Станко Станков: Булмаркет е моя собственост, разполагам с документите за това
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Станко Станков: Булмаркет е моя собственост, разполагам с документите за това

Разчистването на цистерните в Хитрино продължава

Станко Станков: Булмаркет е моя собственост, разполагам с документите за това

Управителят на фирмата-превозвач пред "Капитал" за катастрофата в Хитрино

31537 прочитания

Разчистването на цистерните в Хитрино продължава

© пресслужба МВР


ПРОФИЛ

"Капитал" опита няколко пъти да се свърже лично с управителя на Булмаркет ДМ ООД Станко Станков. След като стана ясно, че заради ангажиментите си той няма да успее, на 12 декември изпратихме писмени въпроси към него за жп-катастрофата в Хитрино, вида на влаковата композиция, ангажиментите на превозвача, застраховката и собствеността.

"Булмаркет ДМ" и нейното "Булмаркет рейл карго" са един от регистрираните товарни превозвачи в България и за 2015 г. държат малко под 5% пазарен дял.

Какъв е съставът на композицията, колко са били цистерните, какво е съдържанието (товарът ) на всяка от тях и как са били подредени?

Композицията на влака се състои от 24 вагона и 2 вагона-предохрана. 20 от цистерните са натоварени с пропилен, 3 вагона са натоварени с газ пропан-бутан, а един вагон е празен. Влакът е бил подреден по следния начин: 1 вагон предохрана - 20 цистерни пропилен - 3 цистерни пропан-бутан, празен вагон – предохрана.

Чия е собствеността на цистерните и товара?

Собственици на цистерните са фирми от Франция, Германия, Румъния и България. Собственици на превозваните стоки са румънска и българска фирми.

Обичайна практика ли е такава композиция да има два локомотива и трима машинисти? Къде се намират машинистите по време на пътуването и как се разпределени смените им?

За влак с такава тежест са необходими 2 локомотива и трима машинисти - за челния локомотив - машинист и второ лице (пом. машинист), а за втория локомотив е необходим само един локомотивен машинист. Смените на машинистите са разпределени съобразно графика за движение на влаковете.

Наясно ли сте дали съществува нормативна забрана влакова композиция с такъв товар да преминава или да спира или да се отклонява от маршрута в рамките на населено място? С каква скорост е позволено преминаването на такава композиция през населено място, каква е максималната допустима скорост на движение, как се осъществява контролът?

Не ни е известно да има такава забрана. Максималната позволена скорост е 40 км/ч за преминаване през населено място. Максималната допустима скорост извън населено място е 80 км/ч. Контролът се осъществява чрез записите на скоростомерно устройство на всеки един локомотив.

Какво представлява застраховката на композицията и какво покрива тя? По-специално - покрива ли нанесените щети от катастрофата и ако да - до какъв размер? Наясно ли сте в такива случаи по какви правила се покриват щетите от превозвач, железопътна агенция и др.?

Булмаркет Рейл Карго ЕООД като ж.п. оператор и превозвач има сключена полица "Релсови превозни средства" със застрахователно покритие Гражданска отговорност към трети лица и с валидност до 23.12.2016 г. Тя е неразделна част от лиценза на дружеството за извършване на ж.п.транспорт и услуги и има лимити на отговорност съгласно изискванията за този тип застраховки. Полицата покрива причинени вреди на трети лица, включващи:

1. Пълна или частична загуба /с изключение на кражба/ или повреда на имущество;

2. Смърт, трайна или временна нетрудоспособност вследствие на злополука.

Сумите, включени в лимита, могат да бъдат задълженията на застрахования за обезщетения на имуществени и неимуществени вреди на трети лица.

В България досега няма събитие от подобен характер, при което да е приложено покриване на щети по полица от такъв тип. Справедливо би било правилата да следват разпределение на застрахователните обезщетения пропорционално между причинителите на застрахователното събитие, определени от компетентните органи.

Появиха се различни коментари по въпроса за собствеността на фирма Булмаркет ДМ ООД с оглед изнасянето на собствеността в Кипър. Заявихте, че това е заварена ситуация. Откога и защо основната собственост е в Кипър?

Видно от Търговския регистър /ТР/, Булмаркет ДМ ООД, ЕИК 124077052 е собственост на ЮЛ -Вектра консулт ЕООД, ЕИК 130980173 - 60% (от 07.01.2003г.) и на мен, Станко Станков, като ФЛ - 40% от самото й регистриране. От 23.09.2003г. Вектра консулт ЕООД, ЕИК 130980173 е еднолична собственост на Борунди сървисис лимитид /чуждестранно юридическо лице; Кипър/, на което дружество оповестени акционери са юридическите лица "Лен секретериъл лимитид" и "Дин Номинииз Лимитид" от Кипър. Реален акционер на тези акции, както вече оповестих, съм аз.

Право на всеки български гражданин е да има акции в чуждестранни юридически лица, а и доскоро нямаше задължение за оповестяването на тази собственост в ТР. В България едва от 01.06.2016 г. има такава норма (в Закона за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим), съгласно която следва в ТР публично да се оповестяват действителните собственици на дружества, и то само такива, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Тази норма влиза в сила от 01.01.2017г.

Конкретният случай обаче дори представлява хипотеза извън обсега на този закон, доколкото в самият него се препраща към утвърден Списък на държавите /териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т.64 от допълнителните разпоредби на Закона на корпоративното подоходно облагане и Кипър не е сред тези държави.

Въпреки, че по никакъв начин не бях длъжен да разкривам и оповестявам тази си собственост, реших да го направя във връзка със спекулациите по темата, произтекли от нещастието в Хитрино и най-вече, за да им се сложи край.

Решението ми за участие в "Борунди сървисис лимитид" навремето беше продиктувано най-вече от съображенията за оптимизация на икономическите параметри на Булмаркет ДМ ООД. В момента Кипър е в ЕС, не е офшорна зона и този въпрос не е така актуален.

Според документи на "Биволъ" един безработен кипърски гражданин Георгиус Георгиу се подписва като едноличен собственик на капитала на фирмата и е собственик и на други бизнеси в България. Какви са вашите бизнес отношения с него?

Не се познавам с лицето Георгиус Георгиу, нито ми е известно какъв бизнес и на каква стойност има в България. Нямам бизнес отношения с него.

Всеки, който се е интересувал от участие в такава чуждестранна компания е наясно, че принципно това става чрез обслужваща фирма, която може да извърши два вида услуги: да прави нова регистрация на дружеството в избраната юрисдикция, да назначи директор, секретар, определя седалище или предлага вече регистрираното такова. Като в зависимост от това дали се желае анонимност, вписва като акционер действителния собственик или юридически лица, които са видими в регистрите, и с които действителният акционер има писмени договорености относно притежаваните от него и държани от тях акции. Обслужващите фирми извършват това по занятие, без да срещат реално всички тези лица – това е услуга, която те предоставят и респективно получават такси за това.

В този смисъл физическите и юридическите лица, които ползват (за секретари, директори, акционери) не се познават с действителните собственици. Освен това тези хора не са много на брой и е нормално те да се повтарят като фигури в редица фирми, действителните собственици на които дори да не се познават. Същото важи и относно офисите, адресите на които се посочват за седалище и адрес на управление на обслужваните от тях фирми. Т.е. от подобни съвпадения не могат и не е редно да се правят изводи за връзки между отделните действителни собственици на компании, каквито спекулации също имаше в медиите.

И конкретно на въпроса за публикуваните документи от кипърския търговски регистър на сайта "Биволъ": считам, че в този сайт се показват документи, правят връзки и оценки, преднамерено и изкривено от фактическото положение на нещата и то по начин, злепоставящ доброто ми име. Аз НЕ притежавам акции в "Лен секретериъл лимитид" и "Дин Номинииз Лимитид" /какъвто извод правят те и после сами го оборват/, а тези две дружества държат за мен и от мое име акциите ми в "Борунди сървисис лимитид". За това имам документи, които мога да покажа на ваши представители, но не считам, че същите трябва да се тиражират в медиите. Надявам се с това да се сложи край на тази спекулация.

Колко са задълженията на «Булмаркет ДМ», «Астра Биоплант» и други фирми от групата към ПИБ и как са обезпечени?

Първо следва да се разграничат Булмаркет ДМ ООД и група Астра Биоплант.

Булмаркет ДМ ООД е с основна дейност търговия на едро с горива и логистични услуги. Към днешна дата и за Ваша информация към 01 декември 2016 г. Булмаркет ДМ ООД и всички дъщерни дружества от група Булмаркет нямат задължения към ПИБ АД.

Групата Астра Биоплант произвежда растителни масла и биодизел и има финансиране от ПИБ АД. Кредитната експозиция е обезпечена със залог на търговско предприятие и материални активи.

ПРОФИЛ

"Капитал" опита няколко пъти да се свърже лично с управителя на Булмаркет ДМ ООД Станко Станков. След като стана ясно, че заради ангажиментите си той няма да успее, на 12 декември изпратихме писмени въпроси към него за жп-катастрофата в Хитрино, вида на влаковата композиция, ангажиментите на превозвача, застраховката и собствеността.

"Булмаркет ДМ" и нейното "Булмаркет рейл карго" са един от регистрираните товарни превозвачи в България и за 2015 г. държат малко под 5% пазарен дял.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

9 коментара
 • 1
  fio41315648 avatar :-|
  fio41315648

  Матросов се хвърля в/у амбразурата. Всички му вярваме. ;)

 • 2
  kxt25318195 avatar :-|
  kxt25318195

  Булмаркет и Астра Биоплант са читави и чисти български компании, които си вървят търпеливо по трънливият и нелек път на българския бизнес.
  Станков, семейството му и служителите му, голяма част от които имам възможността от години да познавам изградиха с много усилия сериозна производствена и търговска структура и са уважавани в региона.
  Най-големият консуматор на рапица в България, сериозен преработвач на соя и слънчоглед, основен доставчик на биодизел за Лукойл, два завода в Русе и Сливо поле, завод в Австрия, железопътен транспорт, баржи...
  Хората си търсят бизнес ниши, развиват се, с кредити, без парадност, всеки ден в офиса и Станков и жена му, и сина им, без охрани и изцепки...
  Случило се е нещастие, те застанаха мъжки с лицата си, без въобще да е ясно чия и каква е вината.
  Нито Станков е карал пиян влака, нито стоката е негова, нито цистерните са негови, нито е ясно какво се е случило.

  Така,че безидейниците да не ръсят тъпотиите си тук...

  Отделно от това се опитвам да си спомня кой от големите в кавички български бизнесмени - като Гриша Ганчев, Ветко Арабаджиев, Валентин Златев, Донев и прочие и прочие когато и да е се е изправял с лицето си пред проблем.... То винаги са били мишкувания, криене,прехвърляния,машинации...

  Уважение към мъжкарството на Станков и дано се разкрият докрай причините за трагедията....

 • 3
  nabludatel_en avatar :-|
  Наблюдател

  Е, значи Станков (Георгиус) не отрича, а ПОТВЪРЖДАВА публикуваните от Биволъ документи! Всичко друго, което се опитва да замаже, скрие, на нас ни е ясно и се сещаме ...

 • 4
  nabludatel_en avatar :-|
  Наблюдател

  А Станков (Георгиус) за лиценза им за превози защо не казва: https://m.facebook.com/bivolnews/photos/a.179783075406816.58000.176198279098629/1291741574210955/?type=3&source=48&__tn__=E

 • 5
  vaskoangelov avatar :-|
  vaskoangelov

  Браво, за пръв път у нас някой открито да застане зад името си ида обясни кое-как-защо!
  Само заради това съм склонен морално да подкрепя този г-н Станков.

  Голямата бомба тук обаче е обяснените за това КОЙ е Георгиус и как точно винаги неговото име изплува отнякъде. Според мен, това е огромен пропуск на Капитал и на Биволъ през всичките тези години, който трябва СЕГА да изчегъртат до дъно.

 • 6
  mammita avatar :-|
  mammita

  До коментар [#4] от "Наблюдател":

  Хахаха. Сега ми попадна това интервю. Станко тук направо навря Бивол в миша дупка. Всичките им бръщолевения за митичният Георгиус се оказват една обикновена манипулация с измислени връзки.
  Ти прочете ли това, което е казал тук? В общи линии е същото, което ти обяснявах и аз миналата седмица за официалните и номиналните собственици. Това което ти казва е че документите от Бивол са истински, но те не водят до заключенията, които правят Бивол, защото това е принципът на офшорките. Всеки, който се е занимавал с регистрация на офшорни фирми го знае и са смешни с тези нагласени манипулации.
  А за този лиценз, си е поредната спекулация на Бивол. Прочете ли какво пише в документа? Лицензът е отнет по искане на самото дружество Булмаркет. Някакъв човек им го обяснява много добре: Dilian Metodiev Сертификата е отнет, защото е прелицензирано дъщерното дружество - Булмаркет Рейл Карго, което да се занимава с железопътния транспорт. Повече от година транспорта, включая и този на цистерните в Хитрино, се извършва от Булмаркет Рейл Карго. Тоест имат си валиден лиценз за транспорт. Тоест, министъра не е излъгал или поне не и в този конкретен случай.

 • 7
  nabludatel_en avatar :-|
  Наблюдател

  До коментар [#6] от "mammita":

  mammita, ето ти тук още нещо да коментираш ;-)

  Нали уж бил Станко ...

  "Не Станко, а Стефан трябва да отговаря за катастрофата в Хитрино"
  https://bivol.bg/%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%B7.html

 • 8
  nabludatel_en avatar :-|
  Наблюдател

  До коментар [#6] от "mammita":
  [quote#7:"Наблюдател"]Нали уж бил Станко ... [/quote]

  Биволь:
  "#КОЙ е реалният превозвач на влака-бомба
  Не управителят на “Булмаркет ДМ” Станко Станков трябва да отговаря публично на въпросите, свързани с кървавата катастрофа, край шуменското с. Хитрино. Никоя медия досега не е потърсила истинския отговорник, според законите на Р. България, а той се казва Стефан Маринов Иванов на 57 г. от Русе. Човекът живее в обикновена панелка в русенския кв. Родина 1. Стефан Иванов няма и не е имал никакъв друг бизнес, но точно преди 2 години, на днешния ден е станал управител на новорегистрираната фирма “Булмаркет Рейл Карго” ЕООД. Фирмата е 100% собственост на станалата известна в публичното пространство “Булмаркет ДМ” ООД, която бе обявена официално за превозвач на влаковата композиция. За нея Биволъ първи и единствен засега разкри, че принадлежи на кипърското прокси на собствениците на ПИБ – Георгиус Георгиу"

 • 9
  mammita avatar :-|
  mammita

  До коментар [#7] от "Наблюдател":

  Има ли какво да му се коментира? Станко застана като сериозен мъж още от самото начало с името си и не избяга от отговорност. Нали едната фирма е дъщерна на другата. Това нещо странно или незаконно ли трябва да бъде. Нали Станко е собственикът на всички фирми. Аз от цялата ситуация виждам, че Бивол явно са си подели някаква тяхна лична кампания срещу фирмата. Обикновено такива неща се правят с цел дай едни пари, за да не продължаваме да пишем глупости по твой адрес. Аз лично много ще се радвам ако Станко им заведе едно дело за всичките глупости и манипулации.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK