Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

6422 прочитания

Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Открити процедури

"Развитие на клъстери в България"

Цел: Да се подкрепи създаването на клъстери и да се развие капацитетът на съществуващите организации.

Допустими кандидати: Клъстери в начален етап на развитие, развиващи се и развити клъстери. Категоризацията се прави от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и трябва да завърши преди подаването на документите.

Срок: Проектни предложения се подават до 28 април 2017 г.

Общ бюджет: 39.117 млн. лв.

Финансиране за един проект: Минималният размер на субсидията за отделен проект е 100 хил. лв., а максималният зависи от етапа на развитие на клъстера. Таванът за тези в начален етап е 391 166 лв., развиващите се могат да получат до 1.5 млн. лв., а развитите – максимум 2 млн. лв.

Още по темата тук

"Фонд за технологичен трансфер"

Етап: "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" стартира провеждането на пазарни консултации във връзка с подготовката на условия и документи за избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент "Фонд за технологичен трансфер". Инструментът е съфинансиран със средства по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

Цел: Създаване на инвестиционен фонд, в който в допълнение към публичната инвестиция ще бъдат привлечени и частни инвестиции. Целта на инвестиционните фондове е да инвестират ангажирания ресурс чрез дялови/квазидялови инвестиции в диверсифициран портфейл от предприятия, търсещи подкрепа за трансфер на технологии и иновации.

Общ бюджет: 30 млн. евро плюс частно съфинансиране от 10 до 30%.

Срок: Предложения и коментари по проекта за техническа спецификация могат да се изпращат до 10 февруари 2017 г.

Още по темата тук

"Фонд за начално финансиране с компонент на акселератор"

Етап: Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) публикува показа за заявяване на интерес за избиране на финансови посредници по инструмент "Фонд за начално финансиране с компонент на акселератор" (Early stage fund with an acceleration compartment).

Цел: Целта на финансовия инструмент е да подкрепи предприятията в ранните етапи на развитие чрез финансиране под формата на капитал или квазикапитал.

Финансиране: Инструментът се финансира изцяло с рециклирани средства, акумулирани след изпълнението на инициативата JEREMIE в рамките на оперативна програма "Конкурентоспособност" 2007 - 2013. Средствата, инвестирани от Холдинговия фонд по JEREMIE, представляват национален ресурс, управляван от Министерството на икономиката.

Общ бюджет: ЕИФ ще осигури 40 млн. евро, а кандидатите ще трябва да намерят и частен капитал поне 30%.

Срок: Крайният срок за подаване на заявления за интерес по финансовия инструмент е 13 март 2017 г.

Още по темата тук

"Предоставяне на институционална подкрепа на ИА "Българска служба за акредитация"

Цел: Да се повиши ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията чрез осигуряване на институционална подкрепа на изпълнителна агенция БСА.

Процедура: Директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент.

Индикативен бюджет: 3.9 млн. лв.

Срок: Проектното предложение трябва да се подаде до 28 февруари 2017 г.

Новини

Общо 119 фирми ще внедряват иновации

Общо 119 компании ще получат финансиране по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за внедряване на иновации, става ясно от списъка на одобрените проекти. По процедурата се предвижда да бъдат разпределени безвъзмездно 50 млн. евро (97.8 млн. лв.), като бенефициенти са от микро- до големи предприятия, които имат приключени поне три финансови години.

КЗП получи 5.9 млн. лв. за подобряване на услугите

Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще получи 5.867 млн. лв. финансиране по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, които предлага на българските предприятия. Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент. Договорът беше сключен на 9 декември 2016 г.

Агенцията за МСП получи още 2 млн. лв.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия получи още 2 млн. лв. за проект за създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари. Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ и е с два крайни срока за кандидатстване. Досега са сключени общо три договора на обща стойност 9.779 млн. лв.

ХОРИЗОНТ 2020

Открити процедури

Разработки в авиоиндустрията по "Чисто небе 2"

Цел: Разработването на революционни чисти технологии в авиационната индустрия по инициативата "Чисто небе 2" (Clean Sky 2).

Процедури: За основни партньори по инициативата и за партньори, които работят по конкретни задачи за определен период.

Допустими кандидати: За участие могат да кандидатстват както публични, така и частни организации, които имат необходимия финансов и оперативен капацитет.

Общ бюджет: 55 млн. евро

Финансиране: Кандидатите за основни партньори могат да изберат от седем теми, за които ще бъдат предоставени общо 53.56 млн. евро. Други 1.52 млн. евро ще бъдат разпределени сред партньорите за общо пет дейности, свързани както с изследвания и иновации, така и с координация и подкрепящи дейности.

Срок: Предложения се подават до 9 март 2017 г.

Още по темата тук

Изследвания за въздушното движение

Цел: Извършване на изследвания и изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на въздушното движение, насочени към решаването на конкретни проблеми.

Допустими кандидати: В процедурата могат да участват компании от всички страни от ЕС и асоциираните страни.

Общ бюджет: 28 млн. евро

Финансиране: Средствата са разпределени по няколко теми и се предоставят от съвместното предприятие SESAR, в което освен Европейската комисия участват също Евроконтрол и компании от въздухоплавателната индустрия.

Срок: Предложения се приемат до 22 март 2017 г.

Още по темата тук

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Открита процедура

"Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж"

Два компонента на процедурата:

- "Транснационални партньорства за заетост и растеж"

- "Дунавски партньорства за заетост и растеж".

Цел: да подобри сътрудничеството между партньори от страни, членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство в три области:

- пазар на труда и качество на работните места - социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд

- изграждане на административен капацитет в горните две области.

Бюджет: 20 млн. лв.

Краен срок: 05.04.2017 г., 17:30 часа. Проектните предложения се подават само по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Териториален обхват:

- за Компонент 1 - на територията на държавите, членки на Европейския съюз

- за Компонент 2 - На територията на държавите, членки на Европейския съюз, попадащи в региона на р. Дунав: Германия (федерални провинции Баден-Вюртемберг и Бавария), Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния и България.

Размер на безвъзмездното финансиране: минимален - 50 000 лева, максимален - 200 000 лева.

Не се изисква съфинансиране от страна на българските кандидати и партньори. Чуждестранните партньори самостоятелно осигуряват средства за своето участие в проекта.

Допустими кандидати: Министерството на труда и социалната политика; Агенцията по заетостта; Агенция за хората с увреждания; Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи; Държавно предприятие "Българо-германски център за професионално обучение"; Министерството на правосъдието; Държавно предприятие "Фонд затворно дело"; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; образователни и

обучителни организации и институции; работодатели; социални партньори; общини и райони на общини; центрове за информация и професионално ориентиране; неправителствени организации; сдружения от работодатели (клъстери); самостоятелно заети лица; Националната агенция за професионално образование и обучение; Министерството на здравеопазването.

Новини

Комитетът за наблюдение одобри пет нови операции за близо 134 млн. лв.

Комитетът за наблюдение на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" одобри пет нови операции на обща стойност близо 134 млн. лв., съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Операцията "Подкрепа за водено от общностите местно развитие" ще подпомогне да се повиши заетостта и да се мобилизира наличният, но все още неразработен напълно местен потенциал за растеж. Крайната цел е подобряване качеството на живот на хората в обхванатите региони. Максималният бюджет от програма "Развитие на човешките ресурси" за финансиране на операцията, чиято продължителност е до 2023 година, е до 97.3 млн. лева.
Основна цел на операция "Равни шансове", която е с продължителност до 2020 г. и бюджет 8 млн. лева, е да се създадат предпоставки за активно социално включване на хората с увреждания. Ще бъдат финансирани комплексни действия, улесняващи достъпа до заетост на уязвими групи и предоставящи възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. Процедура "Интегрирани действия за устойчиво градско развитие" ще допълни инвестициите от оперативна програма "Региони в растеж" в устойчиво градско развитие чрез "меки" мерки за реализирането на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на 39 общини. Става въпрос за проекти за изграждане на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация – центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата. Операцията е с бюджет 18 млн. лева и е с продължителност до 2023 г. Операция "Развитие на инструментите за формиране и прилагане на политиките за интеграция на хората с увреждания" ще продължи до 2020 г. Тя е с бюджет 500 000 лева, а дейностите са свързани с актуализиране и оптимизиране на процесите по мониторинг, оценка и бюджетиране на политики по отношение на интеграцията на хората с увреждания. Бенефициенти са Агенцията за хора с увреждания и национално представителните организации на хора с увреждания.

Процедурата "Иновативни заедно", която ще продължи до 2023 г., е с бюджет 10 млн. лева. Тя е насочена към институциите от системата на Министерството на труда и социалната политика и цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Новини

Готова е предварителната оценка на проектите за общински пътища

Приключи предварителната оценка на проектите за строителство, реконструкция или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, подадени по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", съобщиха от фонд "Земеделие".

Подадени са общо 188 проекта за 941.625 млн. лв. След оценка за съответствие с критериите за подбор на последващо разглеждане подлежат 61 проекта. Финансовата помощ за проектите, които ще бъдат разгледани, е 312.149 млн. лв. при определен със заповед на министъра на земеделието и храните бюджет от 150 млн. евро.

Оценяването е извършено публично в присъствието на представители на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, на Националното сдружение на общините и на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП), които наблюдаваха процеса на оценяването.

Над 3000 проекта при втория прием за "Инвестиции в земеделски стопанства"

В рамките на втория прием на заявления по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" са подадени 2926 нови проекта, съобщиха от фонд "Земеделие". Общият размер на заявената субсидия за тях е 1.404 млрд. лв. Заедно с прехвърлените от първия прием 240 заявления общият брой на проектите става 3166.

Във втория прием най-много проекти за модернизация на стопанствата са подадени в Пловдивски регион - 285.

Бюджетът по подмярка 4.1 е в размер на левовата равностойност на 237 млн. евро, или 463.524 млн. лв. Тъй като общата сума на заявената финансова помощ от този прием е три пъти над обявената по заповед, проектните предложения ще се разглеждат в условията на ограничен бюджет. Предстои да бъде извършена предварителна оценка по критериите за подбор. Инвестициите за закупуване на земеделска техника по подмярка 4.1 включват техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата. В този период на прием бяха допустими и проекти с инвестиции за напоителни системи, както и разходи по проекти за колективни инвестиции, представени от признати групи или организации на производители.

Участие в пчеларската програма за 2017 са заявили 2234 стопани

Участие в Националната програма по пчеларство за 2017 са заявили 2234 стопани, съобщиха от фонд "Земеделие".

За дейността "Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед" са подадени 373 заявления. Бюджетът за този прием е 359 хил. лв., а стопаните, които отглеждат от 20 до 100 пчелни семейства, могат да получат финансова помощ за закупуването на центрофуги, ножове за разпечатване и др. По мярка В "Рационализиране на подвижното пчеларство", по която ще се подпомага подвижното пчеларство, са подадени 11 заявления за подпомагане. Мярката предвижда 89 785 лева за закупуването на пчеларски ремаркета, платформи и прикачен инвентар. По двете мерки размерът на финансовата помощ е определен в програмата на 50% и не повече от 2500 лв. за цялата дейност. За финансиране по мярка Б "Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата", която е с бюджет в размер на 1.795 млн. лв., са кандидатствали 1679 пчелари. В периода за прием подпомагане по мярка Г "Мерки за подпомагате на лабораториите за анализ на пчелните продукти" заявки са подали 394 земеделски стопани. Разполагаемият ресурс по мярката е 44 892 лв. По мярка Д "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз", която е с бюджет от 2.289 млн. лв., са подадени 1699 заявления за подпомагане.

Националната програма по пчеларство 2017-2019 г. е с общ бюджет от приблизително 14.28 млн. лева, от които 50 на сто са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет. Определеният за 2017 година ресурс е 4.579 млн. лв.

Близо 950 млади фермери представиха документи за преминато обучение

Уучастие в Схемата за млади земеделски стопани за Кампания 2016 са заявили 4098 земеделски стопани, съобщиха от фонд "Земеделие". От тях близо 950 кандидати внесоха в областните дирекции на държавен фонд "Земеделие" документи за преминато обучение по схемата. Според нормативните изисквания младите стопани представят документи за завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или документи за икономическо образование със земеделска насоченост. Придобити професионални умения и познания се доказват и с удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство. Документи за преминато обучение предоставят само кандидатите, които заявяват схемата за първи път през 2016 година или имат промяна в обстоятелствата спрямо предходната кампания.

Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.