"Алкомет" се насочва към автомобилната индустрия

Производителят на алуминиеви продукти ще инвестира 69 млн. лв. до края на 2018 г.

Инвестициите ще позволят на компанията да навлезе на нови пазари, каза членът на управителния съвет Семих Батурай
Инвестициите ще позволят на компанията да навлезе на нови пазари, каза членът на управителния съвет Семих Батурай    ©  Юлия Лазарова
Инвестициите ще позволят на компанията да навлезе на нови пазари, каза членът на управителния съвет Семих Батурай
Инвестициите ще позволят на компанията да навлезе на нови пазари, каза членът на управителния съвет Семих Батурай    ©  Юлия Лазарова

Шуменският производител на алуминиеви продукти "Алкомет" ще инвестира 69 млн. лв. в увеличаване на капацитета и повишаване на ефективността. Проектът ще бъде изпълнен на три фази, които ще приключат до края на 2018 г. Инвестицията ще позволи на компанията да разшири пазарите си, като фокусът ще бъде насочен към автомобилната индустрия. Това стана ясно при връчването на инвеститорски сертификат клас А на дружеството в понеделник.

Нови пазари

Изпълнението на проекта започна още през миналата година. Първият етап предвижда закупуване на нова производствена линия за алуминиеви продукти, която ще влезе в експлоатация догодина. "Посредством тази инвестиция ще навлезем на нови пазари, като предимно сме се насочили към сектора на лекарствата и автомобилната индустрия", каза Семих Батурай, член на управителния съвет на дружеството. Освен това вложението ще увеличи капацитета на предприятието с 30%, ще направи производството по ефективно и ще намали разходите.

Втората инвестиция е свързана с леярната, която ще осигурява необходимите суровини за производствената линия за листи. Третият етап от програмата включва закупуване на преса. "Тази инвестиция също е насочена към това да влезем на нови пазари", каза Батурай. По думите му всичките фази на програмата ще бъдат завършени до края на следващата година.

Финансиране

От общата инвестиция в разширението компанията ще осигури 24 млн. лв. собствени средства, а останалите 45 млн. лв. ще бъдат предоставени като заем за срок от седем години. Преди време от "Алкомет" казаха за "Капитал", че инвестицията ще се изплати за пет години. След приключването на проекта броят на работниците в предприятието ще нарасне от 920 души в момента до над 1000, каза Батурай.

Инвеститорският сертификат дава право на компанията да се възползва от различни насърчителни мерки. "Алкомет" е избрала мерки, най-вече свързани с индивидуалното административно обслужване, както и с обучението на кадри, които са необходими за производството", каза зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева.

Това е вторият сертификат, който дружеството получава. Първият беше във връзка с инвестиция за 24 млн. лв. и беше издаден през 2013 г.