Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация
1 фев 2017, 17:17, 3164 прочитания

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Email
 • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.

Още по темата

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

3 май 2017

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

29 мар 2017

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

1 мар 2017

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

4 яну 2017

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

4 дек 2016

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Открита процедура

"Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия"

Цел: По процедурата ще се финансират мерки, които повишават енергийната ефективност на големи предприятия. За целта те трябва да минат през енергиен одит и да изготвят предложенията си на базата на препоръките от обследването.

Допустими кандидати: В процедурата могат да кандидатстват само големи предприятия, които имат три приключени финансови години (2013, 2014, 2015 г.). Кръгът на секторите, в които трябва да работят компаниите, е много широк – добивна промишленост, преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, ВиК и строителство.Срок: Проектни предложения се подават до 19 май 2017 г.

Общ бюджет: 97.8 млн. лв.

Финансиране за един проект: Компаниите могат да получат безвъзмездно между 500 хил. лв. и 2.5 млн. лв. за отделен проект. Субсидията покрива най-много половината от инвестицията в зависимост от избрания режим на помощ и района, в който ще се изпълнява проектът.

Още по темата тук

Новини

Общо 119 фирми получават финансиране за иновации

Общо 119 проекта за внедряване на иновации в предприятията ще получат финансиране по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Сумата, която ще бъде разпределена, е 95.9 млн. лв. Част от договорите бяха връчени от бившия зам.-министър на икономиката Даниела Везиева седмица преди служебният кабинет да встъпи в длъжност. По думите й интересът е бил изключително голям, като са подадени общо 532 предложения. Най-голям е броят на големите предприятия – 40, микропредприятията са 27, малките – 16, а средните – 36. Общо 48% от одобрените проекти ще се изпълняват в рамките на Северозападния регион на планиране.

Определени са бенефициерите по "Развитие на управленския капацитет"

Управляващият орган публикува списъците на предложените за финансиране и на резервните проекти по процедурата "Развитие на управленски капацитет и растеж на МСП". От подадените 608 проекта предложени за финансиране са 239. Предвидената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 58.7 млн. лв.

БАИ получи 9.8 млн. лв. за насърчаване на инвестициите

Два административни договора за безвъзмездна финансова помощ бяха сключени с Българската агенция за инвестиции (БАИ) по процедура за директно предоставяне. Целта е да се популяризира България като предпочитана инвестиционна дестинация. Единият от проектите е на стойност 2.5 млн. лв., а другият – 7.3 млн. лв.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Открита процедура

"Развитие на социалното предприемачество"

Цел: Да се улесни достъпът до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Краен срок: 3.04.2017 г., 17.30 часа

Процедура: Проектните предложения се подават само по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Бюджет: 15 млн. лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 хил. лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 391 166 лв.
Не се изисква съфинансиране от кандидатите и/или партньорите по проекта.

Допустими кандидати: социално предприятие; работодател; специализирано предприятие на хора с увреждания; кооперация на хора с увреждания; община; район на община; доставчик на социални услуги; неправителствена организация.

Определение: Социално е предприятие, което:
а) има за основна цел постигането на измеримо положително социално въздействие, а не генерирането на печалба, и което предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвращаемост, и/или използва метод за производство, който въплъщава неговата социална цел;
б) използва своята печалба, на първо място, за постигането на основната си цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба между акционери и собственици, което гарантира, че това разпределяне не накърнява основната цел;
в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност.

Партньори: Обучителни институции и организации; общини и райони на общини; доставчици на социални услуги; неправителствени организации.

Допустими дейности: Осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез:
1. Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;
2. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика (развитие на умения за общуване и работа в група; развитие на различни навици и умения за живот; придружаване и подкрепа в процеса на обучение и/или по време на работа; организиране на свободното време, отдих и развлечения; професионално ориентиране, подкрепа за формиране на трудови навици, съдействие за намиране на подходяща работа; разработване на индивидуални трудови, терапевтични и интеграционни програми за хората от целевите групи и тяхното прилагане, включване на лица от целевите групи в обучения за производство);
3. Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания - професионално обучение, обучение по ключови компетентности (чужди езици, дигитална компетентност);
4. Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица;
5. Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост - тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт във връзка с дейността на социалното предприятие;
6. Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес уменията на лицата, заети в социалните предприятия;
7. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца – задължителна дейност на лица от допустимата целева група – хора с увреждания, в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица (неактивни и безработни лица);
8. Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;
9. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Допустими разходи: за трудови възнаграждения, строително-монтажни работи, командировки, за материали и консумативи, дълготрайни материални и нематериални активи, наем, обучения, семинари, конференции, проучвания и анализи, застраховки, трудова медицина, информация и комуникация и др.

Допустими целеви групи: хора с увреждания; лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица; представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания; лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.
Кандидатът има възможност да възлага изпълнението на дейности на изпълнители.

Агенция за хора с увреждания

Открити конкурси

"Финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда"

Участници: специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Максимален размер на субсидията за проекти със социална насоченост : 40 000 лв.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 14.03.2017 г.

Максимален размер на субсидията за проекти със стопанска насоченост: 80 000 лв.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 4.05.2017 г.

"Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане"

Участници - физически лица с 50% и над 50% трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми (ЕТ или ЕООД), чиито собственици са подобни лица.

Максимален размер на субсидията - до 20 000 лв.

Срок за представяне на проектите –17.30 часа на 7.03.2017 г.

"Интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места"

Участници - всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Срок за подаване на документите - до 17.30 ч. на 23.02.2017 г.

"Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания"

Участници - юридически лица - държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

Максимален размер на субсидията:
- Компонент 1 - Осигуряване на външен достъп до обект – до 12 000 лв.;
- Компонент 2 – Приспособяване на вътрешна среда на обект – до 15 000 лв.;
- Компонент 3 – Изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.

Срок за подаване на документите - до 17.30 часа на 6.03.2017 г.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Новини

4% лихва за кредити за инвестиции в селското стопанство

Управителният съвет на фонд "Земеделие" преутвърди годишна лихва от 4% за отпусканите пряко от фонда кредити за 2017 г. От облекчените лихвени условия могат да се възползват кандидатите по три инвестиционни схеми: за инвестиции в селското стопанство; за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство 2017 - 2019 г.; за инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

4 млн. лв. за контрол на вредителите по трайните насаждения

Фонд "Земеделие" одобри финансов ресурс за 2017 г. от 4 млн. лв. за контрол през зимния период на вредителите по трайните насаждения и по насажденията с ягоди и малини.
За закупуването на продукти за растителна защита на трайни овощни насаждения, ягоди и малини през зимния сезон заявления ще се приемат от 8 февруари до 2 март 2017 г. До 13 април кандидатите трябва да представят във фонда отчет и документи за извършените дейности. Срокът за сключване на договори и изплащане на средствата е до 26 май 2017 г.
За закупуването на продукти за растителна защита за овощните видове, ягоди и малини, които се прилагат през есента в периода на масов листопад, ще се кандидатства от 30 октомври до 13 ноември. Срокът за отчитане на дейностите е до 27 ноември, а за сключване на договори и изплащане на помощта - до 11 декември 2017 г.
 • Facebook
 • Twitter
 • Зарче
 • Email
 • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg

21 март 2018г.
Sofia Event Center

capital.bg/ecommerce

Конференция Стратегии за електронна търговияАкценти в програмата:
Тенденции и развитие на иновациите в онлайн пазаруването
Иновативни услуги и ритейл стратегии
Как технологиите променят начина, по който пазаруваме
Тенденции при електронните плащания
Иновации в логистиката при електронната търговия
Маркетплейс революция


Прочетете и това

С промени в устава "Формопласт" понижава тавана за обема на нови облигации С промени в устава "Формопласт" понижава тавана за обема на нови облигации

Съветът на директорите вече ще може да взима решение за издаване на дългови книжа до 10 млн. евро

21 фев 2018, 454 прочитания

Първата частна болница в София инвестира 20 млн. лв. в нов блок 4 Първата частна болница в София инвестира 20 млн. лв. в нов блок

В новата сграда на "Вита" вече работят седем операционни и екип от 300 души в няколко отделения

21 фев 2018, 1600 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

Поставяйте си ясни цели и ги следвайте

Стойка Зеленгорова, участникът с най-висок финален резултат в програмата на "Капитал" и MDV Professional Education School of Finance and Accounting for Young Professionals, разказва как обучението ще повлияе на бъдещото й кариерно развитие

Стажове, стипендии, конкурси (19 - 25 февруари)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

За да бъдете успешни, фокусирайте се върху крайната цел, но я разбийте на по-малки, постижими цели

На гости в рубриката "Пет минути със..." е Манди Хиксън, бивш пилот на Кралските военновъздушни сили, а към настоящия момент - лектор и коуч

Стажове, стипендии, конкурси (22-28 януари)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Как да организираме по-добре работното си време

Няколко основни съвета как да бъдете по-ефективни и фокусирани

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
 • Допълнителни издания
 • Остъпки за участие в събития
 • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Фед е готов да продължи с увеличаването на лихвите в САЩ

Централната банка очаквано запази нивата им без промяна на първото си заседание след встъпването на Доналд Тръмп и обърна внимание на промяната на настроенията на компаниите и потребителите

Софийски градски съд: завръщане в миналото

Съдийската колегия на новия Висш съдебен съвет ще проведе първия си ключов избор

Ясен Гюзелев, художник: "Опитвам се да живея почтено"

До 1 март галерия "Арте" представя графичните картини на Гюзелев

Миролио продаде дела си в "Булгартабак" за 26.6 млн. лв.

През фондовата борса бяха прехвърлени 7.22% от капитала, които отговарят точно на дела на италианския бизнесмен

Индексите на борсата започнаха седмицата с ръст

"Стара планина холд" реализира най-голям ръст след съобщението за дивидент

Планина от съвети

Как да се подготвим за планина през зимата и какво да правим в случай на инцидент

Кино: "Лили Рибката"

Полът е вълшебство в модерната приказка на Ясен Григоров

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 7

Капитал

Брой 7 // 17.02.2018 Прочетете
Капитал PRO, Първата частна болница в София "Вита" инвестира 20 млн. лв. в нов блок, в който ще премести всичките си екипи

Емисия

DAILY @7AM // 22.02.2018 Прочетете