С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
1 фев 2017, 17:17, 3316 прочитания

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Email
 • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.

Още по темата

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

3 май 2017

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

29 мар 2017

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

1 мар 2017

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

4 яну 2017

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

4 дек 2016

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Открита процедура

"Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия"

Цел: По процедурата ще се финансират мерки, които повишават енергийната ефективност на големи предприятия. За целта те трябва да минат през енергиен одит и да изготвят предложенията си на базата на препоръките от обследването.

Допустими кандидати: В процедурата могат да кандидатстват само големи предприятия, които имат три приключени финансови години (2013, 2014, 2015 г.). Кръгът на секторите, в които трябва да работят компаниите, е много широк – добивна промишленост, преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, ВиК и строителство.Срок: Проектни предложения се подават до 19 май 2017 г.

Общ бюджет: 97.8 млн. лв.

Финансиране за един проект: Компаниите могат да получат безвъзмездно между 500 хил. лв. и 2.5 млн. лв. за отделен проект. Субсидията покрива най-много половината от инвестицията в зависимост от избрания режим на помощ и района, в който ще се изпълнява проектът.

Още по темата тук

Новини

Общо 119 фирми получават финансиране за иновации

Общо 119 проекта за внедряване на иновации в предприятията ще получат финансиране по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Сумата, която ще бъде разпределена, е 95.9 млн. лв. Част от договорите бяха връчени от бившия зам.-министър на икономиката Даниела Везиева седмица преди служебният кабинет да встъпи в длъжност. По думите й интересът е бил изключително голям, като са подадени общо 532 предложения. Най-голям е броят на големите предприятия – 40, микропредприятията са 27, малките – 16, а средните – 36. Общо 48% от одобрените проекти ще се изпълняват в рамките на Северозападния регион на планиране.

Определени са бенефициерите по "Развитие на управленския капацитет"

Управляващият орган публикува списъците на предложените за финансиране и на резервните проекти по процедурата "Развитие на управленски капацитет и растеж на МСП". От подадените 608 проекта предложени за финансиране са 239. Предвидената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 58.7 млн. лв.

БАИ получи 9.8 млн. лв. за насърчаване на инвестициите

Два административни договора за безвъзмездна финансова помощ бяха сключени с Българската агенция за инвестиции (БАИ) по процедура за директно предоставяне. Целта е да се популяризира България като предпочитана инвестиционна дестинация. Единият от проектите е на стойност 2.5 млн. лв., а другият – 7.3 млн. лв.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Открита процедура

"Развитие на социалното предприемачество"

Цел: Да се улесни достъпът до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Краен срок: 3.04.2017 г., 17.30 часа

Процедура: Проектните предложения се подават само по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Бюджет: 15 млн. лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 хил. лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 391 166 лв.
Не се изисква съфинансиране от кандидатите и/или партньорите по проекта.

Допустими кандидати: социално предприятие; работодател; специализирано предприятие на хора с увреждания; кооперация на хора с увреждания; община; район на община; доставчик на социални услуги; неправителствена организация.

Определение: Социално е предприятие, което:
а) има за основна цел постигането на измеримо положително социално въздействие, а не генерирането на печалба, и което предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвращаемост, и/или използва метод за производство, който въплъщава неговата социална цел;
б) използва своята печалба, на първо място, за постигането на основната си цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба между акционери и собственици, което гарантира, че това разпределяне не накърнява основната цел;
в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност.

Партньори: Обучителни институции и организации; общини и райони на общини; доставчици на социални услуги; неправителствени организации.

Допустими дейности: Осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез:
1. Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;
2. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика (развитие на умения за общуване и работа в група; развитие на различни навици и умения за живот; придружаване и подкрепа в процеса на обучение и/или по време на работа; организиране на свободното време, отдих и развлечения; професионално ориентиране, подкрепа за формиране на трудови навици, съдействие за намиране на подходяща работа; разработване на индивидуални трудови, терапевтични и интеграционни програми за хората от целевите групи и тяхното прилагане, включване на лица от целевите групи в обучения за производство);
3. Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания - професионално обучение, обучение по ключови компетентности (чужди езици, дигитална компетентност);
4. Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица;
5. Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост - тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт във връзка с дейността на социалното предприятие;
6. Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес уменията на лицата, заети в социалните предприятия;
7. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца – задължителна дейност на лица от допустимата целева група – хора с увреждания, в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица (неактивни и безработни лица);
8. Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;
9. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Допустими разходи: за трудови възнаграждения, строително-монтажни работи, командировки, за материали и консумативи, дълготрайни материални и нематериални активи, наем, обучения, семинари, конференции, проучвания и анализи, застраховки, трудова медицина, информация и комуникация и др.

Допустими целеви групи: хора с увреждания; лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица; представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания; лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.
Кандидатът има възможност да възлага изпълнението на дейности на изпълнители.

Агенция за хора с увреждания

Открити конкурси

"Финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда"

Участници: специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Максимален размер на субсидията за проекти със социална насоченост : 40 000 лв.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 14.03.2017 г.

Максимален размер на субсидията за проекти със стопанска насоченост: 80 000 лв.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 4.05.2017 г.

"Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане"

Участници - физически лица с 50% и над 50% трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми (ЕТ или ЕООД), чиито собственици са подобни лица.

Максимален размер на субсидията - до 20 000 лв.

Срок за представяне на проектите –17.30 часа на 7.03.2017 г.

"Интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места"

Участници - всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Срок за подаване на документите - до 17.30 ч. на 23.02.2017 г.

"Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания"

Участници - юридически лица - държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

Максимален размер на субсидията:
- Компонент 1 - Осигуряване на външен достъп до обект – до 12 000 лв.;
- Компонент 2 – Приспособяване на вътрешна среда на обект – до 15 000 лв.;
- Компонент 3 – Изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.

Срок за подаване на документите - до 17.30 часа на 6.03.2017 г.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Новини

4% лихва за кредити за инвестиции в селското стопанство

Управителният съвет на фонд "Земеделие" преутвърди годишна лихва от 4% за отпусканите пряко от фонда кредити за 2017 г. От облекчените лихвени условия могат да се възползват кандидатите по три инвестиционни схеми: за инвестиции в селското стопанство; за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство 2017 - 2019 г.; за инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

4 млн. лв. за контрол на вредителите по трайните насаждения

Фонд "Земеделие" одобри финансов ресурс за 2017 г. от 4 млн. лв. за контрол през зимния период на вредителите по трайните насаждения и по насажденията с ягоди и малини.
За закупуването на продукти за растителна защита на трайни овощни насаждения, ягоди и малини през зимния сезон заявления ще се приемат от 8 февруари до 2 март 2017 г. До 13 април кандидатите трябва да представят във фонда отчет и документи за извършените дейности. Срокът за сключване на договори и изплащане на средствата е до 26 май 2017 г.
За закупуването на продукти за растителна защита за овощните видове, ягоди и малини, които се прилагат през есента в периода на масов листопад, ще се кандидатства от 30 октомври до 13 ноември. Срокът за отчитане на дейностите е до 27 ноември, а за сключване на договори и изплащане на помощта - до 11 декември 2017 г.
 • Facebook
 • Twitter
 • Зарче
 • Email
 • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Търговската война започва да тежи на германските автопроизводители Търговската война започва да тежи на германските автопроизводители

Китай увеличи митата при внос на коли от САЩ и това заплашва едни от най-известните брандове

16 юли 2018, 343 прочитания

Умни складове, умен бизнес Умни складове, умен бизнес

На какви стандарти трябва да отговарят съвременните складове

16 юли 2018, 797 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

Топ обявите за работа на Karieri.bg

Преглед на актуалните предложения за работа в областта на маркетинга, финансите, IT сектора, търговията, човешките ресурси

Пет минути с ... Елисавета Белобрадова и Красимира Хаджииванова

На "Кариери" гостуват създателките на сайта maikomila.bg и онлайн платформата olemale.bg, чрез която популяризират продукти на майки на деца с увреждания, за да им осигурят финансова независимост

Стажове, стипендии, конкурси (9 - 15 юли)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Стажове, стипендии, конкурси (25 юни - 1 юли)

Селекция с актуални кариерни инициативи и събития през седмицата

Next Level: Нашите връстници не преследват възможностите, а по-скоро чакат те да дойдат при тях

Носителите на наградата "Най-добър стартъп" на младежкия форум "Изгряващи звезди", организиран от "Джуниър ачийвмънт", разказват откъде идва вдъхновението за техния проект Next Level

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
 • Допълнителни издания
 • Остъпки за участие в събития
 • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Фед е готов да продължи с увеличаването на лихвите в САЩ

Централната банка очаквано запази нивата им без промяна на първото си заседание след встъпването на Доналд Тръмп и обърна внимание на промяната на настроенията на компаниите и потребителите

Суша, потоп и още от същото

Как земеделието да се адаптира към климатичните промени

Това е новият климат. Как да се справим?

Проливните дъждове и наводненията са едно от лицата на новото време

Миролио продаде дела си в "Булгартабак" за 26.6 млн. лв.

През фондовата борса бяха прехвърлени 7.22% от капитала, които отговарят точно на дела на италианския бизнесмен

Фонд на Рокфелер продава ритейл парка в Пловдив на групата "Химимпорт"

Активът се оценява на над 35 млн. лв., но дълговете са почти толкова

Арт пространство: място 167

Едно от най-новите пространства за изкуство в София се помещава в къща, построена от неизвестен архитект през 1897 г.

Рапсодия в зелено

"Неотъпкана пътека" е първият по рода си фестивал в България

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 28

Капитал

Брой 28 // 14.07.2018 Прочетете
Капитал PRO, Малките фирми ще имат субсидия от 50 хил. лв. за излизане на борсата, БДЖ си търси застраховател

Емисия

DAILY @7AM // 16.07.2018 Прочетете