Стани мой оценител

Най-голямата компания в сектора – "Адванс адрес експертни оценки", има нов собственик и планове за разширяване на бизнеса

И с новите си собственици Валери Вълчев (вляво) и Ценка Божилова "Адванс" ще продължи да си сътрудничи с компаниите от холдинга на Христо Илиев AG Capital
И с новите си собственици Валери Вълчев (вляво) и Ценка Божилова "Адванс" ще продължи да си сътрудничи с компаниите от холдинга на Христо Илиев AG Capital    ©  Георги Кожухаров
И с новите си собственици Валери Вълчев (вляво) и Ценка Божилова "Адванс" ще продължи да си сътрудничи с компаниите от холдинга на Христо Илиев AG Capital
И с новите си собственици Валери Вълчев (вляво) и Ценка Божилова "Адванс" ще продължи да си сътрудничи с компаниите от холдинга на Христо Илиев AG Capital    ©  Георги Кожухаров

Темата накратко

- Най-голямата компания в сектора има нов собственик - софийското инвестиционно дружество "Уестан гроут капитал".

- "Адванс адрес експертни оценки" беше част от холдинговата група AG Capital на Христо Илиев.

- Компанията с годишни приходи от 2.5 млн. лв. е оценявала основно имоти, а купувачът предвижда и нови ниши.

При сделките за сливания и придобивания на българския пазар ролята на оценителските компании, ако изобщо са включени в процеса, е да се произнесат по стойността на някой актив. В един случай е различно - лидерът в сектора "Адванс адрес експертни оценки" е обект на придобиване и от началото на февруари има нов мажоритарен собственик с амбиция да разшири бизнеса на компанията.

Купувачът е софийското инвестиционно дружество "Уестан гроут капитал" (Weston Growth Capital), познато доскоро като "Инниммо инвестмънтс", което заедно с дългогодишния мениджър на "Адванс" Ценка Божилова придобива 100% от собствеността. Продавач е най-големият български холдинг за инвестиции в бизнеси, свързани с недвижимите имоти – AG Capital. Цената на сделката, която все още не е вписана в Търговския регистър, не се съобщава. Тайна остава и разпределението на дяловете между новите собственици, като се уточнява само, че "Уестан" има мажоритарно участие, а освен че става партньор в бизнеса, Божилова ще запази и ръководната си позиция.

Да намериш ниша

"Адванс адрес експертни оценки" е създадена през 2005 г. като част от стратегията на AG Capital да развива различни услуги, които да допълват дейността на агенцията за недвижими имоти "Адрес". С тази цел освен дружеството за извършване на оценки през годините холдингът създава компании с дейност в областта на кредитното посредничество, продажбата на кредити и застраховки, извършването на ремонти, фасилити мениджмънта, събирането на необслужвани вземания и т.н.

"Компанията специализира в оценки на недвижими имоти, като основното конкурентно предимство още от създаването й е връзката с пазара и възможността за определяне на стойностите на оценяваните имоти на база на реално сключени сделки", разказва председателят и почти 100% собственик на AG Capital Христо Илиев. Освен "богатата информация от пазара", с която "Адванс" разполага заради разгърнатата в цяла България дейност на "Адрес", плюс е и национално присъствие, което позволява на дружеството да извършва оценки навсякъде в страната. "През годините освен с недвижими имоти компанията разви възможността да оценява всякакъв вид активи", допълва той.

По думите му и преди 12 години, когато започва историята на "Адванс", и към днешна дата пазарът на оценителски услуги е много конкурентен, но според данните на компанията от 2012 г. тя е лидер в сектора си. Финансовият отчет за 2016 г. все още не е публикуван, но от дружеството посочват, че оборотът им за миналата година вече е над 2.52 млн. лв. В сравнение с отчетените година по-рано 1.93 млн. лв. той е нараснал с почти 31%. Към края на 2015 г. приходите на посочените от "Адванс" като техни основни конкуренти "Консултантска къща Амрита" и "Явлена импакт" са съответно 1.88 млн. лв. и 1.34 млн. лв.

Оцени това

Да се измери целият пазар обаче е трудна задача. Официална статистика липсва, а и самият разнообразен характер на дейността прави предизвикателно събирането на такава информация. Упражнението се усложнява допълнително и от това, че индивидуалните оценители, които работят на пазара, макар и да представляват малка част от него, не декларират данни за обороти и обем на извършената от тях дейност.

"На много различни нива се извършват оценки: в големите одиторски компании, които също имат специализирани отдели; оценки се извършват за съда – част от вещите лица са оценители, т.е. това също е оценителски пазар; оценки се извършват за НАП, за Агенцията по вписванията и, разбира се, за финансови и всякакви други институции, които имат необходимост от оценки", обяснява Божилова. По думите й обаче това, че "Адванс" е най-голямата компания в сектора, е абсолютно безспорно.

Към днешна дата дружеството работи с мрежа от 80 оценители в 50 населени места в страната. На годишна база те изготвят над 10 хил. експертни оценки, като огромната част от тях – 80%, са на недвижими имоти, в това число инвестиционни проекти, поземлени имоти в горски територии и земеделски земи, както и трайни насаждения по тях. Основният дял обаче се пада на жилищните имоти и техните оценки за нуждите на банковото финансиране, пояснява мениджърът. Извън това се оценяват движими активи като машини и съоръжения, търговски предприятия, портфейли от вземания и различни други финансови и нематериални активи.

Клиентите също са най-различни – "физически и юридически лица от целия спектър на стопанския живот, включително държавни органи и институции", посочва Божилова.

За кризата и възможностите

Макар и основната част от дейността да е свързана с недвижимите имоти и жилищното кредитиране, Илиев казва, че свиването на тези два пазара през последните години не е засегнало сериозно дейността на "Адванс", а последните години и най-вече 2016 г са били най-успешните за компанията от създаването й.

"Кризата не я видяхме като криза, а като една възможност да се развием – и по тази причина разгънахме обхвата на оценителските услуги", отбелязва Божилова. "Излязохме от сферата на недвижимите имоти, специализирахме се и в други видове оценки, заложихме на информационни технологии, придобихме два международни сертификата, участвахме успешно в програми с европейско финансиране, с които фактически обновихме цялата си база. И като се раздвижи пазарът на недвижимите имоти, бяхме готови да поемем повече бизнес", разказва тя.

Разширяването на дейността на оценителската компания е и посоката, в която ще фокусират усилията си новите собственици, като същевременно AG Capital и дъщерните дружества на холдинга, специализирани в бизнеса с имоти – "Адрес", "Имотека", Unique Estates и Forton, ще продължат сътрудничеството си с "Адванс".

Планът на купувача

"Ние виждаме дружеството като компания, която се е фокусирала основно в областта на имотите в момента, и мислим, че на база на нашия опит можем да разширим бизнеса да бъде и повече извън имотите – свързан с оценка на цели предприятия или пък с оценка повече на предприятия, които са на борсата – с оценки, които до момента не са толкова силно заложени", казва собственикът и управител на купувача Валери Вълчев. По думите му сделката е интересна за инвеститора и от гледна точка на възможните синергии с друг от бизнесите в групата – консултантската компания по сливания и придобивания "Инниммо адвайзърс".

"Бизнесът на купувача е в различни сектори от недвижимите имоти – и това ще даде възможност на "Адванс" да работи и в други сектори, освен недвижимите имоти", изтъква и Христо Илиев, като уточнява, че раздялата с компанията следва стратегията на AG Capital от 2013 г. да се фокусира върху инвестиции в недвижими имоти. Предприемачът разказва, че това е и един от съществените фактори за избора на "Уестан" за купувач, макар и в процеса да са водени преговори и с други заинтересовани компании. Иначе хората от двете страни на сделката се познават добре и извън нея – Вълчев е бил съдружник и първи главен изпълнителен директор на специализираната в консултантски услуги за бизнес имоти компания от групата на AG Capital Forton International. През 2012 г. друга от фирмите му – "Инниммо финансови услуги", придоби и българското дъщерно дружество за потребителско кредитиране на френската банкова група Societe Generale – "КредиБул", като тогава AG Capital беше един от финансовите партньори в сделката. В момента компанията оперира под името "Пейнетикс" и се развива като дружество за електронни пари и платежна институция.

В подбора на компаниите от портфолиото си "Уестан" се фокусира основно в областта на информационните технологии, финансовите услуги ("Микро кредит"), професионалните услуги и бизнеса със забавления (Capella Play), посочва Вълчев. "Влизаме в компаниите, в които инвестираме, на стратегическо ниво, като обикновено участваме с мажоритарен дял", допълва той. Стремежът е в портфейла да има както дългосрочни инвестиции в дружества, които са пазарни лидери или сред топ 3 в своя сегмент, така и компании, в които да се инвестира за по-кратък хоризонт – от 3 до 5 години. Извън това инвестират и в сектори, където виждат потенциал, но не са открили предприемач, с когото да партнират, като в тези случаи по думите на мениджъра създават дадения бизнес отначало – пример за такава компания в портфолиото е "Казуалино", която прави онлайн игри и стои зад платформата belot.bg.