"Сирма груп" ще развива бизнес в Албания

Новото звено ще работи върху американските проекти на компанията

   ©  Юлия Лазарова
   ©  Юлия Лазарова
Компанията ще регистрира дъщерно дружество Sirma SHA в Тирана.

Софтуерната холдингова компания "Сирма груп" ще развива бизнес и в Албания. Българската компания обяви, че започва процедура по регистрация на ново звено в Тирана, което ще се казва Sirma Sha. То ще бъде учредено като дъщерно дружество на американската "Сирма", а началният му капитал е в размер на 25.6 хил. евро.

Сред основните причини компанията да избере именно Албания за разрастване на бизнеса си са възможностите за спечелване на проекти в публичния сектор и по-ниските разходи за издръжка на дейността. "Софтуерният пазар в Албания и околните й държави е перспективен заради ранния си стадий на развитие. Страната и албанските фирми поемат по пътя на дигитализацията и ние можем да им помогнем", коментираха от холдинга пред "Капитал".

Новото дружество

Като дъщерно дружество на "Сирма САЩ" екипът на албанското звено ще работи именно върху американските проекти на компанията. Предметът на дейност на Sirma SHA ще включва дизайн, разработка, маркетинг, тестване и поддръжка на софтуерни продукти и интегрирани решения. Структурата на управление на новото дружество ще бъде едностепенна с тричленен съвет на директорите, между които един изпълнителен директор. От компанията обясняват, че Sirma SHA ще послужи както за навлизането на групата на албанския пазар, така и на тези на съседните страни от Западните Балкани.

"Албания и албанските фирми, може би с известно закъснение, са поели по пътя на дигиталното обновяване. Вярваме, че албанският пазар е съвсем подходящ за по-голямата част от нашите продукти и услуги. Такива са финансовите продукти и услуги на "Сирма бизнес консултинг", застрахователните продукти на "Сирма Ай Си Ес", бизнес платформата на "Сирма ентерпрайз системс", облачните услуги на "Датикум", и най-вече услугите в публичния сектор на "Сирма солюшънс", обясняват от компанията.

В края на 2015 г. "Сирма груп холдинг" АД успешно приключи кампанията си за първоначално публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса (БФБ – София), при което набра допълнително финансиране от 11.4 млн. лв. Първата и най-голяма инвестиция на технологичната компания беше именно откриването на нов офис в САЩ, в който бяха вложени 2 млн. долара. От компанията посочват, че стратегическият пазар за "Сирма груп" е именно Северна Америка. В резултат на нарасналите продажби и поръчки в региона е необходимо дружеството да осигури допълнителен капацитет на развойните и обслужващите звена. Поради тази причина и новото Sirma SHA ще обслужва американските проекти на компанията.

Силен край на 2016 г.

Според публикувания от компанията консолидиран отчет "Сирма груп холдинг" приключва третото тримесечие на миналата година с печалба в размер на близо 2.4 млн. лв., което не представлява съществена разлика в сравнение със същия период 2015 г., когато печалбата се е равнявала на 2.39 млн. лв. За периода юли - септември технологичната компания е генерирала близо 8.3 млн. лв. приходи, което е с 26% повече на годишна база.

Въпреки че все още няма официално публикуван отчет, от компанията коментираха, че за четвъртото тримесечие на 2016 г. продажбите и поръчките от САЩ са нараснали значително. "Може да кажем, че резултатите за 2016 г. са в пълно съответствие с очакванията за ръст на приходите, поддържане на добрата печалба и развиване на американския пазар", допълват те.

Някои от големите клиенти на групата са международни компании като BBC, Press Association, Blооmberg, Astra Zenneca, IBM, Energous, QVI, Британския музей и други. Фирми на "Сирма" са разработвали многобройни проекти за правителствата на България, САЩ, Канада, Великобритания.