ЕВН: Пазарът на електроенергия на едро е непрозрачен

Енергийната борса трябва да стане акционерно дружество, смятат от компанията

Според Калина Трифонова, заместник-председател на управителния съвет на "ЕВН България", дори електроенергията да се продава изцяло на борсата, трябва да има регламент, който да определи, че търговете може да са активни минимум два часа.
Според Калина Трифонова, заместник-председател на управителния съвет на "ЕВН България", дори електроенергията да се продава изцяло на борсата, трябва да има регламент, който да определи, че търговете може да са активни минимум два часа.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Според Калина Трифонова, заместник-председател на управителния съвет на "ЕВН България", дори електроенергията да се продава изцяло на борсата, трябва да има регламент, който да определи, че търговете може да са активни минимум два часа.
Според Калина Трифонова, заместник-председател на управителния съвет на "ЕВН България", дори електроенергията да се продава изцяло на борсата, трябва да има регламент, който да определи, че търговете може да са активни минимум два часа.    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Тези препятствия спъват развитието на либерализирания пазар и предлагането на оптимална цена за потребителите.

Търговете за продажба на електроенергия, които се провеждат от държавните производители АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток 2" и НЕК, са непрозрачни, тъй като няма яснота кога и какви количества ще бъдат продадени. Това заяви Илина Стефанова, директор регулации в "ЕВН България", по време на семинар, организиран от компанията. "Повече от 50% от електроенергията в България вече се търгува на свободния пазар, но пазарът на едро е непредвидим, непрозрачен и неконкурентен", допълни тя. Това кара ЕВН да подозира, че някои търговци на електроенергия са привилегировани пред други. Компанията също има компания - "ЕВН трейдинг", която оперира на свободния паза.

Според представителите на компанията подобни съмнения има и за чужди борси. Те дадоха за пример румънската борса, където е бил обявен търг, който е бил активен в рамките само на половин час. Според Калина Трифонова, заместник-председател на управителния съвет на "ЕВН България", дори електроенергията да се продава изцяло на борсата, трябва да има регламент, който да определи, че търговете може да са активни минимум два часа. Липсата на графици за предстоящите търгове пък налага учредяването на гаранции в последния момент, което води до непредвидено блокиране на големи средства. Всички тези препятствия на практика спъват развитието на либерализирания пазар и предлагането на оптимална цена за потребителите, коментира Стефанова.

Проблем за търговците на свободния пазар на електроенергия е и липсата на пикова енергия, която е ценна, тъй като покрива часовете с най-високо потребление. На практика такива търгове се обявяват основно от Националната електрическа компания (НЕК), която произвежда този тип енергия чрез своите ВЕЦ, но те са спорадични и на тях не може да се разчита. Подобна енергия се предлага и от ТЕЦ "Марица-изток 2".

Акционери в борсата

Според ЕВН енергийната борса трябва да излезе от структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ) и да премине към Министерството на финансите. Това трябваше да се случи още към средата на миналата година като част от ангажиментите на БЕХ към Европейската комисия. Това е и едно от изискванията, което беше наложено, за да бъде спряна наказателна процедура срещу страната за електроенергийния пазар. Според Стефанова борсата освен това трябва да стане акционерно дружество или публична компания, както функциониращите борси в други страни. По този начин ще се гарантира нейната независимост, допълни тя. За това би помогнало и допълнителен контрол върху нейната работа от Комисията за финансов надзор и Министерството на финансите.

В момента собственик както на борсата, така и на трите държавни централи, които продават енергия на нея, е БЕХ.

Формулата за енергийно бедните

Социалната тарифа за енергийно бедните потребители, която беше предложена в доклада на Световната банка за либерализацията на пазара, не е работеща мярка, коментира Калина Трифонова. Една от причините е, че не е ясно в този случай кой ще поеме разликата в цената. Според Трифонова това трябва да е бюджетът. Освен това новият енергиен пакет на Европейската комисия изключва подобна мярка за подпомагане. Според ЕВН в момента действащата уредба за подпомагане на социално слабите е работеща и просто трябва кръгът да бъде разширен.