Дигитална еволюция, а не революция

Едва 10% от глобалните компании се самоопределят като изцяло цифровизирани

Компаниите, които искат да просперират в новата дигитална реалност, трябва да наемат поне един служител, чиято основна задача е вътрешното прилагане на иновативни бизнес процеси.

Освен особено модерен термин дигиталната революция има и по-задълбочено бизнес, както и обществено значение. Преосмислянето на съществуващи корпоративни практики допринася към извличането на пълните ползи от дигиталните технологии. Възможностите за бизнес развитие, които социалните мрежи, облачните технологии, мобилните приложения, както и анализът на голям брой фирми, все по-често са в центъра на публичните дискусии. Нарастващият информационен шум обаче, не гарантира практическо усвояване на приложими познания, свързани с дигиталната еволюция. Докато мениджърите на големи корпорации наблюдават как стартъпите подриват традиционните бизнес практики, все повече компании се замислят за това как най-добре да привнесат иновации в работата си.

Оцеляване чрез адаптация

Една трета от компаниите днес заявяват, че бизнесът им е равно разпределен между дигиталната и аналоговата реалност. Едва 10% се самоопределят като изцяло дигитализирани. Според последния доклад на The Economist по темата за навлизането на дигиталните технологии в бизнеса мнозинството компании днес заявяват, че повечето им вътрешни процеси са само частично дигитализирани. Интересно, докладът показва, че навлизането на иновативните технологии е еднакво, независимо от бизнес индустрията.

Променящите се очаквания на клиентите са основния двигател при дигитализацията на бизнеса. Докладът на The Economist дефинира две групи предприятия - дигитално адаптирани и бизнеси, които са по-назад във възприемането на иновации и нови технологии. Статистиката показва ясно, че първите имат значително по-високи печалби.

Потребител 2.0

Нарастващата комплексност на дигиталните технологии, както и увеличаващата се значимост на смартфоните и социалните мрежи, създават все по-голям натиск върху бизнеса да се адаптира дигитално. Благодарение на новите технологии модерният потребител е изключително добре информиран и има високи очаквания спрямо комуникацията с любимите си брандове в дигиталния свят. Освен технологичните промени, които са неизбежни за всяка индустрия, нарастващият конкурентен натиск кара бизнеса да търси преки пътища в развитието на стратегии за оцеляване в бурята на дигиталната трансформация. Това е и причината повече от половината фирми, анкетирани за доклада на The Economist, да определят високите изисквания на потребителите спрямо качеството на дигиталните им взаимодействия с бизнеса като основен фактор в решението им да дигитализират корпоративните си процеси.

Бойното поле на цифровите технологии

Едно е сигурно - сферата на дигиталните технологии днес до голяма степен е бойно поле, в което множество компании се конкурират за господство. ИТ мениджърите най-често са отговорни за дигитализацията в компаниите, според доклада на The Economist. Едва 5% от организациите, взели участие в анкетата, съобщават наличието на мениджър иновации и нови технологии. Компаниите, които са по-напред в процеса на дигитална адаптация, по-често установяват отделни департаменти, чиято основна функция е идентификацията на стратегически партньори като стартъпи и други иноватори. Докладът на The Economist препоръчва на компаниите, които искат да просперират в новата дигитална реалност, да наемат поне един служител, чиято основна задача е вътрешното прилагане на иновативни бизнес процеси.

Най-значимата задача на вътрешно-корпоративната дигитална трансформация е да подготви организацията за бъдещи промени. Нивото на адаптивност към технологичните иновации е ключът към дългосрочния успех на всяко бизнес предприятие днес. Интензитетът на дигиталната революция не дава знаци за отслабване. Социалните медии, облачните технологии, виртуалната реалност, криптовалутите и новите дигитални модели задават нормата в предприемачеството. Всяко ново технологично развитие ще има своето уникално и непредвидимо въздействие върху бизнеса, смятат специалистите в областта.

Храна за ума

Предстоящата конференция за дигитални технологии и бизнес иновации DigitalK ще събере международни експерти, от които посетителите на събитието ще научат повече за последните тенденции в предприемачеството, онлайн маркетинга и рисковия капитал. Над шестдесет лектори със значими успехи в областта на технологиите, комуникациите и иновативните бизнес модели ще представят идеите си на 8 и 9 юни в Sofia Event Center. Много от планираните презентации се фокусират върху приемането на технологичните иновации в корпоративния свят. Предвидени са и практически работилници, по време на които представителите на бизнеса ще получат практически съвети за адаптация и развитие в дигиталния свят. Брок Пиърс от The Bitcoin Foundation ще говори за криптовалутите, блокчейн технологиите и как последните променят финансовата и правната индустрия. Питър Ким от Lego ще представи маркетинговата стратегия, която компанията за детски играчки ползва при навигацията си в дигиталната реалност. Дани Берендт ще анализира приложенията на автономните автомобили и новите бизнес модели, които ще произлязат от иновацията. На DigitalK ще говори и Адео Реси - създател на акселератора The Founders Institute, който е помогнал на над 1400 стартъпа в 80 държави да развият бизнес идеите си. Реси ще представи визията си относно ролята на предприемачите в това, радикално да променят установени индустрии.

Повече за програмата и лекторите можете да научите на digitalk.bg и www.facebook.com/digitalkcon.

Още от Капитал

Данни отложено гледане

Данни отложено гледане