Енергетика: Труден пазар
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Енергетика: Труден пазар

Електроразпределителните дружества отчитат по-високи приходи заради по-голямото потребление на електроенергия.

Енергетика: Труден пазар

По-ниските цени на газ и ток свиват приходите на повечето дружества

8759 прочитания

Електроразпределителните дружества отчитат по-високи приходи заради по-голямото потребление на електроенергия.

© Надежда Чипева


Статията е част от класацията "Капитал 100". Поръчайте списанието на хартия или в pdf формат на www.capital.bg/k100/buy/.
Големите дългове и загуби са при държавните компании.
В класацията вече традиционно място заемат и доста търговци на електроенергия.

В сектор като енергийния, който все още в голяма степен е регулиран, няма как да има особени изненади по отношение на приходите на основните дружествата. Пазарните сили в електроенергетиката се изразяват в излизането на все повече потребители (малъл, среден бизнес и битови клиенти) на свободния пазар, където могат да купуват електроенергия на пазарни цени. Процесът на либерализация, който започва да действа все по-осезаемо в бъдеще ще доведе до разместване на основните играчи.

Съществен елемент от този процес е създаването на енергийната борса, чиито старт беше даден в началото на 2016 г. По всичко изглежда, че през 2017 г. ще има и друго сериозно разместване в енергийния сектор, този път с продажбата на бизнеса на CEZ в България.

Големите пет

Няма как да остане незабелязано, че първите четири компании (виж таблицата) преповтарят миналогодишното си класиране по приходи.

В последните три години приходите на държавната "Национална електрическа компания " (НЕК) остават в сравнително стабилни граници. В същото време компанията отчита увеличение на нетната си загуба от 44%. Това се дължи основно на разходите по арбитражното дело за АЕЦ "Белене", по което компанията бе осъдена да плати 1.2 млрд. лв. Taзи сума бе предоставена от държавния бюджет на компанията, която трябва да я върне за срок от 7 години. Точно затова разходите на НЕК за 2016 г. се увеличават с 159 млн. лв., които са дължими през първата година, а останалите са записани като текущи пасиви. От финансовия отчет на компанията става ясно, че без този разход тя би излязла на печалба от 29 млн. лв. Това се дължи на намалението на оперативните разходи с 8.6% при свиване на приходите с 5%. Ограничаването на разходите се дължи на по-малкото купена електроенергия заради спада в продажбите през 2016 г. По отношение на финансовите разходи обаче има увеличение заради лихвите по облигационния заем, който Българският енергиен холдинг (БЕХ) взе в размер на 500 млн. евро за погасяване на задълженията на дружеството към двете американски централи ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3" и ТЕЦ "AES Гълъбово". Тези разходи, които са дължими от НЕК, са в размер на 104 млн. лв.

Компанията все още отчита загуба от регулаторната си дейност (продажбата на електроенергия на битовите потребители и малките фирми), макар през 2016 г. тя да намалява спрямо предходната година заради предприетите законодателни мерки за стабилизиране на финансовото състояние на дружеството. Предстоящата либерализация на пазара обаче напълно ще промени статута на компанията, освобождавайки я напълно от ролята й на обществен доставчик.

Другата голяма държавна компания, която традиционно е сред първите пет по приходи, е АЕЦ "Козлодуй". През 2016 г. печалбата на производителя намалява 60 пъти. Според изпълнителния директор на Българския енергиен холдинг (БЕХ) Петьо Иванов тези резултати се дължат на по-високите разходи на дружеството за модернизация на 5 и 6 блок, амортизациите, както и таксата от 5% от прихода във фонд "Сигурност на електроенергийната система". За 2017 г. Иванов все пак е оптимист, че финансовите резултати на компанията ще се подобрят, тъй като се очакват по-малко разходи за модернизация и по-високи цени на електроенергията на свободния пазар.

В челната петица място намира и държавният газов търговец "Булгаргаз", който все още е основният снабдител с природен газ за потребителите в страната – позиция, която в бъдеще най-вероятно ще се промени заради отварянето на пазара. И макар приходите на компанията през 2016 г. да падат с 28%, което се дължи на намалението на цената на газа, тя постигна най-силния финансов резултат от създаването й – печалба 36.7 млн. лв. благодарение на признаването на обезценката на природния газ в Чирен за близо 18 млн. лв., както и на продажбата на вземания от топлофикационни дружества. Друг фактор е, че по-ниските цени на руския природен газ на входа на газопреносната мрежа позволяват по-голям марж на дружеството. 2017 обаче не започна добре за газовия търговец, тъй като енергийният регулатор одобри поскъпването на природния газ от януари с едва 4.65% вместо с 13.53%, както поиска дружеството, което доведе до загуба от над 30 млн. лв. за първото тримесечие на годината. Тя обаче вероятно ще бъде компенсирана с одобреното поскъпване на газа от началото на април с близо 30%.

Сред първите пет компании в класацията все пак има и частни фирми и това са "ЧЕЗ електро България", най-голямото снабдително дружество в страната, което захранва с електроенергия цяла Западна България, и държавната ЕСО.

Свободно свиване

През 2016 г. приходите на "ЧЕЗ електро България" се свиват с малко над 9%, което се дължи на мигрирането на потребители от регулирания към свободния пазар, където могат да избират доставчика си. Това е и основната причина за намалението на общите разходи на компанията, което се дължи на купуването на по-малко електроенергия от НЕК за този сегмент.

В същото време печалбата на дружество бележи драматичен спад - близо 13 пъти. От компанията коментираха, че това се дължи на провизии за съдебни дела. Става въпрос за дело, заведено срещу компанията от НЕК заради неплатена енергия с главница 6.3 млн. лв. и лихви малко над 1 млн. лв. От финансовия отчет на дружеството става ясно, че съдът се е произнесъл по това дело в края на 2016 г., но решението е било неясно и противоречиво, което е наложило неговото обжалване и заделянето на провизии.

При "ЕВН България електроснабдяване", което снабдява с ток потребителите в Югоизточна България, има намаление на приходите с близо 12%, както и увеличение на печалбата над 5 пъти. От компанията коментираха, че тенденцията за намаляването на приходите се дължи на по-малките количества електроенергия, продадена на клиенти на регулиран пазар, което е резултат от активното излизане на основно бизнес клиенти на свободен пазар. От ЕВН допълват, че по отношение на печалбата причината е в еднократния ефект от споразумителен протокол с НЕК по делото, заведено от държавната компания заради извършени прихващания на взаимни задължения и вземания между двете страни за периода март 2013 г. – март 2014 г., което завърши в полза на ЕВН. В резултат компанията е била компенсирана с 75 млн. лв. след данъци.

Третото снабдително дружество, "Енерго-про продажби", което осигурява ток за потребителите в Североизточна България, също отчита намаление на приходите си с 10%. В същото време компанията има трикратно увеличение на печалбата си. От дружеството не пожелаха да коментират на какво се дължат тези резултати, но от финансовия й отчет се вижда, че има намаление на разходите, което се дължи най-вече на изразходените близо 100 млн. лв. по-малко в графа "други".

Да притежаваш мрежата

Трите електроразпределителни дружества – ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-про", отчитат добри резултати. От ЕВН посочиха, че основен фактор за увеличението на печалбата им с 12% е по-голямото количество електроенергия, преминала през мрежата им, което се дължи на по-голямото потребление, следствие от по-студената зима. Друг фактор е изплащането на средства от застрахователни полици за покриване на разходи при аварийни ситуации, причинени от лошите метеорологични условия през предходната 2015 г.

От ЧЕЗ пък отговориха лаконично, че увеличението на тяхната печалба с малко над 14% се дължи основно на ефективно оптимизиране на оперативните разходи на дружеството. Най-съществен ръст на печалбата, с близо 50% има при "Енерго-про мрежи". Това се дължи на увеличението на приходите от продажби на електроенергия и намаляването на разходите. През 2016 г. дружеството е изплатило двойно по-малко дивидент, в размер 40.2 млн. лв., в сравнение с предходната година.

Увеличение има и в приходите и печалбата на държавния "Електроенергиен системен оператор", което по всяка вероятност също се дължи на по-големите количества пренесена енергия през миналата година.

Какво се случва при търговците

В класацията на най-големите енергийни фирми вече традиционно място заемат и доста търговци на електроенергия - седем през тази година. В бъдеще с либерализацията на пазара те ще започнат да играят все по-важна роля, тъй като ще поемат снабдяването на всички клиенти. 2016 обаче не беше добра за този сегмент от енергийния сектор поради редица фактори.

"Сривът на цената на електроенергията в международен план и последващото поскъпване хвана в капан много търговци", коментира изпълнителният директор на "ЧЕЗ трейд" Владимир Дичев. Неговата компания традиционно има най-добро представяне, като 2016 г. не прави изключение. Дружеството отчита увеличение на приходите от 20%, но печалбата пада с близо 19%. Дичев допълва също, че пазарът на електроенергия започва все повече да заприличва на финансовия и търговците не трябва да подценяват ролята на добрия риск мениджмънт. От значение са редица непредвидими фактори като аварии на мощности, каквато миналата година имаше във Франция, така и температурните условия, комбинацията от които може да доведе до лоши финансови резултати на неподготвените фирми.

Трудната 2016 г. се вижда в резултатите и на други търговци в класацията, чиито печалби също намаляват в сравнение с предходната година. Единствено при "Енергийна финансов група" има подобрение на резултата, който е положителен след загубата през 2015 г. Тогава основната причина за нея бяха блокираните средства на компанията в фалиралата КТБ.

Представянето на производителите

Най-големият производител на енергия след АЕЦ "Козлодуй" е държавната ТЕЦ "Марица-изток 2", която продължава да влошава финансовия си резултат. Това не е изненадващо, тъй като миналата година беше тежка и за централите. Заради падането на цените на електроенергията в регионален мащаб за тях беше трудно да продават електроенергията си.

При ТЕЦ "Марица-изток 2" обаче отрицателните резултати започват да се превръщат в тенденция. В последните три години дружеството неизменно е на загуба, която през 2016 г. достига почти 100 млн. лв. Основните причини за този лош резултат са намалените приходи от продажба на студен резерв (поддържане на мощности в готовност за работа, които се ползват само при необходимост) и вноската от 5% върху приходите във фонд "Сигурност на електроенергийната система". Отделно от средата на 2016 г. компанията е имала и по-малко приходи от продажба на електроенергия на свободния пазар, става ясно от отчета на дружеството.

Друга централа, която също отбелязва значителен спад в резултатите си, е ТЕЦ "Бобов дол", която се свързва с Христо Ковачки. Дружеството свива оборота си с близо 20% и е на загуба от 1.3 млн. лв.

Свиване на бизнеса има и друга дружество, което се свързва с Ковачки - "Брикел", но за разлика от другите производители има гарантирана висока цена на изкупуване. В този сегмент е и ТЕЦ "Девен", която получава преференциална цена за високоефективната си електроенергия от комбинирано производство, която се изкупуват изцяло от НЕК.

ТЕЦ "Девен" е създаден като заводска централа към химическия завод "Солвей Соди", като произведената от нея топлоенергия се използва изцяло за собствени нужди. Въпреки намалението на приходите през 2016 г. централата отбелязва значително увеличение от 104% на печалбата си. От компанията коментираха за "Капитал", че това се дължи на по-благоприятните пазарни цени на горивата, които са купени и използвани за работата на централата през 2016.

Тенденцията на "Брикел" да е на загуба е валидна и за 2016 г., като все пак минусът е свит наполовина. От компанията не бяха открити за коментар, но ако се съди по финансовия им отчет, това в известна степен се дължи на по-малкото разходи и по-високите приходи от продажба на продукция и графа "други". Специфично при "Брикел" е, че основният й приход идва от продажбата на т.нар. високоефективна енергия, която се изкупува от НЕК на високи преференциални цени.

В класацията на "Капитал 100" влизат и двете американски централи с дългосрочни договори за изкупуване - ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3" и ТЕЦ "АЕS Гълъбово", които през 2016 г. отчитат спад на приходите си. Това се дължи на влязлото в сила споразумение с правителството за намаляване на изкупните им цени. За да стане това възможно, НЕК трябваше да изплати задълженията си към тях за близо 1 млрд. лв., за което се наложи Българският енергиен холдинг (БЕХ) да вземе облигационен заем за 500 млн. евро.

АЕS притежава в България и най-големия вятърен парк в България - "Св. Никола" (156 мегавата), разположен край Калиакра. Макар да не влиза в класацията по приходи, компанията отбелязва значителен ръст на печалбата си, която от загуба 4 млн. лв. през 2015 г. надхвърля 30 млн. лв. през минавалата. Новият изпълнителен директор на компанията Иван Цанков и неин досегашен търговски директор обясни за "Капитал", че това е заради отписването на загуба от обезценка, която е била осчетоводена през 2013 г. заради негативните регулаторни промени. В същото време приходите на дружеството падат минимално от 60 на 59.5 млн. лв., което се дължи на непостоянния вятър, от който произвеждат електроенергия.

Топлофикации на минус

Най-голямата топлофикация в страната - "Топлофикация София", продължава да е на загуба, която през 2016 г. все пак намалява. Основната причина за нея обаче е обезценката на вземания от КТБ, в която топлофикацията имаше блокирани над 90 млн. лв. След фалита на банката средствата на дружеството са преоценени до близо 10 млн. лв. През 2016 г. компанията е направила обезценка и на други вземания в размер на 169 млн. лв. Приходите на компанията през миналата година също намаляват, което се дължи основно на по-ниската цена на парното заради намалението на цената на газа, която беше факт до края на миналата година. Последното се отразява и в намалението на разходите.

Пловдивската топлофикация, собственост на ЕВН, също е на загуба над 50 млн. лв. при печалба 2 млн. лв. през миналата година. Оттам коментираха, че това се дължи на обезценка на активи вследствие на промените в нормативната уредба през 2015 г. и ценовите решения на КЕВР през 2016 г. Без отчитането на този фактор обаче дружеството излиза на минимална оперативна печалба.

Като цяло 2016 г., изглежда, е била трудна за повечето от компаниите в сектора, които работят на пазарен принцип. Важното все пак е, че положителните резултати при много от тях се запазват, а кризата, в която енергетиката беше изпаднала преди няколко години, вече е само спомен. Поръчайте Вашия К100 »

На хартия или PDF

Статията е част от класацията "Капитал 100". Поръчайте списанието на хартия или в pdf формат на www.capital.bg/k100/buy/.
Големите дългове и загуби са при държавните компании.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.