С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
4 сеп 2017, 12:18, 3354 прочитания

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Email
 • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.


КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ


Новини

Актуализирано е ръководството за изпълнение на договори по ОПИК

Актуализирано е ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съобщиха от управляващия орган. Една от промените е свързана с нормативно предоставената възможност всяко плащане, получено от бенефициент, произтичащо от договорна санкция в резултат на нарушение на договора между бенефициента и трета страна, да не се смята за приход и да не се приспада от допустимите разходи за операцията.Отпада и задължението на бенефициентите в случаите, в които не провеждат процедура "избор с публична покана", да публикуват съобщение за набиране на ценови предложения в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020. Тази промяна е във връзка с изменението на постановление №160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Започват обучения за бенефициенти по "Енергийна ефективност за МСП"

Управляващият орган организира обучение за бенефициенти, сключили договори по процедурата "Енергийна ефективност за малките и средните предприятия" на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Обученията ще се проведат на 11, 12, 13 и 14 септември в София и на 18 септември в Пловдив. То е практически насочено и представя целия процес по изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ по тази процедура. Желаещите да се включат в обучението трябва да заявят участие предварително.

По процедурата беше извършена оценка на 927 проектни предложения с размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 720.6 млн. лв. Сключените към момента договори са 229 с общ размер на субсидията 165.5 млн. лв.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Открити процедури

"Подкрепа за предприемачество"

Бюджет: 5 млн. лева

Краен срок за кандидатстване: 2 октомври 2017 г.

Цел: мярката е насочена към хора, които искат да развият собствен бизнес. Те ще получат обучение и консултантски услуги, за да разработят предприемаческите си идеи и да придобият нужните знания и умения за управление на бизнеса.

Допустими кандидати: центрове за развитие на предприемачеството с доказан опит, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и по Търговския закон; национално представителни организации на работниците и служителите или на работодателите: КНСБ, КТ "Подкрепа", АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и Съюз за стопанска инициатива; финансови институции, включително банки.

Възможни партньори: обучителни организации и институции, центрове за информация и професионално ориентиране, общини, неправителствени организации, социални партньори, финансови институции.

Финансови условия: минимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 100 000 лв., максимален - 391 166 лв. Не се изисква съфинансиране. Безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100% от общо допустимите разходи по проекта.

Допустими дейности:
- Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.
- Специализирани обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове.
- Консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа, включително подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност и юридическа помощ.
Дейностите трябва да са насочени към хора, които искат да започнат самостоятелен бизнес, в т.ч. безработни, неактивни или работещи, включително младежи до 29 години. Изисква се приоритетно в проектите да бъдат включвани безработни и/или неактивни лица.

Процедура: Документите за кандидатстване се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Още по темата тук

"Развитие на социалното предприемачество"

Бюджет: 15 млн. лв.

Цел: да улесни достъпа до заетост и социалното включване на уязвими групи - хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда, социално изключени лица.

Краен срок за кандидатстване: 9 октомври т.г.

Допустими кандидати: социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, общини и райони, доставчици на социални услуги, неправителствени организации.

Възможни партньори: обучителни институции и организации, общини и райони, доставчици на социални услуги, неправителствени организации.

Финансови условия: минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект - 50 000 лв., максимален - 391 166 лв. Не се изисква съфинансиране.

Възможни дейности:
- Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост, например техники за справяне със стреса, придобиване на умения за успешно справяне на работното място, придобиване или повишаване на професионална квалификация.
- Социална и професионална интеграция - например развитие на умения за общуване и работа в група, придружаване и подкрепа в процеса на обучение или по време на работа, организиране на свободното време, професионално ориентиране, съдействие за намиране на подходяща работа.
- Предоставяне на обучения - професионално обучение, по чужди езици, дигитална компетентност, обществени и граждански компетентности.
- Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица
- Закупуване на оборудване, свързано с дейността на социалното предприятие или с адаптиране на работното място за лица с увреждания, извършване на ремонт и строителни работи
- Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения на лицата, заети в социалните предприятия.
- Подкрепа за осигуряване на заетост по трудово правоотношение за период до 12 месеца на хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда, неактивни и безработни лица.
- Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги.
- Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Процедура: документите за кандидатстване се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Още по темата тук

"Специфични обучения"

Бюджет: 10 млн. лв.

Краен срок за кандидатстване: 31.10.2017 г.

Цел: процедурата дава възможност на работодателите да осигурят специфично продължаващо обучение на служителите си или да наемат безработни, които да бъдат обучени в конкретни знания, нужни за работа в компанията.

Допустими кандидати: микро-, малки, средни или големи предприятия, които са в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и информационните и комуникационни технологии и в преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда.

Финансови условия:
схемата "Специфични обучения" е с бюджет от 10 млн. лв., разпределени поравно между два компонента в зависимост от прилагания режим на държавни помощи.
- Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по Компонент 1 е 50 000 лв., а максималният - 3 911 660 лв., а по Компонент 2 – съответно 50 000 и 391 166 лв.
- По Компонент 1 безвъзмездната помощ за големи предприятия не може да надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта, за средни – 60%, а за малки и микро- - 70%. Размерът на помощта може да бъде увеличен (но не повече от максималните 70%) с 10 процентни пункта, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или в неравностойно положение.
- По Компонент 2 е определен размер на съфинансиране в зависимост от категорията на предприятието кандидат: за микро- и малки фирми – 10%, за средни – 20%, за големи – 30%.

Допустими дейности:
- Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения.
- Специализирани чуждоезикови обучения, както и обучения за конкретното работно място на заети лица.
- След успешното завършване на обученията работодателите се задължават да запазят заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в дейностите, за период от 6 месеца след приключване на проекта. За този период от време ще се финансират разходите за осигурителни вноски на новонаетите неактивни/безработни лица.

Процедура: Документите за кандидатстване се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Още по темата тук

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 - 2020 г.

Открита процедура

Мярка 1.7 "Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов"

Бюджет: 8.7 млн. лв.

Краен срок за кандидатстване: 21 ноември 2017 г.

Допустими кандидати: рибари, които искат да преработват собствен улов или да го предлагат пряко на пазара.

Допустими инвестиции: закупуване на ледогенератори, хладилни камери, специализирани транспортни средства за превоз на риба и оборудване на пунктове за първа продажба. Инвестициите могат да се извършват както на сушата, така и на риболовните кораби. В случай че са на борда, плавателните съдове трябва да са регистрирани като действащи и да са извършвали риболовна дейност в продължение на поне 60 дни в морето през 2015 г. и 2016 г.

Финансови условия: Програмата за морско дело и рибарство покрива до 50% от дейностите в проектното предложение, но ако кандидатът извършва дребномащабен крайбрежен риболов, финансирането може да достигне и 80%.
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект - 5000 лв., максимален - 200 000 лв.

Процедура: кандидатстването е електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020).

Новини

Подписани са 13 договора за "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури"

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство подписа 13 договора на стойност 9.3 млн. лв., с които ще се финансират проекти по мярка 5.4 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури". Одобрените инвестиции са насочени към изграждане на девет нови рибопреработвателни предприятия и модернизация на четири съществуващи фабрики.
Най-много са проектите в област Пловдив - 3 (в Пловдив – 1, и в Панагюрище – 2), следват тези по Черноморието (Каварна, Несебър и Бургас) и по един в Монтана, с. Бенковски, Пирдоп, Пазарджик, София, Сливен и Шумен. Срокът за изпълнение на инвестициите е между една година и година и половина в зависимост от предвидените дейности.
С реализацията на проектите ще бъдат разкрити над 130 работни места. Одобрените кандидати са поели ангажимент да въведат устойчиво управление на ресурсите и да постигнат максимална енергийна ефективност на предприятията.
Следващото отваряне на прием на проекти по мярка 5.4 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" от Програмата за морско дело и рибарство е предвидено за октомври тази година.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Новини

Пчеларите подадоха 1648 заявления за плащане по изпълнени договори

Общо 1648 заявления за плащане подадоха пчеларите, изпълнили договорите си от Националната програма по пчеларство (НПП) 2017 - 2019 г. , съобщиха от фонд "Земеделие". В края на 2016 г. по петте мерки от програмата бяха приети 2234 заявления за подпомагане за финансовата 2017 година. Тя е с общ бюджет от приблизително 14.28 млн. лв. за периода 2017 - 2019 г. Определеният за тази година ресурс е 4.579 млн. лв.
Фонд "Земеделие" ще преведе финансовата помощ след приключване на задължителните административни проверки на внесените от пчеларите документи. Ще бъдат извършени и проверки на място, за да се установи дали дейностите по договорите са изпълнени коректно. Земеделските стопани трябва да са извършили одобрените им разходи по програмата в периода от 1 август на предходната финансова година до 31 юли на финансовата година, за която са кандидатствали.

Одобрени са 52 проекта за преструктуриране и конверсия на лозя

Държавен фонд "Земеделие" одобри 52 проекта за финансовата 2017 г. по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. Проектите са одобрени след извършена проверка и финансова оценка.
Определеният със заповед за прием бюджет е в размер на 25 460 448 лв., а одобрената финансова помощ е 19.945 млн. лв.
Мярката "Преструктуриране и конверсия на лозя" се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), а целта й е повишаването на конкурентоспособността на българските лозари.

Първите 31 общински проекта за инвестиции получиха одобрение

Фонд "Земеделие" одобри първите 31 проектни заявления по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Одобрените инвестиционни предложения са на обща стойност над 38 млн. лв. В рамките на 130% от бюджета на обработка подлежат 350 от всички подадени 923 заявления за подпомагане, съобщиха от фонда.
Инвестициите по тази подмярка са свързани със строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи пътища, улици, тротоари и изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот.
 • Facebook
 • Twitter
 • Зарче
 • Email
 • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Wizz Air и "България ер" пускат полети до Санкт Петербург 7 Wizz Air и "България ер" пускат полети до Санкт Петербург

Цената на нискотарифната авиокомпания започва от 57.99 лв. в посока, а националният авиопревозвач стартира с промоция от 220 евро за двупосочен билет

20 яну 2020, 3420 прочитания

Най-големите банки в САЩ отчетоха рекордна нетна печалба от 120 млрд. долара Най-големите банки в САЩ отчетоха рекордна нетна печалба от 120 млрд. долара

През миналата година те са спестили 32 млрд. долара в резултат на данъчната реформа

20 яну 2020, 914 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
 • Допълнителни издания
 • Остъпки за участие в събития
 • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Nestle затваря един от заводите си за козметични продукти в Швейцария

В основата на решението са резултатите, които не оправдаха очакванията на компанията

Още от Капитал
Два милиарда евро бонус за енергийния преход

България ще получи субсидия от ЕС, за да се справи с последиците от закриването на въглищните централи

Каратисти в текстилна фабрика

"Албена" продаде бившия завод за памучни прежди "България 29". Купувачът "РС Билд" ползва за целта 9.5 млн. евро кредит от ЦКБ

Сделките на 2019: Малко, малки, местни

Само три са големите продажби - на БТК, bTV и "Нова тв". Типичната сделка е за хотел, а купувачите са все местни

Първи борсов тест за 2020

Интересът към предложените 14% от акциите на "Телелинк" в края на януари, ще е показателен за апетита на инвеститорите

Ново място: Sweet and Lemon

От сурови торти до сaндвичи с омлети и specialty кафе

Яж, снимай и споделяй

Изложбата Feast For The Eyes в Лондон проследява историята на фотографията на храна

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10