Над 100 инвеститора са придобили облигациите на Energo-pro

Чешката компания емитира в края на ноември книжа за 370 млн. евро и с част от тях покри задължения на българското си дружество

Reuters
Reuters    ©  Reuters
Reuters
Reuters    ©  Reuters

Над 100 чуждестранни институционални инвеститора са купили облигациите на чешката енергийна група Energo-pro. В България тя е собственик на едноименното разпределително дружество.

В края на ноември компанията пласира облигации за 370 млн. евро при висок инвеститорски интерес, като тогава офертите превишиха 800 млн. евро. Това принуди емитента да повиши одобрените поръчки с 20 млн. евро от първоначално предвидените 350 млн. евро.

Висок интерес

Сега от компанията съобщиха, че в подписката са се включили над 100 инвеститора, сред които международни финансови институции, банки, пенсионни и инвестиционни фондове и асет мениджъри. Водещи мениджър по операцията бяха J.P. Morgan и Citi на 30 ноември 2017 г.

От съобщението не стават ясни конкретни имена, но 53% от инвеститорите са управляващи дружества (асет мениджъри), 17% са международни финансови институции, 16% - банки, 11% - пенсионни и инвестиционни фондове.

Най-голям дял от инвеститорите - 36%, са от Великобритания, 15% са от Австрия и Германия, посочват от компанията. Емисията гарантирани необезпечени еврооблигации е с падеж 7 декември 2022 г., 4% фиксиран купон и бяха записани по номинал, което формира доходност от 4%. Облигациите са платими през декември 2020 г. и на всяка дата на плащане на купон след това.

Дебют в добър момент

"Energo-pro дебютира на международните пазари на дългови книжа, възползвайки се от благоприятните пазарни условия. С това групата повиши своята финансова гъвкавост и премина към централизиран модел на финансиране", коментираха от компанията, която има силно регионални представителство в енергийния сектор в България, Грузия и Турция.

Облигациите се търгуват на Ирландската фондова борса и са с рейтинг съответно BB- и BB от агенциите S&P и Fitch. През октомври облигационерите на "Енерго-про Варна" одобриха предложението дружеството да гарантира задължения на компанията майка - Energo-Pro a.s., в размер до 350 млн. евро заедно с всички дължими върху тази сума лихви, такси, неустойки или други плащания. С част от емисията се покриха и облигациите на българското дружество в размер на 130 млн. евро. Това беше една от най-големите корпоративни емисии в България и региона.

Годишният й лихвен процент беше 3.5%, а падежът - ноември 2023 г. По размер тя беше най-голямата за България и сред най-големите дори за Централна и Източна Европа за миналата година. Основният инвеститор при първичното предлагане беше Черноморската банка за търговия, която записа облигации за 40 млн. евро. Интерес към емисията тогава проявиха и големи институционални инвеститори – банки, пенсионни фондове и управляващи дружества, като половината са от Централна и Източна Европа, като общият им брой е 23. Сред тях има и австрийски инвеститори. Приходите от заема бяха предвидени за подмяна и развитие на електроразпределителната мрежа в Североизточна България, както и за оптимизиране на финансовите потоци и разходи.

"Енерго-про Варна" е мажоритарен собственик на дружествата "Енерго-про Мрежи", "Енерго-про Продажби" и е едноличен собственик на "Енерго-про Енергийни услуги". В България оперира електроразпределителната мрежа в Североизточна България.

Двете дружества се търгуваха на фондовата борса с обща капитализация от около 250 млн. лв., но през 2015 г. бяха отписани от публичния регистър. Така от трите ЕРП-та публично остана само ЧЕЗ.

Още от Капитал

Радиопазарът в България

Радиопазарът в България