Европейските пазари увеличиха приходите и печалбата на "Софарма"

Русия и Украйна отново стават катализатор за растежа на фармацевтичната компания

   ©  Георги Кожухаров
   ©  Георги Кожухаров

Общите приходи и печалбата на "Софарма" са се повишили през миналата година, показва индивидуалният отчет на фармацевтичната група. Общите постъпления са се повишили с 6% до 228.8 млн. лв., а нетният финансов резултат - с почти 10% до 42.1 млн. лв.

Основен двигател на растежа са външните пазари. "Приходите от продажби за европейските страни се увеличават с 19% до 104 млн. лв., основно поради нарастване на постъпленията от продажби в Русия с 16% и Украйна с 18%, както и в резултат на увеличение на продажбите в Полша, Молдова, Беларус, Сърбия и други. Продажбите на руския пазар през 2017 г. затвърждават възходящия тренд от края на миналата година и са реален индикатор за подобряването на икономическата ситуация в страната", се посочва в междинния доклад за дейността на компанията.

Така, след като тези пазари бяха в основата на спада на продажбите на "Софарма" преди години заради санкциите срещу Русия, сега те отново се превръщат в катализатор на растежа.

По-скромно е повишението на българския пазар – с 3% до 78.2 млн. лв. Дружеството има повече от 210 продукта в своето портфолио - основно генерици и 15 оригинални продукта, като 12 от тях са на растителна основа. Оригиналните продукти на "Софарма" (и по-специално карсил и темпалгин) имат основен принос за неговите приходи от експортните пазари, докато за продажбите на местния пазар от най-голямо значение са генеричните продукти на дружеството, сред които на първо място е лекарството аналгин.

Приходите от другите пазари се увеличават с 21% спрямо 2016 г. Тук основно влизат приходите от продажби в Кавказ и Централна Азия, които бележат ръст от 6% спрямо 2016 г. Увеличават се продажбите във Виетнам с 84%.

Дружеството заема близо 4% от общия обем на българския фармацевтичен пазар в стойност и 13% от продажбите в натурално изражение, се посочва в отчета.

"Софарма" е втората по големина компания на фондовата борса след ПИБ с капитализация от 570 млн. лв. По време на борсовата сесия във вторник акциите й се понижиха с близо 1%.

Представеният отчет е индивидуален и не включва дъщерните предприятия на групата, най-голямото от които е "Софарма трейдинг".