Ръстът на приходите на "Спиди" се забавя, но печалбата отново расте

Компанията се е съсредоточила към ограничаване на разходите

Приходите на куриерската компания "Спиди" са продължили да се повишават и през миналата година, макар и с по-бавни темпове. Печалбата отново расте, след като през 2016 г. имаше спад. Изпреварващият темп се дължи на по-силното ограничаване на разходите.

Все пак дейността на компанията е продължила да се разраства както в България, така и в Румъния, където тя има свое дъщерно дружество. Общите приходи са се повишили с над 7% до 159 млн. лв. (20% година по-рано). Печалбата расте по-бързо – с 19% до почти 8 млн. лв. Това се дължи както на ограничения ръст на разходите, така и на направените инвестиции, които позволяват експанзия на компанията в двете държави.

През миналата година са инвестирани 11 млн. лв., като основната част от тях (5.4 млн. лв.) са в транспортни средства, почти изцяло в България. За разширяването и модернизирането на логистичната мрежа бяха закупени оборудване, машини и компютърна техника за 4.44 млн. лв. По-голямата част (3.67 млн. лв.) са насочени към Румъния, където изпълнението на основната логистична мрежа продължи и през настоящата година, посочват от ръководството в доклада за дейността.

В Румъния, която расте повече от България, се подобряват и маржовете, което се дължи на повишените цени на услугите, посочват от ръководството. Заради внедряване на нова софтуерна система през третото тримесечие там обаче има спад на приходите. "Новата система беше въведена успешно в рамките на два месеца, но през преходния период необходимостта клиентите да се интегрират отново с оперативната система на ДПД - Румъния, породи проблеми при подаване на заявките и автоматизацията на процесите и създаде неудобства на клиентите, което доведе до отлив на пратки през този период", казват от ръководството.

Проблемът с кадрите се усеща и при "Спиди" - "Конюнктурата на пазара на труда се характеризира със спадащо предлагане на работна сила и натиск за увеличение на възнагражденията", посочват от компанията.

Пазарната капитализация на "Спиди" е почти 230 млн. лв., а последна сделка с нейни акции се сключи на 26 януари при цена от 42.8 лв. за брой.

Още от Капитал