"Сирма груп" предвижда годишен ръст на приходите от 35% до 2022 г.

Дружеството планира придобиване на нови технологични компании и лансиране на системи с изкуствен интелект

Разработването на нови технологични проекти в посока дигитализиране и внедряване на интелигентни системи в бизнеса на досегашните им и нови клиенти. Това ще бъде основният фокус на софтуерната холдингова компания "Сирма груп" през следващите 4 години. Сред заложените цели в стратегията на холдинга е и постигането на постоянен двуцифрен годишен ръст на приходите, а до 2022 г. групата трябва да достигне 120 млн. евро продажби.

Финансовите цели

Според индивидуалния годишен отчет на "Сирма груп холдинг" АД приходите на компанията за 2017 г. са били малко над 5.7 млн. лв., което представлява ръст от над 37% спрямо година по-рано. Отчетената печалба пък е в размер на близо 3.2 млн. лв. в сравнение с 1.8 млн. лв. през 2016 г. Дружеството ще публикува официалния си консолидиран отчет за 2017 г. в края на февруари, а общите консолидирани годишни приходи към края на 2016 г. се равняват на 41.6 млн. лв. За последните 5 години компанията отчита кумулативен ръст (CAGR) от 24%.

Устойчивият ръст е сред основните стратегически цели на "Сирма груп" и през следващите четири години. Ключовите показатели, които ще бъдат фокус на компанията, са до 2022 г. тя да регистрира 35% среден годишен ръст на приходите, като 70% от тях да идват от бизнеса им в Северна Америка и Европа. За сравнение - към момента основните постъпления (60%) идват от България, а по приблизително 20% се падат на всеки от другите два региона.

През следващите четири години дружеството ще се фокусира върху създаването на нови когнитивни продукти, както и блокчейн алгоритми за банковия сектор и киберсигурност. За целта в плана за развитие е посочено още, че ще придобият компании за технологично развитие и канали за продажби. За финансиране на дейностите от "Сирма груп" ще разчитат на финансово подпомагане чрез инвестиционен кредит в размер на 5 млн. евро и вторично публично предлагане (SPO) за набиране на 20 млн. евро.

В края на 2015 г. "Сирма груп холдинг" успешно приключи кампанията си за първоначално публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса (БФБ – София), при което набра допълнително финансиране от 11.4 млн. лв.

Новата система

В публикуваната стратегия за развитие компанията представя и плановете си за изграждане на т.нар. SENPAI (Sirma enterprise platform with AI) облачна софтуерна система. Тя ще бъде базирана на изкуствен интелект, който ще обработва събраните бази данни на компанията, както и такива, предоставени от трети страни, за да предлага решения според нуждите на крайните потребители. Сред част от възможностите на SENPAI, представени от "Сирма груп", са създаването на инструменти за управление на информация, трансформиране на физическите процеси в дигитални, предоставяне на услуги за когнитивен анализ, както и възможност за бизнес потребителите без технически умения да изграждат и публикуват приложения, съобразени с техните нужди за много кратко време.

Компанията планира да пусне първата версия на системата през първото тримесечие на тази година, а в края на 2018 г. да бъде готова и с втората й версия. През последното тримесечие на 2022 г. пък са прогнозите за представяне на третата версия на SENPAI.