Chevron ще плати 73.45 млн. долара глоби на Румъния за неизпълнение на три концесии

Компанията компенсира със забележителни финансови резултати

Причината за глобата е предсрочното прекратяване на три концесионни споразумения
Причината за глобата е предсрочното прекратяване на три концесионни споразумения    ©  Reuters
Причината за глобата е предсрочното прекратяване на три концесионни споразумения
Причината за глобата е предсрочното прекратяване на три концесионни споразумения    ©  Reuters

Американската енергийна компания Chevron ще плати 73.45 млн. долара глоби на румънската Национална агенция на минералните ресурси (НАМР), съобщава Business Review. Те са за неспазване на определените в закона за добив на полезни изкопаеми финансови отношения при прекратяването на три концесии на петролни находища, пише румънското правителство в прессъобщение.

Решението е взето от Международния арбитражен съд в Париж, който трябваше да реши спора между Chevron и НАМР. "Според решението Chevron е длъжна да заплати сумата 73.45 млн. долара със съответните лихви при лихвен процент от 8%, започвайки да тече от 23 октомври 2014 г., както и разходите на НАМР по делото." Това означава че общо дължимата сума от американската петролна компания възлиза на над 100 млн. долара.

Трите концесии

По данни на румънското правителство на 3 март 2011 г. НАМР е издала три концесионни разрешения на Chevron със съответстващите им договори за изграждането на три добивни площадки. Румънското правителство също е одобрило концесионните договори, в които има минимални задължения за изследване на петролните залежи за американската петролна компания.

През ноември 2014 г. обаче Chevron информира НАМР, че прекратява предсрочно споразуменията за концесия. От НАМР отказват да приемат предсрочно прекратяване, позовавайки се на закона, което доведе до спор между двете страни, решен на няколко инстанции от румънските съдилища, преди да бъде отнесен към Международния арбитражен съд в Париж.

Делото е спечелено от представляваната от Zamfirescu Racoti&Partners Национална агенция за минералните ресурси.

Финансовите резултати

Глобите, наложени на Chevron, няма да представляват сериозен удар за компанията, която отчете изключително силна 2017 г. благодарение на ръста в цената на петрола през последното тримесечие и сериозен положителен ефект от страна на американската данъчна реформа.

Нетната печалба на компанията за последното тримесечие на 2017 г. е достигнала 3.1 млрд. долара, като включва 2.02 млрд. долара под формата на данъчни облекчения благодарение на данъчната реформа от САЩ. За сравнение - през същия период на 2016 г. компанията е отбелязала нетна печалба на стойност 415 млн. долара.

Компанията се представя изключително добре и в рамките на цялата 2017 г., отчитайки 9.2 млрд. долара нетна печалба при загуба от 497 млн. долара през 2016 г.

"Печалбите и паричните потоци нараснаха значително през 2017 г.", заяви председателят и главен изпълнителен директор Майкъл Вирт. "Постигнахме нашата цел да генерираме положителни парични потоци чрез насочени действия за намаляване на капиталовите разходи, намаляване на структурата на разходите, стартиране и увеличаване на проектите и приключване на планираните продажби на активи. По-високите цени на суровините също помогнаха. Тези подобрения ни дават увереност да увеличим дивидента с 0.04 долара на акция, което ни поставя на път да направим 2018-а 31-ата поредна година с увеличаване на годишния разплащателен дял."