С промени в устава "Формопласт" понижава тавана за обема на нови облигации

Съветът на директорите вече ще може да взима решение за издаване на дългови книжа до 10 млн. евро

Заводът произвежда както пластмасови изделия, така и матрици
Заводът произвежда както пластмасови изделия, така и матрици    ©  "Формопласт"
Заводът произвежда както пластмасови изделия, така и матрици
Заводът произвежда както пластмасови изделия, така и матрици    ©  "Формопласт"
100

млн. евро беше максималната облигационна емисия, която компанията можеше да емитира досега.

Промени в устава на "Формопласт" ще понижат тавана, до който съветът на директорите може да взима решение за издаване на нови облигации. Максималната номинална стойност на дълговите емисии, които компанията може да пусне през следващите пет години, е 10 млн. евро, или 10 пъти по-малко, отколкото е лимитът в момента. Решение за това е било взето на общо събрание на акционерите в края на миналата седмица, като промените все още предстои да бъдат вписани в Търговския регистър и да влязат в сила.

Според нуждите

Изменението се прави заради изтичане на предишния срок за такива решения, уточниха от компанията за "Капитал". Оттам казаха още, че досегашната максимална сума от 100 млн. евро е прекалено голяма за нуждите на дружеството. Засега няма решение за емитиране на нов дълг.

Само преди четири месеца "Формопласт" приключи успешно плащанията по предишна емисия облигации. Те бяха издадени през 2012 г. за срок от пет години. Емисията беше с номинал 5 млн. лв.

Резултати

Компанията има завод за производство на пластмасови изделия и инструментална екипировка (матрици) в Кърджали. През 2017 г. продажбите й останаха почти без промяна, но загубата се увеличи повече от осем пъти (виж таблицата). Като цяло продажбите са разпределени приблизително по равно между вътрешен пазар и износ.

В резултатите на дружеството понякога има несъответствие, тъй като производството на някои матрици може да отнеме до 13 месеца, като приходите се отчитат в края на периода, а разходите - текущо. В случая обаче увеличаването на загубата се дължи на значителния ръст на финансовите разходи - от 333 хил. лв. през 2016 г. на 1.2 млн. лв. миналата година. Причините за това са изплащането на последните лихви и главницата по облигационния заем, както и отписването на несъбираеми вземания за 978 хил. лв.

Към края на годината компанията има 640 хил. лв. търговски задължения (малък ръст спрямо 2016 г.) и няма банкови заеми. Вземанията й са спаднали до 788 хил. лв. от 6.9 млн. лв.

Собственост

"Формопласт" е свързано с групата "Еврохолд", макар да няма един мажоритарен собственик. Към края на годината акционерът с най-голям дял е "Бондс адвайзер" (26.39%). Компанията е регистрирана в централата на "Еврохолд" и е собственост на Надежда Панушева, бивш член на борда на "Специализирани логистични системи" (преди "Старком консулт"). Другите по-големи акционери във "Формопласт" са Euroins Romania Asiguarare-Reasigurare (9.79%), УПФ "Бъдеще" (6.96%), УПФ "Топлина" (6.64%) и ДФ ЕФ "Рапид" (5.95%).Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход