Онлайн платформа свързва български компании с бизнеси от 22 държави

Предлага се от ОББ и е достъпна само за корпоративни клиенти на банката

Франк Янсен, изпълнителен директор на ОББ, представи новата международна онлайн бизнес платформа за създаване на търговски контакти между компании от 22 държави
Франк Янсен, изпълнителен директор на ОББ, представи новата международна онлайн бизнес платформа за създаване на търговски контакти между компании от 22 държави    ©  Надежда Чипева
Франк Янсен, изпълнителен директор на ОББ, представи новата международна онлайн бизнес платформа за създаване на търговски контакти между компании от 22 държави
Франк Янсен, изпълнителен директор на ОББ, представи новата международна онлайн бизнес платформа за създаване на търговски контакти между компании от 22 държави    ©  Надежда Чипева

Международна онлайн платформа дава достъп на компании от България за контакт с други международни бизнеси от 22 държави. Платформата се предлага от ОББ и е достъпна само за корпоративни клиенти на банката – малки и средни предприятия и големи компании, съобщи Франк Янсен, изпълнителен директор "Корпоративно банкиране и МСП" на ОББ. Името й е "ОББ Търговски клуб" и целта е да се даде възможност за контакт на фирми в България с международна дейност до бизнес контрагенти извън страната.

Какво е това

Платформата представлява бизнес мрежа, в която членуват клиентите на партньорски банки по света, чрез Trade Club Alliance, който обединява водещи международно представени банки. На 6 март към нея са се присъединили и банките от групата на белгийската KBC, собственик на ОББ, с изключение на банката им в Словакия, чието присъединяване предстои. Сред банките, участващи в онлайн платформата, са испанската Banco Santander (която е създател на платформата), Nordea, Eurobank, Industrial Bank of Korea, мароканската Attijariwafa bank с дъщерни поделения и съответно клиентите им.

Към момента базата данни на платформата включва над 16 хил. компании. Банките са 18, а до две години се очаква да станат 70. Така и компании, клиенти на ОББ в България, имат възможност да се свържат с различни бизнеси в различни сфери на дейност и сектори по света за осъществяване на контакти и сделки. Платформата съдържа модул за откриване и свързване с потенциални търговски партньори и модул за достъп до пазарна и търговска информация по страни и региони. Има и секторни анализи по страни и отрасли. Различните функционалности на платформата позволяват и проследяване на регулаторни промени и достъп до черен списък на нелоялни компании.

Член на клуба

За да членуват в клуба, компаниите трябва да покриват определени критерии. Основният е да е клиент на банката, да е кредитоспособна компания според рисковия й профил в банката, да не е в несъстоятелност, да не произвежда стоки с двойна употреба, а само такива, позволени от закона, да има международна дейност, определени годишни приходи (според сектор, отрасъл и пр.).

Свързването с потенциални търговски партньори става след регистрация на компанията, като банката й изпраща код за активиране на профила. Създава се бизнес визитка, в която се посочва основна бизнес и финансова информация като брой служители, приходи от продажби. Целта е да се придобие обща представа за размера на компанията.

От банката посочиха, че за по-малко от месец, откакто ОББ предлага достъп до платформата, при нея са получени повече от 80 запитвания от заинтересовани клиенти. "Гарантираме, че компаниите, регистрирани в платформата, са клиенти на едни от най-големите банки и имат доказано голям интерес от международни обмени", коментира Франк Янсен.