НА ЖИВО от 10:00 ч.: Банките и бизнесът

Най-големите обществени поръчки през седмицата

Доставка на лекарства

6.8 млн. лв.

Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания е обявила конкурс за доставка на различни лекарствени продукти. Поръчката е разделена на 12 позиции, като няма ограничение за кандидатите да подават документи само по някои от тях. Договорът с избраните изпълнители ще е за срок то 12 месеца, но може да бъде удължен с още 6, ако заявените количества не са изчерпани.

Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 2 май.

Реконструкция на училище в Пловдив

6 млн. лв.

Обществена поръчка за обновяване на СОУ "Любен Каравелов" е обявила местната власт в Пловдив. Ремонтът ще включва внедряване на мерки за енергийна ефективност, реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място, както и изграждане на нова многофункционална зала с басейн. Всичко това ще се случи в рамките на проекта "Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли", който се финансира от оперативна програма "Региони в растеж".

Кандидатите могат да подават документи до 21 май.

Обновяване на пътя до Костенския водопад

5.7 млн. лв.

Пълна реконструкция и рехабилитация на 9-километровия участък от Костенец до едноименния водопад е планирала да извърши градската управа. С европейско финансиране от близо 5.7 млн. лв. ще бъде направена изцяло нова асфалтова настилка, тротоари и също така ще се прокара широколентов интернет. Срокът за изпълнение е 210 дни.

Оферти ще се приемат до 28 май.

Ремонт на пътища в първомайско

5.3 млн. лв.

Предмет на поръчката е рехабилитация и реконструкция на общински път между селата Поповица – Брягово. Общата дължина на трасето е 9.702 км. Ремонтните работи обаче ще обхванат само настилката. Въпреки това срокът за изпълнение е изключително дълъг - 300 дни. Проектът се финансира чрез Програмата за развитие на селските райони.

До 30 май могат да се подават заявления за участие.

Доставка на храна за ТУ-София

4.1 млн. лв.

Обществена поръчка за извършването на периодични доставки на хранителни продукти е обвил Техническият университет в София. Търгът е разделен на 9 обособени позиции, включващи "Мляко и млечни продукти", "Месни продукти", "Плодове и зеленчуци", "Консерви", "Хляб", "Сладкиши", "Безалкохолни напитки и бира" и други. С избрания доставчик ще бъде сключен три годишен договор.

Срокът за кандидатстване в търга е 30 май.