Одобрението на проспекта на "Градус" за борсата се очаква до дни

Това означава, че публичното предлагане на акции на компанията може да започне още през юни

След като бе върнат за отстраняване на дребни неясноти, проспектът за публично предлагане на акции от "Градус" се очаква да получи регулаторно одобрение до 10 дни. "В четвъртък миналата седмица внесохме коригиран проспект в Комисията за финансов надзор (КФН), където тече срок за финално одобрение и до края на месеца се надяваме да имаме одобрен проспект", каза Георги Бабев, член на съвета на директорите на компанията, пред участниците в инвеститорския форум "Шумът на парите". Това означава, че процедурата по набиране на 100 млн. лв. от капиталовия пазар може да започне още през юни.

На крачка от дебюта

IPO-то е очаквано от инвеститорите не само защото ще бъде най-голямото в историята на Българската фондова борса (БФБ) след това на ПИБ, но и защото ще даде възможност за диверсификация на портфейлите към непредставения до момента сегмент на хранително-вкусовата промишленост, или поне в такъв мащаб като компания. Основната част от набраните средства ще се вложат в бизнеса на "Градус" с разплодни яйца, който извежда компанията на второ място в Европа. "За 2017 година сме произвели 120 млн. оплодени яйца, като голяма част от тях, или 80%, са за износ. Имаме 44% брутен марж на печалба на този продукт, затова и голяма част от инвестициите ще бъдат насочени към този сегмент. Благодарение на тях ще увеличим капацитета с 20 - 30%", каза Бабов.

Той обясни и защо българската компания е успяла да завземе толкова висока позиция на европейската сцена: "За разлика от другите производители ние гарантираме процент на люпимост над 84% при 70 - 75% при конкурентите ни. Как го постигаме? Понеже сме вертикално интегрирана компания, произвеждаме и яйца, и птици за месо, ние продаваме само пика на плодовитост на самите яйца. По този начин вдигаме процента на люпимост с 10% над конкуренцията. Затова имаме голямо търсене и продаваме с премия над пазара. Голяма част от продукцията ни е продадена за две години напред. Не можем да смогнем с поръчките."

Друга част от средствата ще се инвестират в запълване на капацитета на завода за свински колбаси. В него са вложени над 20 млн. лв., а капацитетът му е натоварен на 35%. Достигането на пълно натоварване на мощностите се очаква до 3 години, което означава над 600 тона продукция годишно. За това ще допринесе покупката на търговски марки и рецепти, а не на цели производствени компании. "Това е особеност на пазара. Най-големият производител на колбаси оперира с над 10 бранда", обясни Бабов.

Компанията ще се опита да навлезе и на пазара на хотели и ресторанти, тъй като към момента продукцията й се разпространява основно през магазинната мрежа на дребно. Прогнозите на мениджмънта й са ефектът от инвестициите в бизнеса с разплодни яйца да е увеличение на брутната печалба с 11 млн. лв., а от натоварване на мощностите на колбасарския завод - с до още 7.5 млн. лв., при отчетена печалба от 40 млн. лв. за 2017 г. "2017 година беше най-добрата за "Градус" благодарение на увеличението на продажбите и нормализацията на цените на крайните ни продукти. Те бяха потиснати от руските санкции, което доведе до по-голямо предлагане, спрямо търсенето в Европа. Това се отрази на цените и доведе до спад на резултатите през 2016 г., но през 2017-а всичко се възстанови", каза Бабов.

Още от Капитал

Радиопазарът в България

Радиопазарът в България