"Надарен господар" от Дубай влезе в "Булгартабак"

18.1% от акциите на цигареното дружество имат пореден нов собственик

Регистрираната в Дубай Gifted Master Ltd. вече притежава 18.1% от капитала на цигарения холдинг "Булгартабак", става ясно от съобщение на дружеството до Българска фондова борса. Компанията, чието име се превежда като "надарен господар", е неизвестна в интернет пространството, освен че същото име има ирландски породист кон, който през миналата година участва в две надбягвания в Дубай. От съобщението не става ясно кое от дружествата, собственици на големи дялове, е продавач на акциите, нито пък цената, на която е сключена сделката. Съобщение за извънборсовата транзакция липсва и в сайтовете на големите инвестиционни посредници. До момента свързваният с депутата от ДПС Делян Пеевски цигарен холдинг сключваше сделките си с акции на цигарени дружества през инвестиционния посредник "Капман". Това е второто прехвърляне на големи пакети акции от "Булгартабак холдинг" от края на 2017 г.

Дубайски прехвърляния

Според отчета на "Булгартабак холдинг" към 31 март мажоритарният собственик на дружеството BT Invest в момента разполага с 65.85% от акциите, останалият пакет от 34.15% се държи от други физически и юридически лица, като миноритарните акционери – физически лица, притежават около 1% от акциите.

Мажоритарният акционер - регистрираната във Виена BT Invest, която през 2011 г. приватизира 79.8% от капитала на "Булгартабак", не беше променяла размера на участието си до края на миналата година.

Тогава един от големите акционери, който също се свързва с Делян Пеевски, TI Holding Fze (новото име на TGI Middle East Fze) придоби пакет от 13.98% от акциите на "Булгартабак" и така делът й нарасна до 26.20%. Няколко дни след това обаче TI продаде пакета на друга дубайска компания - Lawand General Trading Fze. Тя, както и TI Holding и различни дружества, чиято собственост се свързва с Делян Пеевски, е регистрирана в свободната зона на Обединените арабски емирства Jebel Ali.

В началото на 2014 г. BT Invest беше прехвърлено на лихтенщайнската Livero Establishment, за чийто собственик по това време беше посочено точно TGI Middle East Fze. На вече затворения й сайт в началото на 2017 г. имаше презентация, посочваща компанията като контролираща активи за 700 млн. долара - фирми и марки, от години свързвани с Пеевски, като "Булгартабак", "Юрий Гагарин", "Дореко комерс", Lacrima и Lafka.

Акционерна верига

Както и в случая с Lawand, така и при Gifted Master не е ясно дали става въпрос за нов собственик или просто за прехвърляния на големи пакети между големите акционери на "Булгартабак". В случая няма никаква яснота и кое дружество е продавач, на вариантите са два: или самото BT Invest, или заедно TI и Lawand. Извън тях с дял от над 5% е фалиралата КТБ.

В случая с Lawand в края на зимата на 2017 г. TI реализира печалба от около 30 млн. лв. при покупко-продажбата на ценните книжа. При новия акционер обаче не е ясна цената на пакета, кой точно продава и какъв е смисълът на транзакцията.

Авторът притежава акция от "Булгартабак холдинг". Текстът не е препоръка за търговия с ценни книжа.

Още от Капитал