Българското приложение Evrotrust улеснява кандидатстването за обществени поръчки

Компанията реши проблема с новите изисквания за подаване на документи чрез задължителната електронна форма

   ©  Юлия Лазарова
   ©  Юлия Лазарова

Българското мобилно приложение за бързо издаване на електронен подпис Evrotrust е намерило решение за казуса със събирането на подписите на всички лица, които имат роля в подаването на оферти за обществени поръчки. От 1 април 2018 г. стана задължително към стандартната тръжна документация да се подава и електронна форма на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Новите изисквания могат значително да забавят процеса на кандидатстване особено за компании, чиито представители са в чужбина.

С приложението, което е разработка на българската компания "Евротръст технолоджис", издаването на електронен подпис става в рамките на няколко минути. "Откакто влезе промяната, настъпи голяма суматоха сред компаниите. Много кандидати ни търсят да питат дали подписите от Evrotrust са подходящи за такава документация - отговорът е да", коментира Мариана Ангелова, мениджър бизнес развитие на компанията.

Казусът

От 1 април Агенцията за обществени поръчки (АОП) изисква към хартиената тръжна документация задължително да се прилага и електронна форма на ЕЕОДП (например на флаш памет). Формата трябва да бъде подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП), качена в интернет и снабдена с времеви печат.

Последният удостоверява, че документът е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за подаване на оферти. Новите правила на АОП са стъпка към дигитализацията на услугите, но могат и значително да забавят процеса по събирането на необходимите подписи от всички страни в офертата, особено, ако представители на участващите в офертата компании са извън страната и нямат издаден електронен подпис.

Издаването на квалифициран електронен подпис с Evrotrust става в рамките на няколко минути чрез безплатното мобилно приложение на компанията. За идентификацията е необходимо в приложението да се сканират лична карта и лице. Evrotrust верифицира информацията с необходимите регистри, след което генерираният подпис се съхранява според най-новите изисквания за сигурно съхранение в облачен сървър.

Допълнителна възможност при кандидатстване е прикачването в PDF формат на електронния документ за обществени поръчки в приложението, като така подписът ще бъде придружен и от изисквания от АОП времеви печат. Документацията може да се подпише директно през мобилния телефон чрез сканиране на лице или пин код, а после да се свали от уебстраницата на Evrotrust или да се изпрати по мейл към останалите участници в процедурата.