С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
4 юни 2018, 18:02, 3698 прочитания

Месечен бюлетин: Възможности за еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Email
 • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Открита процедура


Фондът на фондовете ще търси мениджъри на 67 млн. лв. рисков капитал

Държавният фонд на фондовете (ФнФ) обяви поредна процедура за избор на мениджър, който да инвестира и управлява средства от европейски програми. Този път бюджетът е 47.1 млн. лв., към които посредникът ще трябва да добави поне 30%, или 20 млн. лв. Потенциалните получатели са млади високотехнологични и иновативни компании, които ще могат да разчитат на финансиране от 1.5 до 7 млн. лв. срещу предоставяне на акционерен дял. Кандидат-мениджърите имат срок до 25 юни да подадат заявки за участие в конкурса.

Още по темата тук.Новини

Изменена е индикативната работна програма за 2018 г.

Изменена е индикативната годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". От плановете за финансиране за тази година отпада проектът за надграждане и развитие на "София тех парк", за който бяха предвидени 39.6 млн. лв. Добавя се обаче нова процедура - за насърчаване на предприемачеството, по която ще бъдат разпределени 67.2 млн. лв. Тя трябва да започне скоро, като микро-, малки и средни предприятия ще могат да разчитат на субсидии от 50 до 200 хил. лв. С няколко месеца е отложена и процедурата за подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за малки и средни предприятия и информационни и комуникационни технологии с бюджет от 150.6 млн. лв. Тя ще започне през август вместо през април.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

"Развитие на туристически атракции"


Цел: реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство чрез интегрирани туристически продукти за обекти на културното наследство.

Бюджет: 98 530 686.39 лева.

Финансиране: комбинация от безвъзмездни средства и финансов инструмент.

Максимален размер на помощта:
- До 9 779 150 лв. за проектно предложение, което включва недвижима културна ценност/и с категория "национално значение", от които не повече от 85% могат да са предоставени като безвъзмездна финансова помощ;
- До 19 558 300 лв. за проектно предложение, което включва недвижима културна ценност/и с категория "световно значение", от които не повече от 85% могат да са предоставени като безвъзмездна финансова помощ.

Съфинансиране: не се изисква.

Допустими кандидати:
- Министерство на културата;
- Всички общини на територията на страната;
- Институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица.

Допустими дейности:
- Консервация и реставрация на обекти на културното наследство, възстановяване, опазване, експониране, социализация, популяризиране, оборудване, въвеждане на техники и програми за превод, екскурзоводски услуги и др.;
- Дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащи пространства;
- Развитие на туристическата инфраструктура (туристически пътеки и пътеки на здравето, пътеки за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски центрове);
- Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите (ВиК, детски площадки, съоръжения за отдих и спорт, паркинги, зелени площи, тоалетни, осветление и ел. инсталация, малки съоръжения за събиране на отпадъци, комунални услуги и съоръжения);
- Дребномащабни приходогенериращи инвестиции в търговски зони и заведения за обществено хранене, места за настаняване, съоръжения за активен отдих;
- Подобряване достъпа за хора с увреждания до обектите на културното наследство и съпътстващата инфраструктура.

Краен срок: 31 декември 2021 г.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Подмярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти"

Бюджет: 35 204 400 лв.

Финансови условия:
- Минимален размер на допустимите разходи за едно проектно предложение - 9779 лв., максимален – 977 900 лв.
- Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. за един кандидат - 977 900 лв.
- Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да надвишава 977 900 лв., за бенефициентите, които помежду си са предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.
- Максималната безвъзмездна финансова помощ за одобрени проекти, които ще се изпълняват на територията на общини от селските райони - до 50% от общия размер на допустимите разходи, а за проекти извън територията на общини от селските райони - до 40%.

Допустими кандидати:
- Физически лица, еднолични търговци, юридически лица - собственици на минимум 0.5 ха горски територии;
- Местни поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 0.5 ха горски територии;
- Общини, собственици на минимум 10 ха горски територии;
- Микро-, малки и средни предприятия;
- Горски стопани, доставчици на услуги.

Допустими дейности: Подпомагат се проектни предложения, за които са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии или Закона за биологичното разнообразие.

Краен срок: 31 юли 2018 г.

Подмярка 8.3 "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития"

Бюджет – 33 363 992 лв. От тях 8 801 100 лв. са за инвестиции на територията на община Кресна и община Симитли.

Финансови условия:
- Минимален размер на разходите, за които се кандидатства за едно проектно предложение - до 4 889.5 лв., максимален - до 2 933 700 лв.
- Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ за одобрени проектни предложения - до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Допустими кандидати:
- физически лица, собственици на горски територии;
- еднолични търговци, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
- общини, собственици или стопанисващи горски територии;
- държавни предприятия, стопанисващи или управляващи държавни горски територии;
- юридически лица, стопанисващи или управляващи горски територии;
- лесозащитни станции към Изпълнителната агенция по горите;
- регионални дирекции по горите.

Допустими дейности:
- създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици;
- изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите;
- строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите;
- закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести;
- изграждане и подобряване на горски пътища;
- предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредителите и болестите чрез: закупуване на лабораторно и друго специализирано оборудване; закупуване на средства и технологии за извършване на специализирани наблюдения.

Краен срок: 22.08.2018 г. 17:30 ч.

Подмярка 8.4 "Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития"

Бюджет: 15 646 400 лв., в това число 3 129 280 лв. за инвестиции на територията на община Кресна и община Симитли.

Допустими кандидати:
- Физически лица, собственици на горски територии;
- Еднолични търговци и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
- Общини, собственици или стопанисващи горски територии;
- Държавни предприятия, стопанисващи/управляващи горски територии;
- Юридически лица, собственици или стопанисващи горски територии.

Допустими дейности:
- Почистване на площи в гори, пострадали от пожари, природни бедствия, катастрофични събития, болести и вредители, с цел тяхното изкуствено възобновяване;
- Презалесяване на пострадалите гори, което включва: изготвяне на технологичен план за залесяване; почвоподготовка; закупуване на залесителен материал; транспорт и временно съхранение на залесителния материал; засаждане на фиданките или засяване на семената.

Краен срок: 20.08.2018 г.

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Мярка 5.4 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури"

Бюджет: 11 119 499.82 лв.

Финансови условия:
- минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект - 20 000 лева, а максималният - 1 000 000 лева;
- безвъзмездната финансова помощ - до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.

Допустими кандидати - еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Допустими дейности - за подпомагане на инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, които:
- допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;
- подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;
- са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;
- са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури;
- водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.

Процедура - подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020)

Краен срок - 30.08.2018 г.

Мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите"

Бюджет - 1 млн. лева.

Финансови условия:
- Минимален размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ – 3000 лева, максимален - 48 895 лева.
- Безвъзмездната финансова помощ – за малки и средни предприятия - до 50% от общите допустими разходи за дейности, за големи – до 30%.

Процедура - подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020).

Краен срок - 16.08.2018 г.

Мярка 1.1 "Диверсификация и нови форми на доход"

Бюджет: 3 519 919.89 лева.

Финансови условия:
- Минимален размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ – 3000 лева, максимален - 146 687 лева.
- Безвъзмездната финансова помощ: за малки и средни предприятия - до 50% от общите допустими разходи за дейности, за големи – до 30%.

Допустими дейности: инвестиции на борда на корабите; риболовен туризъм с въдица; ресторанти; екологични услуги; образователни дейности в областта на рибарството.

Процедура - подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020).

Краен срок - 16.08.2018 г.

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ: ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ

Бюджет за първата покана: 17.855 млн. евро.

Две схеми за безвъзмездна помощ: за индивидуални проекти и за малки проекти на МСП. Всяка от двете схеми има по два компонента: за иновации в зелена индустрия (вече се събират проектни предложения) и за инвестиции в технологии, които подобряват качеството на живот (стартът ще бъде през октомври т.г.).

Допустими кандидати: български предприятия от частния сектор без ограничения за бранша и региона, в който оперират. Кандидатите трябва да имат най-малко три години дейност към датата на крайния срок за подаване на проектни предложения.

Грантовата схема за индивидуални проекти
- Бюджет 16.155 млн. евро. По нея могат да кандидатстват както малки и средни фирми, така и големи предприятия с не повече от 25% държавно участие, регистрирани като юридически лица в България. Минимален размер на безвъзмездното финансиране (грант) - 200 хил. евро, а максимален – 1 млн. евро.

Схемата за малки проекти за МСП
- Бюджет 1.7 млн. евро. Минимален размер на гранта - 50 хил. евро, максимален – 200 хил. евро.

Размер на безвъзмездното финансиране: между 25 и 50% от допустимите разходи, като за малки предприятия може да достигне до 70%.

Допустими проекти: тези, които водят до:
- разработване и внедряване на иновативни зелени технологии/процеси/решения (трябва да бъдат нови за предприятието);
- пускане в продажба на зелени продукти или услуги (нови за пазара);
- създаване на зелени работни места като резултат от дейността.

Краен срок: 11 октомври 2018 г.

Повече по темата тук
 • Facebook
 • Twitter
 • Зарче
 • Email
 • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Toyota инвестира 400 млн. долара в компанията за автономни технологии Pony.ai Toyota инвестира 400 млн. долара в компанията за автономни технологии Pony.ai

Японската автомобилна компания цели да засили разработването си на атономни превозни средства

29 фев 2020, 286 прочитания

Климатичните промени спънаха разширяването на лондонското летище "Хийтроу" Климатичните промени спънаха разширяването на лондонското летище "Хийтроу"

Ръководството на най-голямата британска аерогара ще обжалва казуса пред Върховния съд на страната

28 фев 2020, 1051 прочитания

24 часа 7 дни

28 фев 2020, 6712 прочитания

28 фев 2020, 3642 прочитания

28 фев 2020, 3450 прочитания

28 фев 2020, 2845 прочитания

28 фев 2020, 2578 прочитания

Всички новини
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
 • Допълнителни издания
 • Остъпки за участие в събития
 • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
General Motors и Fiat Chrysler се конкурират при самоуправляващите се коли

Двете компании обявиха сделки, които ще им помогнат за развитието на технологията

Още от Капитал
"Белите" петна на София

Главният архитект посочи 684 ха свободни терени в София в потвърждение на идеята си за компактно развитие на столицата

"Уча.се" с лекота

Дарин Маджаров започва с любителски безплатни видеоуроци, днес регистрираните в платформата потребители са над 650 000

Китайските уроци от коронавируса

Заразените намаляват заради твърдата намеса на държавата

Тол-системата: Гафове вместо милиони

Тол-системата ще заработи на 1 март, но до 27 март има "гратисен период" без глоби

Книга: Лив Стрьомквист - "Плодът на познанието"

Вместо да ремонтира стари йерархии, комиксът отваря място за варианти, в които да няма унижени и изключени

Kалендар и домашно кино

По-интересните събития през уикенда и предстоящата седмица

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10