7 тайни на перфектния логистичен склад

Кои са основните параметри, които трябва да бъдат внимателно преценени при избора на логичистичен склад

7 тайни на перфектния логистичен склад
7 тайни на перфектния логистичен склад
   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова

Паралелно с разрастването на бизнеса и икономиката през последните години расте и търсенето на логистични площи. Към днешна дата предлагането трудно задоволява търсенето. Складовите площи на пазара са с различни характеристики и качество. Седем са основните параметри, които трябва да бъдат внимателно преценени при избора на логичистичен склад.

1. Локацията

Всъщност това не е голяма тайна. Местоположението е най-важната характеристика на недвижимите имоти. Ключово за складовете е да бъдат близо до крайния пазар на стоките. Според Владимир Гюрджиев, мениджър индустриални и логистични площи във Forton/ Cushman & Wakefield Alliance, за да е ефективен и икономически рентабилен складът, отдалечеността му от крайната точка на доставка/дистрибуция трябва да е до 20 км. В същото време важен е достъпът до транспортна инфраструктура – шосейни и жп пътища, които водят до летища, жп гари и пристанища.

По тези две причини повечето складове са разположени в предградията на най-големите градове, в близост до околовръстните им шосета.

Третият съществен компонент е цената на земята в зоната, в която се намира складът. Това определя възможността на инвеститорите да реализират логистичен проект, който е икономически състоятелен, в същото време приемливи за пазара наемни цени.

Според Христо Кусев, управител на "Ист Ринг ЛП" ООД, ако земята е по-скъпа от 30 евро, на нея няма място за склад.

Като най-подходящи зони около София, които отговарят на повечето изисквания, се очертават тези по околовръстния път, в радиус на около 15 км от София, в районите на Равно поле, Нови хан, Елин Пелин, Столник и Кремиковци, на запад – в Божурище и Костинброд. Има много сериозен потенциал и за вътрешноградска логистика.

Съществуват и вътрешноградски логистични центрове, които обслужват "последната миля" до клиента и са разположени в крайните квартали и стари- те индустриални зони. В София това са "Военна рампа", кв. "Илиянци", районът около летището.

East Ring

е логистичен парк на 24 минути от центъра на София, малко преди Нови хан. С бърз излаз до магистралите "Тракия" и "Хемус", международните пътища Е79 и този до Калотина, само на няколко километра от железопътна гара и летище София.

Общата площ на парка е 220 000 кв.м. с капацитет да бъдат застроени 90 000 кв. м. складови и индустриални халета. Към днешна дата функционират 2 сгради с обща РЗП 12 800 кв.м.

Собствен водоизточник, собствен трафопост, оптичен кабел с максимална мощност, резервно захранване и възможност за свързване с газопреносната мрежа.

В момента се строи трета сграда – сух склад с РЗП 12 800 кв.м, подходяща и за леко производство. Складовите площи са 11 650 кв.м, офис площите – 1150.

Светла височина в складовите помещения – 10.5 м, товароносимост на пода – 5 т/кв.м.

Стоманобетонна конструкция. Собствена фотоволтаична инсталация. BREEM сертификат.

Планирани са следващи фази на разрастване, с които застроената площ постепенно да достигне 90 хил. кв.м складове за различни нужди, включително хладилни складове, производствени халета и сухи складове.

Инвеститор и мениджър на парка е "Ист ринг ЛП", чиито акционери са с дългогодишен опит в изграждането и управлението на индустриални и търговски площи – реализирани над 300 000 кв.м – Techomarket, Praktiker, Billa, Baumax, Metro.

За контакти:

[email protected] 02/8173532

2. Достъпът

Логично е – ако имотът ще се използва за складиране и разпределение на стоки, задължително е до него да стига достъп по асфалт. Задължително е да има товарен паркинг с достатъчно пространство за маневриране. Плюс е, когато локацията е лесно откриваема и в близост до главен път.

3. Инфраструктурата

Складовете не са съществен консуматор на електроенергия (освен ако не са хладилни или автоматизирани), но в същото време електрозахранването следва да бъде непрекъсваемо и двойно осигурено посредством успореден електропровод и/или генератор.

Параметри като оптичен интернет, охрана, контрол на достъпа по-скоро се приемат за дадености по подразбиране, отколкото за екстри.

За проект в покрайнините на града за екстра може да се приеме достъпът до заведение за хранене (каквото ще има в East Ring).

4. Параметрите на сградата

Има множество изоставени сгради в някогашните индустриални зони в покрайнините на големите градове. Но в голямата си част те са неподдържани, морално остарели и строени за специфична индустрия. Реконструирането им в логистични сгради, отговарящи на съвременните стандарти, най-често е икономически неизгодно и свързано с компромиси.

По тези причини предпочитани от наемателите са новите сгради, строени през последните 10 години. Не е достатъчно те да отговарят на изискванията за енергийна ефективност, на регулаторните изисквания и на тези за пожарна безопасност. Очакванията на клиентите към тях са:

За светлата височина над 10 метра;

Разпределението на площите: да е съобразено с универсалните стелажни системи; Съотношението на товарните рампи към площта: да е поне 1 бр./600 кв.м. Товароносимосттта на пода: да е над 5 т/на кв. м.

За някои стоки са важни температурният контрол, наличието на антистатични и безпрахови, вентилация и др.

Обикновено се търсят конструкции с минимален брой колони на единица площ (голям растер), постигане на оптимални температури в помещението, без да се налага допълнително HVAC оборудване, посредством използване на термопанели с дебелина 8-12 см, спринклерни системи и пожароизвестяване и др.

5. Възможност за разрастване

Според наблюдатели на пазара има тенденция компаниите да се отказват от това да притежават собствени складови площи и вместо това да търсят професионално управлявани под наем. Едно от предимствата е, че наетите площи могат да се разрастват или свиват пропорционално на нуждите на бизнеса. Професионалното управление пък дава възможност на наемателя да се фокусира върху основния бизнес.

6. Работна ръка

Както за всяка друга индустрия, наличието на подходяща работна ръка е ключово. Освен цената на труда показател, който фирмите гледат, е съотношението на търсения брой заети към регистрираните безработни в района на бизнеса. За обслужване на логистични и складови площи нуждата от хора е относително по-малка. За производствени предприятия по данни на Colliers компаниите подбират населени места, където за едно планирано работно място има петима регистрирани безработни. Според анализатора на Forton за производства, които ангажират много ръчен труд, се търси и 1 към 10.

7. Фасилити мениджмънт

Управлението (facility management) на логистичните площи обикновено се ценообразува като надбавка към наемната цена. Качеството на тази услуга зависи най-вече от надеждността на фасилити мениджъра. Затова при избора на складови площи е важно да се събере информация за неговите репутация и опит. Изключително полезни могат да бъдат отзивите на други наематели.

Петър Пачев

е ръководител на отдел "Фирмена собственост" на "Евро 07". Компанията е доставчик на резервни авточасти, масла и сервизно оборудване. Има представителства на повече от 30 места в България и на още 10 в съседните държави. Близостта до София и до границите с Македония и Сърбия ясно са показали избора.

Как избрахте логистичния си склад?

Дейността на "Евро 07" АД е свързана с денонощна логистика със стриктен график, от чието спазване зависи обслужването на клиентите ни в страната и чужбина, както и на нашите доставчици от различни континенти.

Изискванията ни към наетите площи са в две направления – начин на обслужване на клиенти и начин на работа в складово помещение. Клиентите ни изискват навременна доставка, това налага да работим с външни компании, които бързо да взимат стока от склада – за целта търсим сгради с подходи за големи камиони или за достъп на външни лица, каквито са куриерите.

Автоматизацията на складовата дейност е бъдещето и това ще стане изискване към наетата площ, както сега се търсят складове със стелажи, така ще дойде момент да се търси автоматизиран склад.

Какво търси една съвременна компания от наемодателя на логистични площи?

Могат да се изброят още много очаквания, като се започне от локацията и се стигне до чистотата в сградата, но преди всички е доверието в наемодателя. В лицето на колегите ни от East Ring намерихме достойни партньори, които не само отговориха на критериите ни за работа, но още по-важно – на очакванията ни за сътрудничество. За нас бизнесът се прави от хора и зависи от тяхното взаимодействие. Ако нямате добри взаимоотношения, и перфектната сграда ще ви се стори затвор.