"София тех парк": Рестартиране

Натанаил Стефанов (вляво) от управителния съвет и Петър Статев от надзора смятат, че паркът трябва да премине към публично-частно партньорство

"София тех парк": Рестартиране

Ръководството на парка се смени изцяло и се върнаха професионалисти, но държавата трябва да ги остави да работят

45599 прочитания

Натанаил Стефанов (вляво) от управителния съвет и Петър Статев от надзора смятат, че паркът трябва да премине към публично-частно партньорство

© Цветелина Белутова


За ръководството на "София тех парк" казват, че е като опашката с кандидати за здравен министър – бързо върви. Промените там се случват най-много през шест месеца и задължително с всяко ново правителство. С други думи, от една хубава идея Техпаркът се превърна в обичайна държавна компания - лошо управлявана, източвана и удобна за "наши хора".

С цел да промени това миналата година екипът на служебния икономически министър Теодор Седларски е поискал помощ от Европейската комисия, за да се анализират проблемите и да се върне Техпаркът към нормално функциониране. Малко след това с идването на новия кабинет "Борисов" целият екип на Седларски и назначеното от него ръководство на парка бе сменено, а паркът потъна в обичайното безвремие.

От два месеца насам обаче в "София тех парк" има ново раздвижване. Върна се част от екипа на Седларски, а самият той влезе в новосъздадения надзорен съвет. Компанията премина към двустепенна система на управление, правят се конкурси. Всичко това, изглежда, се случва след излизането на доклада на ЕК, който е катализирал решението за промени.

Поглед отвън

Не е чудно, че Брюксел има интерес към проекта. "София тех парк" е най-голямата единична инвестиция по оперативна програма "Конкурентоспособност" и единственият по рода си техпарк, финансиран с европари в България. Първата фаза, която включваше построяването на сградите и закупуването на оборудването и която приключи през 2015 г., беше финансирана с 80 млн. лв. В момента тече двугодишен проект за дооборудване и оживяване на пространството с 12 млн. лв. от сегашния бюджет на програмата, а компанията подготвя и следващата, трета, фаза, за изпълнението на която ще кандидатства за още 40 млн. лв. от европейски фондове, до края на годината. Този последен етап трябва направи парка ефективно работещ, така че да изпълни основната си функция на място, където се случва трансферът между наука и продукт. Преди да даде тези пари обаче, ЕК провери какво става в София.

Докладът за "София тех парк" е изготвен от четирима независими експерти по проектиране и управление на научни паркове, със съдействието на Съвместния изследователски център на ЕК. Според тях проектът разполага с някои от най-важните компоненти на успешно работещ научен парк - най-модерно оборудване, наличие на жизнена стартъп екосистема и силен ИКТ сектор в столицата, както и компетентни и бизнес ориентирани ръководители на лаборатории.

Основният проблем обаче е държавата. Тя няма ясна идея как да го направи устойчив, а в същото време не осигурява текуща финансова подкрепа, без каквато подобен парк не може да тръгне, казват експертите. Освен честите промени в ръководството като пречка се посочва и това, че управлението е силно контролирано от държавата. Успоредно с това те смятат, че паркът трябва да се ориентира повече към индустрията.

Вариантите за бъдещето

Според доклада два са възможните варианти за бъдещето на парка - да се изпълни докрай първоначално планираният модел на публична структура или да се промени собствеността и да се премине към публично-частно партньорство със силно участие на индустрията и привличане на частни инвестиции. Експертите не дават препоръка кой от двата сценария да се следва, но уточняват, че и в двата случая има конкретни стъпки, които трябва да се изпълнят.

Първата е държавата да осигури финансова подкрепа в краткосрочен и средносрочен план, за да могат да работят лабораториите. Задължителна е и промяна в начина по който се управлява земята, като се прекрати практиката да се разчита на продажбата на право на строеж за покриване на оперативните разходи (каквито скандали се случиха масово по времето на Божидар Лукарски). Вместо това експертите препоръчват сключването на дългосрочни договори (25 - 35 години) за концесия, лизинг или публично-частно партньорство, така че собствеността върху земята да остане в "София тех парк" и да осигурява постоянни приходи, които да подпомагат другите дейности и услуги, които се нуждаят от финансиране. Гарантирането на стабилно управление също е ключово, като се намали зависимостта на ръководството от правителството. Препоръчва се и разширяване на сферата от услуги, които паркът предлага.

Нови идеи

Назначението на професионалисти показва, че има усилия дружеството да бъде върнато към първоначалния замисъл.

Такава е идеята и на сегашното ръководство. В него влизат като директор Тодор Младенов, който е в парка още от 2013 г., и двама от миналогодишните избраници на Седларски - Васил Караиванов и Натанаил Стефанов. Махането на партийни фигури като Живка Такева (дъщеря на синдикалиста Янка Такева и зам. областен управител на София) и слагането на хора, свързани професионално с дейността на парка, показва, че има усилия дружеството да бъде върнато към първоначалния замисъл.

Фокусът е върху двете ключови звена в "София тех парк" – инкубатора и лабораторния комплекс. Инкубаторът на практика е почти запълнен, като в момента тече конкурс за последните 3 офиса (общо около 90 кв.м). Новото за последните два месеца е, че подборът на кандидати вече не се прави от административна комисия. "Вместо това поканихме най-добрите в бранша, хора, които с това се занимават или са създали и успешно продали стартираща компания", каза председателят на надзорния съвет Петър Статев, който има участие в редица високотехнологични компании и ИКТ клъстери. Сред поканените специалисти са Константин Петров от NEVEQ, изпълнителният директор на "Endeavour България" Момчил Василев, Методи Терзиев от Betahaus, изпълнителният директор на AmCham Петър Иванов, серийният предприемач Спартак Кабакчиев, както и един човек от Сдружението за научноизследователска и развойна дейност в "София тех парк".

Това, което предстои в инкубатора, е да се изгради вътрешен капацитет, който да предоставя услуги, необходими на фирмите. "Те могат да наемат всеки друг офис в София. Целта ни е да добавим вътрешно знание, без да изобретяваме колелото, като привлечем най-добрите в България да работят с нас", уточни Статев. "Едно от нещата, върху които работим, е да има виртуална инкубационна и акселераторска програма, която да помага на компаниите в зависимост от нивото им на развитие. Освен стандартните за инкубационните програми счетоводни, правни и маркетинг услуги искаме да добавим и комерсиализация и консултантски услуги за тези, които са на следващия етап", каза зам.-председателят на управителния съвет Натанаил Стефанов, който отговаря концептуално за развитието на инкубатора. Той е асистент в стопанския факултет на Софийския университет, бивш изпълнителен директор на "GEM България", с опит в маркетинга и консултантските услуги за бизнеса и активност в стартъп средите.

Според него голямата цел е "София тех парк" да бъде one-stop shop в сферата на приложната наука – място, където може да се помогне на всяка компания независимо от нейните нужди.

Лабораториите - ключът към успеха

Голямото предимство на парка обаче идва от лабораторния комплекс, който Статев определя като най-сложното звено за управление, но и "перла в короната". Една от възможностите, които фирмите от инкубатора (а и не само) могат да ползват там, са лабораториите за бързо пототипир ане. "Тук е голямата сила, тъй като това значително съкращава времето от идея до пазар", казва Статев. Такъв е случаят например с Playground Energy, която е използвала 3D принтера, за да тества нов продукт в реални условия, преди да го пусне в производство.

Като цяло в парка има два класа лаборатории – чисто технологични, при които е много по-лесно да бъде завъртян цикълът и те да станат устойчиви, и комплексът "Биофарма", който изисква много повече инвестиции, за да тръгне, а срокът на възвращаемост е значително по-дълъг. Именно там обаче според Статев могат да бъдат направени пробиви, а мултипликационният фактор би бил огромен.

Част от лабораториите вече работят заедно с бизнеса по проекти, финансирани по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Отделно има и компании, които ползват различни услуги – било то съдействие в някаква разработка или напълно комерсиална услуга като тестване на продукт. "Това ясно показва, че на фирмите им трябват лабораториите, но е необходимо още малко усилие тези лаборатории да се държат като предсказуем партньор, а не утре да кажем, че са ни свършили консумативите", каза Статев.

Както и ЕК отбелязва, когато е замислен проектът, не са предвидени пари за издръжката му. Това е порок, който съществува за всички неща, финансирани с еврофондове в България - от магистрали до градинки. Тук обаче е особено видим. Затова и няма достатъчно квалифициран персонал, който да обслужва иначе свръхмодерното оборудване. А възможности за финансиране има и те не задължително минават през бюджета. "Има оперативни програми, има и мерки като Програмата за развитие на научната инфраструктура в България", уточни Статев. По думите му подходящи кадри също не липсват. "В някои частни фирми работят по 10 - 15 докторанти, студенти, доценти, хора, които стоят на ръба на науката и бизнеса. Целта ни е да привлечем именно такива тук", каза той.

Към устойчив модел

Сега ръководството има за задача за намери кой да развива бизнес частта на парка. Наскоро приключи подаването на документи за директор "Бизнес развитие" и тече селекция, като за позицията са кандидатствали 17 души. Според Статев създаването на такъв екип е задължително. "Това не е място за научни изследвания, които лежат изцяло на бюджета на държавата. Това е място, където с начално публично финансиране след няколко години да се развият два класа компетентности – едната за технологичен трансфер и другата, най-общо казано, за това как и на кого се продава. Това ще гарантира устойчивия модел развитие на парка", каза той.

Обещанието е да се промени практиката да се продава право на строеж за изграждането на офис сгради. В момента на територията на тех парка има шест т.нар. зони за бъдещо развитие. Целта е те да се използват от компании, които разработват нови технологии в една от трите фокусни области за парка (ИКТ, науки за живота и чиста енергия) или от образователни институции. Каква ще е формата на партньорство със "София тех парк" ще зависи от инвеститорите. "Със сигурност не смятаме да продаваме земя, а и офиси на "Цариградско шосе", вече има достатъчно", казва Статев.

Идеите звучат добре, но като и всичко друго, те зависят от крехката воля на хората отгоре. Тук ЕК е много права - държавата трябва да се отдалечи максимално от управлението на "София тех парк", ако той иска да успее. Дали ще е така, е рано да се каже.

За ръководството на "София тех парк" казват, че е като опашката с кандидати за здравен министър – бързо върви. Промените там се случват най-много през шест месеца и задължително с всяко ново правителство. С други думи, от една хубава идея Техпаркът се превърна в обичайна държавна компания - лошо управлявана, източвана и удобна за "наши хора".

С цел да промени това миналата година екипът на служебния икономически министър Теодор Седларски е поискал помощ от Европейската комисия, за да се анализират проблемите и да се върне Техпаркът към нормално функциониране. Малко след това с идването на новия кабинет "Борисов" целият екип на Седларски и назначеното от него ръководство на парка бе сменено, а паркът потъна в обичайното безвремие.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


9 коментара
 • 1
  mitko11 avatar :-|
  mitko11

  Абсолютно ненужна хранилка за свой хора...
  Сещам се от Радой Ралин:
  "Празна Мара тъпан била
  качеството повишила.
  А пък стоката - позната.
  Разлика само в цената..."

 • 2
  altrifonov avatar :-|
  altrifonov

  Хубаво и правилно мечтаете за публично-частно партньорство, но:
  - съгласно приетия закон на концесиите респ. Директива 2014/23 чрез концесиии могат да се финансират научни изследвания когато:
  - концедентът заплаща 100% разходите на концесионера;
  - концедентът изключително сам ползва резултатите;
  Досега няма случай държавата да е проявила интерес за възлагане на научно изследване ( с изключение за АЕЦ Белене - но това становище няма стойността на научен резултат)
  С новия закон за концесиите :
  - се отмени Закона за публично-частно партньорство и практичеси се спряха възможностите за създаване с частен капитал на " спин офф", "спин ин" и т.н форми на партньорство и позване на научния потенциял като оборудване и интелектуален ресурс в интерес на науката и частния бизнес.

 • 3
  proizvoditel avatar :-|
  proizvoditel

  "Видяла жабага, че подкопават коня..."
  Създаването на този технопарк беше тотално безхаберие и разхищение на пари. Тези пари можеше да се вложат в 20 работещи фирми с добри и деи в които държавата да придобие мажоритарен дял и да им даде възможност да развият продуктите си. Но това би трябвало да занимава ибирателите, прокуратурата и ОЛАФ.
  И все пак това раково образувание би могло да се превърне и в нещо полезно. То трябва да създаде свои интернет бази данни и активи, които да са от полза на различни иновативни българи занимаващи се с конструиране и разработване на нови продукти. Трябва да си направят и досиета на специалисти и екипи в различни области, които могат да се събират за да помагат български фирми при разработването на крайни продукти. Но всичко това е трудно да се направи от тъпи кратуни, които доскоро са носили пагони или никога те са правили нищо с ръцете си.

 • 4
  ajsayder avatar :-|
  sim4o

  .. ей ние какво направихме:
  "Първият научно-технологичен парк на Балканите беше открит в София.
  Проектът с официално име Technology Innovation Network, който ще бъде известен като София Тех Парк ..
  Общо са изградени около 35 хил. кв. метра застроена площ, както и допълнителна прилежаща инфраструктура, многоетажен паркинг, спортни площадки. Компанията "Уолтопия" също изгражда своя голяма сграда."
  -------------------------
  Уолтопия, да припомня е фирма, дето монтира едни пластмасови неща за катерене , върху метално носещо скеле с дюбели - това е т. нар. "катераческа стена"!
  ....
  Направихме спортни площадки, паркинг, пешеходна пътека над булевард, застроихме и 35 000м2 площ, преместихме на "Уолтопия" счетоводството от южните покрайнини в центъра - и ей ни - технологични лидери! Най-добри на Балканите!
  ----------------
  Вижте Росен какво сподели:

  "София Тех Парк е кауза за България на бъдещето, която е водеща в региона, която да задържи младите хора. Това е кауза на иновациите и високите технололгии"

  Що да се отказваме , що да плюем по създаденото ..

  Впечатлява и простотата с която постигнахме България на Бъдещето и задържахме младите ..

  -паркинг
  -бетонова пътека над булеварда
  -35 000 м2 застроена площ+саниране
  -на "Уолтопия" счетоводството дойде от Младост
  -взет е 3Д принтер..

  Е ето ни - технологични лидери!
  Защо не продължим по поетия път?

 • 5
  fkr55482911 avatar :-|
  султана глаушева

  “Тук ЕК е много права - държавата трябва да се отдалечи максимално от управлението на "София тех парк", ако той иска да успее. Дали ще е така, е рано да се каже.”
  И като свършат консумативите ли да се отдалечи максимално? Плащай и трай - това ли е формулата на успеха, или нещо не съм доразбрала?

 • 6
  nemisemisli avatar :-|
  nemisemisli

  с какви очи хора като Такева младша и старша ходят по държавни работни места....отравително, как се гледат в огледалото, какво ли си казват?!

  Браво на хората сега в София Тех Парк - пожелавам им успех, пожелавам да помагат на млади хора имащи идеи как да работят тук и произвеждат, създават и обогатяват.

 • 7
  mgmst avatar :-|
  mgmst

  Ами една голяма глупост и крдеж е този тек пар строеж :-)

 • 8
  georgh5n2 avatar :-|
  georgh5n2

  До коментар [#1] от "mitko11":

  Абсолютно нужна система, която много трудно ще успее при избраните от вас политици.

 • 9
  georgh5n2 avatar :-|
  georgh5n2

  До коментар [#7] от "mgmst":

  Това, че имаме калпави политици, не значи, че инвестицията е лоша. Както се вижда ясно, фирмите са запълнили инкубатора и са много доволни.

  Време е да свалите розовите очила и да осъзнаете, че без да гласувате като бели хора - с разум и без традиционната родна къса памет, няма как да очаквате каквото и да била успешна политика. На каквото и да било ниво.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход