Фалирал кипърски застраховател остави 275 хил. без "Гражданска отговорност"

ЗК "Олимпик" продаваше застраховки в България чрез местния си клон, а лицензът й бе отнет през май

С "изгарянето" на близо 275 хил. полици за клиентите би следвало вече да има стимул да търсят надежден застраховател, а не този, предлагащ най-ниска цена
С "изгарянето" на близо 275 хил. полици за клиентите би следвало вече да има стимул да търсят надежден застраховател, а не този, предлагащ най-ниска цена    ©  Юлия Лазарова
С "изгарянето" на близо 275 хил. полици за клиентите би следвало вече да има стимул да търсят надежден застраховател, а не този, предлагащ най-ниска цена
С "изгарянето" на близо 275 хил. полици за клиентите би следвало вече да има стимул да търсят надежден застраховател, а не този, предлагащ най-ниска цена    ©  Юлия Лазарова

Близо 275 хил. шофьори в България се оказаха с прекратени застраховки "Гражданска отговорност" заради отнемането на лиценза на кипърската "Олимпик". Чрез клона си в България и благодарение на ниските цени, които предлагаше за задължителната полица, компанията успя да завземе 9.2% пазарен дял по данни на КФН към май. Сега окончателното й затваряне заради неплатежоспособност доведе до сложен казус, от който потърпевши са потребителите. До 18 август всеки застрахован в "Олимпик" ще трябва да купи нова застраховка, а ако до тогава причини катастрофа, разходите по щетите ще са за негова сметка.

Как се стигна дотук

Още през май Комисията за финансов надзор (КФН) извади ЗК "Олимпик" от пазара на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" заради отнемането на лиценза на компанията в Кипър, като наложи забрана за сключване на нови договори в България. Започнаха да текат срокове, в които компанията можеше да представи план за оздравяване, но след изтичането им стана ясно, че "Олимпик" ще влезе в процедура по ликвидация.

В съобщение до потребителите във вторник КФН обяви, че застраховките на клиентите на "Олимпик" се прекратяват от 18 август и че всеки от тях е длъжен незабавно да сключи договор с нов застраховател. В противен случай при произшествие разноските остават за сметка на виновния водач.

Това предизвика негодувание сред потребителите, тъй като очакванията са, че при такава ситуация щетите би следвало да се отнесат към Националния гаранционен фонд. Неговата роля е да събира отчисления от всяка сключена застраховка "Гражданска отговорност" (средно 11.5 лв.) и впоследствие да покрива с тях щети по две направления - за катастрофи, причинени от незастраховани водачи, и за щети, причинени от клиенти на фалирали български застрахователи. ЗК "Олимпик" обаче не е български застраховател, а клон на кипърска компания и като такава явно не е правила отчисления към Гаранционния фонд. А самият той няма как да изплаща щети на негови клиенти, тъй като по закон единствените плащания, които може да прави, е по линия на регистрирани и лицензирани в България застрахователи.

Още трудности

Теоретично обезщетенията трябва да бъдат покрити от кипърския гаранционен фонд, но засега точната технология как ще стане това не е ясна. Логичната процедура е искания да се отправят към самата "Олимпик", която да ги придвижва към гаранционната схема, а крайният потребител не би трябвало да има преки взаимоотношения с нея.

Българският фонд обаче ще се задейства като платец след 18 август, ако клиенти на "Олимпик" не са сключили нов застрахователен договор, защото ще се водят незастраховани лица. Впоследствие фондът ще може регресно да търси изплатените суми от причинилите катастрофа.

Логичният въпрос е обаче, след като не са правени вноски, как "Олимпик" досега е издавал стикери и талони на Гаранционния фонд и ако те са фалшиви, как за дългите години на българския пазар това не е било засечено.

Неприятното за клиентите на фалиралия застраховател е, че освен загубената премия дотук цената, на която ще трябва да подновят застраховката си, е вече по-висока. Ако искат да си възстановят платеното на "Олимпик", ще им се наложи да предявяват искове по несъстоятелността на компанията.

ЗК "Олимпик" е създадено през 1995 г. и към януари 2016 г. негов собственик е регистрираното в Люксембург дружество Hispakol. Освен в Кипър, където предлага пълната палитра застрахователни продукти, компанията е активна и на българския пазар, където предлага основно "Гражданска отговорност" и по впечатления на представители на индустрията взима голям дял с ниска цена.

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


15 коментара
 • desodanov

  Интересно къде са парите, събирани за ГФ. При този обем полици те са ок. 3 мил. на година. И КФН и ГФ са могли да усрановят тяхната липса с едно обаждане. КТБ2

 • 2
  kireto avatar :-P
  Кирето

  .....С "изгарянето" на близо 275 хил. полици за клиентите би следвало вече да има стимул да търсят надежден застраховател, а не този, предлагащ най-ниска цена.....
  ----------
  Ахахах, това е несериозно...
  Кой е надежден?
  Или бай Петко от Костинброд, преди да си направи ГО, ще се запознае с финансовото състояние на застрахователя и тогава ще си сключва застраховката?
  При положение, че при нещо задължително всеки търси ниска цена...
  Винаги е изцяло в регулаторните органи, защот са допуснали да не внася вноски към ГФ.
  Нали са поднадзорни лица на КФН, а тя от своя страна учтиво е проспала нарушенията, а?

 • 3
  daks avatar :-|
  ДАКС

  Такава дивашка неуреденост ......
  Застраховател продава задължитлени застраховки в България и издава талони за Гаранционен Фонд и Гражданска отговорност, но някак не бил лицензиран в България и Гаранционния фонд не покривал неговите застраховки. И това продължавало едни 20-тина години?!?
  Това ако е вярно много хора са за затвора. Ама много, и за дълго.

 • 4
  daks avatar :-|
  ДАКС

  На фона на тексттовете от Кодекс, аргументациите в статията ми изглеждан несъстоятелни. Нои нека всеки да си прочете.

  Гарантирани от Обезпечителния фонд лица

  Чл. 564. (1) Обезпечителният фонд гарантира вземанията на всички лица по застраховките, определени в чл. 565, ал. 2.

  (2) В случай на прехвърляне на портфейл от договори по раздел I от приложение № 1 от квестори на застраховател по реда на чл. 599, ал. 2 комисията може с решение да задължи Гаранционния фонд да финансира недостиг на средства за покритие на технически резерви на застрахователя до гарантирания размер по чл. 565, ал. 2.  Гарантирани от Обезпечителния фонд вземания към застраховател в несъстоятелност  Чл. 565. (1) При условията на този кодекс се гарантират вземанията на лицата по чл. 564, ал. 1 при несъстоятелност на:

  1. застраховател със седалище в Република България;

  2. клон на застраховател от трета държава, регистриран в Република България само за извършваната чрез клона дейност в страната.

  (2) Гарантират се всички застрахователни вземания по ал. 1 на лицата по чл. 564, произтичащи от застрахователен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, задължителна застраховка "Злополука" на пътниците и за застраховка по раздел I от приложение № 1, както следва:

  1. по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, задължителна застраховка "Злополука" на пътниците – в пълен размер до размера на минималната задължителна застрахователна сума, установена с този кодекс;

  2. по застраховките по раздел I от приложение № 1 на едно лице в един застраховател независимо от броя на вземанията на оправомощеното лице и размера им – до 196 000 лв.

  (3) Вземанията за лихва за забава на застрахователя по изискуеми застрахователни вземания не се гарантират.

  (4) За целите на ал. 2 за застрахователни вземания се смятат вземанията по смисъла на чл. 602, ал. 3.

  (5) В случаите на плащане от страна на бюрото по чл. 506 вместо застраховател в несъстоятелност по чл. 565, ал. 1 в полза на лица по ал. 2 за събития, възникнали извън територията на Република България, за бюрото възниква вземане към Гаранционния фонд при условията и по реда на тази част.  Изключения  Чл. 566. (1) В случай на несъстоятелност на застраховател не се изплащат гарантирани застрахователни вземания по чл. 565, ал. 2 на:

  1. лица, притежаващи акции, които им осигуряват 1 или повече от 1 на сто от гласовете в общото събрание на застрахователя;

  2. членовете на управителните и контролните органи на застрахователя, на управителя на клона на застрахователя от трета държава, регистриран в Република България, както и на други лица, които са били оправомощени да управляват или представляват застрахователя или клона на застрахователя от трета държава, регистриран в Република България;

  3. ръководителя и служителите във функцията за съответствие, функцията за вътрешен одит на застрахователя и на регистрираните одитори, избрани по установения в закона ред да заверят годишния отчет на застрахователя;

  4. лица, които са свързани със застрахователя, на лица, които са участващи в застрахователя, и на лица, които са свързани с лица, участващи в застрахователя, както и на лица по т. 1 – 3 в такива лица;

  5. лица, които са отговорни за неплатежоспособността на застрахователя или са се облагодетелствали от нея;

  6. съпрузите, роднините по права и по съребрена линия до втора степен включително, на физически лица по т. 1 – 5.

  (2) Не се предоставя гаранция относно застрахователни вземания, възникнали или свързани със сделки и действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, ако деецът е осъден с влязла в сила присъда.

  (3) Обстоятелствата, обуславящи изключенията по ал. 1 и 2, се установяват към датата на решението на комисията за отнемане на издадения лиценз за извършване на застраховане.

 • 5
  skyfighter avatar :-|
  skyfighter

  Доколкото знам Олимпик си е родно творение и приключи по много познат роден начин. Останалото няма нужда от коментар, важна е "стабилността".

 • 6
  kratun.ko avatar :-|
  kratun.ko

  Извинете моля, наличието на държавен лиценз не е ли гаранция за читавост на компанията? Защо аз да трябва да правя одит на един застраховател преди да сключа ГО при него? Каква е тази групова безотговорност, дето се опитват да ни пробутат за нещо нормално? Държавата да си оправя бакиите. Всеки от тези шофьори законопослушно е сключил застраховка. Аз не бих си платил втори път.

 • 7
  crusible avatar :-?
  crusible

  Тоест, излиза, че нашият гаранционен фонд следва да покрие полиците на застрахованите, а пък след това трябва да си "иска" парите от кипърския гаранционен фонд къде са постъпвали отчисленията от премийния приход?

 • 8
  desodanov avatar :-|
  desodanov

  За съжаление Кодексът покрива случаи на фалит на чужд застраховател ако е клон. Олимпик е действал по системата на Свобода на предоставяне на услуги/установяване, коятп е т. нар. единен паспорт на финансовите предприятия в ЕС. Наистина има нещо като "дупка" в законовата уредба, но почти всички останали членове на ЕС са я уредили с едно доброволно споразумение между Гаранционните си фондове от 2008. По неясни причини, нашите не са страна по него и не са го подписали. В момента се прави 5 редакция на Моторната директива, която да урежда случаи като Олимпик. Въпросът е, защо са спали КФН/ГФ и къде са отчисленията по всяка полица.

 • 9
  billybadboy avatar :-|
  billybadboy

  До коментар [#1] от "desodanov":

  До колкото разбрах с полиците на Олимпик са давали зелените талончета за ГФ. Отзад си ги има като застраховател. Само дето 10 год. не са плащали към ГФ. И сега КФН постановява, че реално полиците са без покритие и не подлежат на обезщетение при щета от ГФ.

  Пародия на държава!

 • 10
  billybadboy avatar :-|
  billybadboy

  Капитал. Питайте къде са парите отчислени за ГФ? Защо след като са давани Контролни Талони, парите не са отчислявани в ГФ. Кой не си е свършил работата? Ако са в Кипърския ГФ защо няма двустранно споразумение между фондовете. Разровете се и в собствеността на Олимпик и вижте кой е фактическия собственик.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход