КЗК разреши на "Спиди" да купи "Рапидо"

След сделката общият им пазарен дял при куриерските услуги ще е 30-40%

Обявената през лятото цена от "Спиди" беше между 6 и 12 млн. евро в зависимост от финансовите резултати на "Рапидо", като тя ще бъде изплащана на продавача в продължение на 30 месеца
Обявената през лятото цена от "Спиди" беше между 6 и 12 млн. евро в зависимост от финансовите резултати на "Рапидо", като тя ще бъде изплащана на продавача в продължение на 30 месеца    ©  Надежда Чипева
Обявената през лятото цена от "Спиди" беше между 6 и 12 млн. евро в зависимост от финансовите резултати на "Рапидо", като тя ще бъде изплащана на продавача в продължение на 30 месеца
Обявената през лятото цена от "Спиди" беше между 6 и 12 млн. евро в зависимост от финансовите резултати на "Рапидо", като тя ще бъде изплащана на продавача в продължение на 30 месеца    ©  Надежда Чипева

Комисията за защита на конкуренцията с голямо забавяне разреши придобиването на едноличен контрол от страна на "Спиди" върху "Рапидо експрес енд лоджистикс".

Същевременно КЗК глоби "Спиди" с 205 хил. лв., или 0.2% от оборота на дружеството, за непредоставяне на пълна и точна информация към датата на представяне на уведомлението, която се явява съществена за цялостната оценка на сделката върху засегнатите съответни пазари. Причина за налагането на санкцията е постъпилото становище от анкетиран конкурент относно прехвърлителна сделка между "Рапидо експрес енд лоджистикс" и "Д и Д експрес". КЗК все пак е определила посоченото нарушение като леко, тъй като след поискване от комисията исканата информация е била предоставена.

С евентуалната покупка на 100% от "Рапидо" "Спиди" очаква да засили позициите си в предоставянето на услуги на онлайн търговци, като според доклада на КЗК след сливането двете компании ще имат 30-40% от пазара на куриерски услуги в страната. Сега "Спиди" е на второ място с 20-30% след лидера "Еконт Експрес", а "Рапидо" има 5-10%.

В очакване на сделката

"Спиди" е една от най-големите куриерски компании в страната с приходи 108 млн. лв. за миналата година (ръст 9%) и печалба от 8.3 млн. лв. Мажоритарен собственик на "Спиди" с 66.42% е "Спиди груп", в която основен акционер е Валери Мектупчиян.

"Рапидо" бързо се превърна в един от силните играчи в доставките на стоки, поръчани от онлайн магазините. През март тази година регистрираната в Лихтенщайн Venax Establishment, която държеше 78% от компанията, продаде дела си на единия от управителите - Васил Атанасов, за сумата 360 хил. лв., с което неговото участие е станало 80%. Останалите 20% си поделят другият управител - Радослав Крумов, и свързаната с него "Икар 96".

За предстоящата сделка се разбра в началото на лятото от съобщение на "Спиди" до Българската фондова борса, където се търгуват акциите й. Обявената тогава цена беше между 6 и 12 млн. евро в зависимост от финансовите резултати на "Рапидо", като тя ще бъде изплащана на продавача в продължение на 30 месеца. За 2017 г. компанията отчита 18.2 млн. лв. общи приходи, като резултатът се увеличава с 35% на годишна база, а нетната печалбата пораства повече от два пъти до 801 хил. лв.

Какво мислят конкурентите

При анализа си дали сделката ще се отрази негативно на конкуренцията на пазара КЗК е поискала становищата и на другите големи играчи и Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Според КРС придобиването няма да доведе до разрастване на пощенската мрежа на "Спиди", тъй като компанията след сливането ще има 343 пощенски офиса, основният конкурент "Еконт експрес" - 541, а "Български пощи" - 2980.

Опасения обаче имат някои от конкурентите. Според "МиБМ експрес", тъй като и "Спиди", и "Рапидо" са със значителен дял на пазара на куриерски услуги и това би било предпоставка за промяна на поведението както на куриерските компании, така и на потребителите на тези услуги. "Спиди" от своя страна опровергава твърдението на конкурента с това, че пазарът е много динамичен, с голям брой участници, с ниски регулаторни изисквания за навлизане, а клиентите често използват по няколко куриерски компании.

"Еконт експрес" - компанията, която според данните на КРС държи най-голям дял при куриерските услуги, смята, че сделката ще донесе на двете сливащи се компании значително предимство пред всички участници на пазара като обединяване на клиентските бази, увеличаване на точките на достъп до крайния потребител и т.н. Това "Спиди" опровергава с малкия брой точки на "Рапидо", както и предвижданото оптимизиране след сливането там, където има припокриване на точките.

В заключение КЗК преценява, че концентрацията няма да измести ясно изразения лидер при куриерските услуги в страната - "Еконт експрес", както и "Ди Ейч Ел България" при международните пратки. Тоест структурата на пазара ще бъде запазена.

Още от Капитал