Индустрията вече прави материали от отпадъци

Според бизнеса за ускоряване на процеса е необходима по-добра комуникация с другите компании и с правителството

Възможностите за използване на индустрия 4.0 като инструмент на кръговата икономика бяха коментирани от представителите на Veolia, КЦМ, "Алкомет" и Aurubis
Възможностите за използване на индустрия 4.0 като инструмент на кръговата икономика бяха коментирани от представителите на Veolia, КЦМ, "Алкомет" и Aurubis    ©  Цветелина Белутова
Възможностите за използване на индустрия 4.0 като инструмент на кръговата икономика бяха коментирани от представителите на Veolia, КЦМ, "Алкомет" и Aurubis
Възможностите за използване на индустрия 4.0 като инструмент на кръговата икономика бяха коментирани от представителите на Veolia, КЦМ, "Алкомет" и Aurubis    ©  Цветелина Белутова

Индустрията все по-често използва различни отпадъци, за да ги превръща в материали за производство. Въпреки това има големи резерви и за да се ускори процесът, е необходима по-добра комуникация между отделните компании, както и между бизнеса и правителството. Върху това се съгласиха участниците в панела за кръговата икономика на третия годишен бизнес форум Индустрия 4.0, който се проведе в Пловдив и се организира от "Икономедиа", община Пловдив и "Тракия тех".

По примера на природата

Кръговата икономика започва в природата - там няма отпадъци. Индустрията може да помогне за развитие на кръговата икономика, тъй като неща, които в миналото са се приемали за отпадъци, днес се преработват от компаниите и се правят полезни материали, посочи Румен Цонев, главен изпълнителен директор на "КЦМ 2000".

По думите му обаче за това е необходимо компаниите да общуват една с друга и да обменят информация. КЦМ например произвежда полупродукти, които съдържат мед. Те могат да се оползотворяват тук, в България и съседни страни. Трябва да намерим начин да ги превърнем в мед и да ги продаваме като мед, обясни Цонев.

Индустрията има нужда и от съдействието на правителството, каза Цонев и даде пример с клинкера, който е отпадък от металургичното производство, но може да се използва за строителство на пътища. В момента обаче това съвсем не е лесно, изисква специално разрешение от екоминистерството, тъй като клинкерът не се смята за материал за пътно строителство.

Трябват иновации

В съвременните електронни устройства се използват много повече елементи, отколкото в старите, което представлява предизвикателство пред рециклирането им, коментира Ролф Куби, ръководител на представителството на Aurubis Group (собственик на медодобивния завод в Пирдоп) в Брюксел. В същото време Европа изостава в събирането на отпадъци - за всеки 1 тон преработени електронни отпадъци се губят 2 тона, тъй като не са събрани.

Процесът на преработка е комплексен, което изисква иновативни решения, посочи Куби и добави, че през следващите години Aurubis планира да инвестира над 500 млн. евро в технологии, които да позволят рециклирането и преработката на сложни суровини.

Примери от практиката

Като пример за използването на отпадъци Куби даде практиката на Aurubis да доставя отпаден цинков оксид на компанията Grillo, която го преработва в цинков сулфат, който се използва в различни индустрии, като в процеса се получават мед и други метали, които се връщат обратно при Aurubis. Възможности за оползотворяване има и при железния силикат, който се получава в големи количества като отпадък в цветната металургия, но който може да се използва като материал в строителството, добави Куби.

Пестенето на суровини се налага от самата бизнес логика, смята председателят на управителния съвет на завода за алуминиеви изделия "Алкомет" Хюсеин Йорюджю. В началото използвахме 400 куб. м природен газ на тон продукция. След като направихме инвестиции, понижихме консумацията до по-малко от 100 куб. м. За газа се плаща, намалението на потреблението се изисква от нормална бизнес логика, посочи Йорюджю.

Още от Капитал