Енергийното министерство пак спря концесията на мина "Оброчище"

Срещу оператора "Евроманган" са заведени искове за обяваване в несъстоятелност

Според изпълнителния директор на "Евроманган" Дейвид Уелингс български бизнес кръг се опитва да заграби бизнеса на дружеството
Според изпълнителния директор на "Евроманган" Дейвид Уелингс български бизнес кръг се опитва да заграби бизнеса на дружеството
Според изпълнителния директор на "Евроманган" Дейвид Уелингс български бизнес кръг се опитва да заграби бизнеса на дружеството
Според изпълнителния директор на "Евроманган" Дейвид Уелингс български бизнес кръг се опитва да заграби бизнеса на дружеството

Министерството на енергетиката е спряло действието на концесионния договор за добив на манганови руди от мина "Оброчище". Причината е незаплащане на дължимото концесионно възнаграждение от оператора "Евроманган", съобщиха от ведомството. Подобна мярка беше предприета и през 2017 г. В същото време справка показва, че в Добричкия окръжен съд са заведени два иска за обявяване на дружеството в несъстоятелност.

Неизпълнение

Енергийното министерство е направило последната си проверка в мината през май миналата година и е поканило компанията доброволно да изплати дължимите суми в размер на 130 хил. лв. в 30-дневен срок. Тъй като това не се е случило, от 7 февруари 2019 г. ведомството е спряло действието на договора. "Евроманган" получи 25-годишна концесия за добив в северозападния участък на най-богатото манганово находище в Европа през юни 1999 г., т.е. договорът изтича след около пет години.

Според Закона за подземните богатства спирането на концесията не означава окончателно отнемане на правата на компанията за добив, тъй като това е в правомощията на Министерския съвет. Такова спиране обаче от ресорния министър е условие за окончателното прекратяване на договора. От енергийното ведомство посочват още, че спирането на правата не отменя задължението на концесионера да поддържа за своя сметка рудника, като осигурява водоотлив и вентилация.

Към фалит

В същото време в края на януари в Окръжен съд - Добрич, са заведени два иска за откриване на процедура по несъстоятелност на "Евроманаган". Единият е подаден от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", а другият е от "Енерго про продажби". Първите заседания са насрочени за 22 февруари и 19 март. От енергийното министерство посочват, че по информация от служители на "Евроманган" не са изплатени заплатите от юли 2018 г., а дължимите суми за електроенергията се заплащат със закъснение.

Проблемите в "Оброчище" станаха явни преди две години, когато миньорите обявиха стачка за неизплатени заплати. Няколко месеца по-късно районната прокуратура в Добрич повдигна обвинение на изпълнителния директор Дейвид Уелингс за това, че не е поискал от съда да открие производство по несъстоятелност въпреки спрените плащания. Тъй като "Евроманган" не публикува отчетите си, данни от регистъра КАПИ тогава показаха, че дружеството е напълно декапитализирано. През август 2017 г. обаче капиталът е бил увеличен от 1.34 млн. лв. на 56 млн. лв. чрез апорт на вземания на едноличния собственик, с което текущите пасиви рязко са се свили и собственият капитал на дружеството е станал положителен.

Крайният собственик на компанията е неясен, тъй като по документи това е кипърската офшорка Poitner Trading Limited. Тя от своя страна е собственост на друго кипърско дружество – Belserve Consultants Limited.

"Опит за заграбване"

През миналата година "Евроманган" за първи път е подала накуп отчетите си за послените три години, от които става ясно, че приходите за 2017 г. са под 4 млн. лв. За сравнение, между 2008 и 2015 г. те варират между 7.6 и 15.9 млн. лв. Въпреки това за първи път от поне 2008 г., откогато има данни, компанията отчита печалба - 988 хил. лв.

Според годишния доклад, подписан от Уелингс, от март 2017 г. мината е била блокирана "поради опит за загрбване на собствеността и концесията на "Евроманган" от страна на български бизнес кръг, подкрепен от висши държавни длъжности лица извън Министерството на енергетиката". Пак според Уелингс организираните стачки през годината са били незаконни, а подписаният със синдикат "Защита" колективен трудов договор е бил сключен под принуда.