Живеем в уникален за човечеството момент, в който 5 поколения са едновременно на пазара на труда

Мария Шишкова, управляващ съдружник на AIMS Human Capital Bulgaria и Dale Carnegie Training

Дават ли международните сертификати като Top Employer реално конкурентно предимство на работодателите на българския пазар?

- Да, защото това е методология, която се използва за дълбочинен преглед на практиките на компанията спрямо служителите. Така една компания може да види какво прави добре и да го развие, но и да разбере има ли липси или непокрити области. Конкурентно предимство е и да се сравняваш със световен стандарт. Това ускорява процесите в компанията, дава самочувствие и на служителите, че са третирани с уважение и грижа. Фактът, че Lidl получи този сертификат, е наистина значим.

Кои са водещите тенденции на пазара на труда в европейски мащаб и къде сме ние?

- В европейски мащаб болката по намирането на добри, обучени и мотивирани специалисти е още по-остра. Наскоро говорих с колеги от AIMS Дания и те казаха, че там безработицата е около 1-1,5% и реагираха със завист на нашите 5%. Ние все още имаме някакъв ресурс, но разчитаме и на това все повече хора да се завърнат в България, което вече се случва. Не само започваме да си връщаме най-младите, но точно както развитите икономики, започваме да привличаме квалифицирани служители от други държави от ЕС, макар и това да не е все още видимо за много хора.

Кои са "горещите точки" на българския пазар на труда и какви предизвикателства стоят пред работодателите?

- Няма сектор, който да е пощаден и за който да се намират лесно кадри. И говорим не само за сектори, но и за нива. Задъхват се секторите, които разчитат на директно обслужване на клиенти, там попада и ритейлът. Едно от нещата, които много ми харесват при Lidl, е, че хората вършат различни неща - сега са на каса, но след малко могат да станат и вероятно да свършат нещо друго. Ето това е грижата за служителите на практика. И тогава са по-адекватни и в по-добро физическо и психическо състояние. А ние, клиентите, ценим вниманието, отношението и искрената усмивка.

Гореща точка за малките работодатели са увеличените минимални заплати. Проблем е и натискът за постоянно нарастване на възнагражденията, което невинаги е пропорционално на ръста в оборотите. В сферите с потребление, което не се формира само от вътрешния пазар, нещата са по-постижими. Но когато зависиш само от вътрешния пазар, е много по-трудно и между другото това е още една похвална точка за Lidl - въпреки че зависи от местния пазар, осигурява условия за работа и живот, които да са отличени като най-добрите.

Какво прави един работодател привлекателен в очите на българския служител? Кои са основните критерии, по които служителите си избират работно място?

- Освен заплатата и работното време все повече натежават и фактори като местоположение, гъвкаво работно време, възможност да излизаш от работа, работа от вкъщи и дали човек може да се занимава с това, което истински го интересува. През последните години от служителите има сериозен натиск за официални възнаграждения и договори и когато не ги получават, предпочитат да не започват работа в съответната компания или постъпват, но веднага започват да търсят добрия работодател с прозрачните практики.

От своя страна най-младите, тези с доброто образование, с езиците, с различните компетенции - те искат да им е интересно, предизвикателно, средата да е по-творческа. Хората вече очакват компаниите им да са отговорни и фокусът да не е единствено върху парите и печалбата, но и върху това какъв "гражданин" е организацията.

В момента живеем в уникален за човечеството момент, когато 5 поколения едновременно са на пазара на труда. Това никога не се е случвало. Поколенията, съвсем естествено, се различават в очакванията си и това дава възможности на добрите работодатели да изпъкнат, създавайки онази култура, която ще е приобщаваща, уважителна и развиваща.
Компаниите

AIMS Human Capital Bulgaria e част от глобална мрежа от компании за подбор и развитие на мениджъри.

Dale Carnegie Training - представител на световния лидер в професионалното и личното израстване.