"Булконс" спечели битката с конкурента за "Лютеница Първомай"

Загубилата компания "Консервинвест" трябва да плати 636 хил. лв. за нанесените вреди и да спре производството под регистрираното географско указание

"Булконс Първомай"
"Булконс Първомай"    ©  "Булконс Първомай"
"Булконс Първомай"
"Булконс Първомай"    ©  "Булконс Първомай"

Фирма "Консервинвест"- с. Православен, трябва да преустанови използването на търговската марка "Първомайска лютеница" и нейните разновидности, защото нарушава правата на конкурентното дружество "Булконс Първомай", което е регистрирало географското указание "Лютеница Първомай". Това реши на втора инстанция Софийският апелативен съд на 28 февруари и отмени решение на Софийския градски съд от ноември 2017, което отхвърли иска на "Булконс Първомай".

"Консервинвест" трябва да заплати на "Булконс Първомай" 636 284 лв. обезщетение за претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи по цени на дребно, както и разходите по делата, които общо са 113 342 лв. (за държавни такси, адвокатски възнаграждения, вещи лица и др.), реши съдът.

Какво следва

От "Консервинвест" заявиха за "Капитал", че ще обжалват решението пред ВКС. Но тук въпросът е дали съдът ще допусне жалбата до касационен контрол. Второинстанционното решение на Софийския апелативен съд обаче дава право на "Булконс Първомай" да поиска изваждане на изпълнителен лист и привеждане на решението в действие.

"Издаден е изпълнителен лист и е направен опис на имуществото на "Консервинвест". Фирмата има двуседмичен срок, в който може доброволно да плати дължимото. Ако това не бъде направено, ще се пристъпи към принудително изпълнение", уточни за "Капитал" Мариана Обретенова, частен съдебен изпълнител.

Проектът "Европа говори" цели да събере хора с различни политически възгледи от цяла Европа, за да разговарят лице в лице. Ако искате да участвате, попълнете въпросника:

За какво е спорът

През юли 2013 "Булконс Първомай" регистрира в Патентното ведомство наименованието "Лютеница Първомай" като географско указание. Основание за регистрацията е традиционният метод на производство, при който пресни домати и чушки се пасират до пюрета с концентрация не повече от 12% и се сгъстяват чрез изваряване до желаната за продукта гъстота. "Лютеница Първомай" е без консерванти, оцветители, стабилизатори, ГМО и се произвежда единствено от български суровини, твърдят от "Булконс Първомай".

По правило географското указание не дава монополни права на фирмата, която го регистрира. Според законодателството всяка компания, организация или лице, които упражняват стопанската си дейност в даден регион, може да ползват вече регистрирано географско указание. Условието е продуктът да притежава качествени характеристики - резултат от географския произход, а производителят му да спазва описаните изисквания и технология за производство, с които се кандидатства за регистрация пред Патентното ведомство.

Фирма "Консервинвест" обаче не е вписана като ползвател на географското указание, тъй като методът й на производство на лютеница е различен от описания в документацията за защита на географското указание. Затова Софийският апелативен съд отсъжда, че нейните търговски марки, които съдържат наименованието "Първомайска лютеница", нарушават правата на "Булконс" върху регистрираното географско указание "Лютеница Първомай".

Междувременно Европейската комисия (ЕК) поиска от България да отмени националната закрила за традиционни продукти (сред които и "Лютеница Първомай"), тъй като е несъвместима със законодателството на ЕС, и поиска те да кандидатстват в Брюксел за вписване в европейските регистри за защитено географско указание, за наименование за произход или за храни с традиционно специфичен характер. За да отговори на тези изисквания, българският парламент прие промени в Закона за марките и географските означения, които влязоха в сила на 24 юли миналата година. Те предвиждат националната регистрация на вече съществуващи географски означения за земеделски продукти и храни да бъде заличена от деня на вписване на съответното наименование в регистъра на ЕК, но не по-късно от една година. Софийският апелативен съд се позовава на това, че заварените производства са изключени от обхвата на измененията в закона и продължават по досегашния ред, и постановява нарушението.

Кои са участниците

Консервното предприятие в Първомай съществува от 1940 г. - тогава то се нарича Акционерна фабрика "Витекс". През 1947 г. е национализирано и преименувано на Консервен комбинат "Партизанин". След 1989 г. е приватизирано и продължава да се нарича "Партизанин", но от 1991 до 2002 г. носи името "Булконс", а от 2003 - "Булконс Първомай" АД. Според Търговския регистър съдружници в "Булконс Първомай" са Веселин Петков Димитров, Стефан Христов Фачев, "Липекс-НС" (с едноличен собственик Веселин Василев Славов). За 2017 компанията отчита 6.8 млн. лв. общи приходи от оперативна дейност и 428 хил. лева печалба.

Фирма "Консервинвест" е учредена през 1998 г. Тя е със същия предмет на дейност като "Булконс Първомай" и има производствени мощности в с. Православен, което е в същия регион. Съдружници в компанията са Румен Любчов Казаков, Димитър Митков Тюлев, Светлана Огнянова Казакова, Албена Живкова Тюлева. За 2017 г. компанията отчита 2.74 млн. лв. общи приходи от оперативна дейност и 228 хил. лева печалба.

Това не е първи сблъсък между двете дружества. В годините споровете са предизвикани заради сходни и като наименование, и като визия (няколко души в народни носии играят хоро) етикети, прехвърчат взаимни обвинения в нелоялна търговска практика и дори има решение на КЗК от 2013, което санкционира и двете дружества. Битката в крайна сметка е за повече продажби и по-големи пазарни дялове.

20-годишният спор за лютеницата с хорото

Началото на споровете е поставено през февруари 1999 г., когато в Патентното ведомство постъпва искане от фирма "Консервинвест" - с. Православен, за регистрация на марката "Първомайска лютеница". Етикетът е някак си познат - под надписа са нарисувани четирима танцьори, които играят хоро.

Лютеницата с хорцето, както популярно я наричат, обаче се произвежда от 1954 г. в някогашната фабрика "Партизанин" в Първомай. Действащият по това време закон за марките дава право на регистрация на този, който е ползвал марката пръв по време. Затова от Патентното ведомство питат дали "Булконс" - приватизатор на "Партизанин", ще се възползва от тази възможност. Отговорът на "Булконс" гласи: "Не се позоваваме на по-ранна употреба на заявената марка." Следва заключение на Патентното ведомство - след като "Булконс" не предявява претенции за по-ранно използване на заявената марка, няма законови пречки "Първомайска лютеница" да бъде регистрирана на името на "Консервинвест" - с. Православен.

През май същата година постъпва искане за регистрация на "Лютеница Първомай" - този път от името на "Булконс". Етикетът сега е с петима изпълнители на прочутото хорце. Патентното ведомство отново прилага законовата процедура и отправя запитване - този път към "Консервинвест". От "Консервинвест" дават писмено съгласие да бъде регистрирана заявената сходна марка на името на "Булконс". Така и двете дружества след взаимно направени щедри жестове стават законни притежатели на две марки, които доста си приличат.

Още от Капитал