"Агрион" – безспорен лидер в управлението на земеделски активи

Всеки втори притежател на поземлени имоти разпознава името на компанията

"Агрион" – безспорен лидер в управлението на земеделски активи
"Агрион" – безспорен лидер в управлението на земеделски активи
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Ние сме "Агрион" – българската компания за професионално управление на земеделски земи, която се ползва с най-голямо доверие и е предпочитан партньор на земеделските производители и собствениците на земя в страната. За 5 години, откакто сме на пазара, се утвърдихме като безспорен лидер в земеделския бранш и се ползваме с огромно доверие от клиенти и партньори. Всеки втори притежател на поземлени имоти разпознава името "Агрион", а за по-голямата част от тези, които са решили да продават част от земеделската си собственост, дружеството е първият избор за партньор.

Пълен набор от услуги

Ние сме "Агрион" – българската компания за професионално управление на земеделски земи, която се ползва с най-голямо доверие и е предпочитан партньор на земеделските производители и собствениците на земя в страната. За 5 години, откакто сме на пазара, се утвърдихме като безспорен лидер в земеделския бранш и се ползваме с огромно доверие от клиенти и партньори. Всеки втори притежател на поземлени имоти разпознава името "Агрион", а за по-голямата част от тези, които са решили да продават част от земеделската си собственост, дружеството е първият избор за партньор.

Пълен набор от услуги

"Агрион" е първата българска компания, която изгради професионална верига от офиси на ключови точки в страната и въведе нови стандарти в професионалното управление на земеделски активи. Ние предлагаме пълния набор от услуги за собственици на поземлени имоти и земеделските производители - покупко-продажби на земеделска земя, замени, отдаване под наем и аренда, кредитиране, лизинг на земя и др. Нашето мото е "Земя в добри ръце". Съсредоточили сме усилията си в посока ефективно използване на земята, така че тя да носи доходи както на земеделските стопани, така и на собствениците.

В помощ на стопаните

За да отговорим на високите стандарти и актуалните тенденции в професионалното управление на поземлени активи, нашите експерти разработиха редица безплатни услуги, свързани с поземлените имоти. Всеки собственик на земеделска земя може да се възползва от безплатна оценка на имота си, без значение къде се намира той. Това спестява пари и време на собствениците на земя.
Също така всеки притежател на земя, който има казус със собствеността си или просто иска консултация във връзка с поземлените отношения, може да се обърне към опитните ни юристи и да получи безплатен правен съвет. Екипът от юристи на "Агрион" е тясно специализиран в поземлените отношения и е готов да съдейства и при най-заплетените казуси, свързани със собствеността на земята. Покупки и продажби Ние от "Агрион" се откроихме от останалите фирми в бранша с ясните и прозрачни правила при покупката и продажбата на земеделски земи. Купуваме терени в цялата страна, на изключително атрактивни цени, без значение от местоположението на землището и големината на парцела. За разлика от други нашата компания не използва метода на осреднената оценка за дадено землище, който изкривява ценообразуването. Ние формираме цената на конкретния имот в съответствие със специално създаден алгоритъм, включващ различни показатели. Така гарантираме справедлива цена за всеки имот.

Освен покупки нашето дружество предлага и широко портфолио от плодородни земеделски земи за продажба на цени, започващи от 300 лв./дка. С цел максимално облекчение на земеделските производители ние даваме възможност за разсрочено плащане на избрания терен за период от три години с минимално първоначално участие.

Изгодно финансиране

За да отговорим на засиленото търсене и липсата на адекватно финансиране на фермерите, ние от "Агрион" разработихме специализирани финансови продукти, които да отговарят на нуждите на малките и средните земеделски стопани. Чрез дъщерната си компания "Агрион финанс" предлагаме стандартни ипотечни кредити, кредити за оборотни средства и лизинг на земя. Условията и възможностите за финансиране са разработени така, че да обхващат максимално потребностите и изискванията на малките и средните земеделски стопани.

Сред най-предпочитаните услуги е лизингът на земя. "Агрион финанс" дава възможност на клиентите си да получат до 100% финансиране от размера на пазарната оценка на земята, която са си избрали да купят.

От тази година започнахме предлагането на кредити срещу одобрените от Държавен фонд "Земеделие" субсидии по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и другите мерки на Общата селскостопанска политика. "Агрион финанс" е една от малкото компании извън банковия сектор, които предлагат кредит срещу залог субсидии от фонда.

Освен лизинг на земеделска земя нашата компания предлага на пазара ипотечни кредити и кредити за оборотни средства, където процедурата също е максимално облекчена, а сроковете - значително съкратени спрямо условията на другите кредитни институции.