Отгледано в България

Биофермата "ТРЕЙС АНГЪС ФАРМ" доказва, че нейното висококачествено говеждо месо не отстъпва на вносните аналози

Създадена в североизточна Шотландия, породата "Абърдийн Ангус" е световно призната като най-добрата за висококачествено говеждо месо. От 2015 г. фирма "ТРЕЙС АНГЪС ФАРМ" отглежда в с. Доктор Йосифово край Монтана разплодни животни от породата и висококачествени угоени телета и доказва, че произведеното в България не отстъпва на вносните аналози.

Бързай бавно

Идеята за фермата идва след посещение на собственика й Борис Лазаров в САЩ. Наблюденията и споделеният опит там се допълват по-късно от специализиран курс по месодайно говедовъдство в Тексаския университет. Следва изработване на бизнес план и стратегия, търсене на пасища, строителство на сгради, покупка на механизация и оборудване, внос на елитни животни. Поетапно изграждат нови халета, обори, пътища. Американски консултанти дават рамо за развитието на проекта - те периодично одитират фермата, поставят задачи, следят за изпълнението им. Последователните инвестиции във времето водят до биосертифицирането и модернизацията на стопанството.

Днес животните от породата "Абърдийн Ангус" в "ТРЕЙС АНГЪС ФАРМ" са 300, но целта е да достигнат 1000. "Досега компанията е инвестирала над 1 млн. лева, но целият проект е за около 4 милиона лева и ще приключи през следващите две години", коментира Борис Лазаров.

Иновации за топ качество

Биофермата разполага с най-новите технологии при отглеждането на месодайни говеда. Цикълът на производство включва прецизно отглеждане на крави с бозаещи телета, телета за разплод, телета за угояване, юници и бици.

"ТРЕЙС АНГЪС ФАРМ" притежава собствена ветеринарна амбулатория за ембриотрансфери. "Внасяме американски ембриони от родители шампиони с родословие и отлични гени, които се имплантират в животните. Това скъсява процеса по селекция и отглеждане със седем години - това е времето, което щеше да ни е нужно, за да постигнем този вкус и рандеман, ако се развивахме по традиционния начин. Нашият зооинженер Глория Георгиева, която стана "Зооинженер на България за 2017 г.", е преминала специален курс по ембриотрансфер в Англия. Благодарение на този метод можем да предложим телета за клане с топ качество", обяснява Борис Лазаров.

Сред предимствата на "ТРЕЙС АНГЪС ФАРМ" е и начинът на отглеждане на животните – осем месеца в годината те пасат свободно навън и само четири месеца са в оборите. Пасищният комплекс се използва на ротационен принцип. Това ще рече, че животните пасат в определен парцел за определено време, после се местят на друг и се връщат на първия след 45 дни. Осигурена им е сянка и вода. Този подход е американски, щадящ за природата и питателен за животните. Всички животни са с ушни марки, свързани с GPS смарт система, която осигурява контрол и следи телесното им състояние, посочват от компанията.

Освен това "ТРЕЙС АНГЪС ФАРМ" не използва концентрирани фуражи в големи обеми и ветеринарни медикаменти. Биофермата се управлява чрез софтуерна технология за съставянето на балансирани хранителни дажби, установяване на прираст, контрол на възпроизводството, следене на здравни показатели.

Резултатът от инвестициите и нововъведенията е премиум говежди меса без хормони и антибиотици, които достигат до клиента свежи в рамките на 3-4 дни след клането. Липсват дългите разстояния и високите транспортни разходи, обичайни за вноса. Потребителите получават свежо месо, което не е било превозвано 30 дни, не е замразено и е значително по-евтино.

Планове за нови пазарни позиции

Плановете на собственика включват изграждане на кланица с транжорна, директна доставка на премиум меса до клиенти, онлайн продажби. В най-напреднала фаза е проектът за интернет магазин. До края на годината клиентите от столицата ще могат да си поръчват пакети с отбрано биотелешко, което ще им бъде доставено до дома.

Компанията вече изгражда нови два обора за животните, а до края на 2020 г. ще построи нов угоителен комплекс. Плановете предвиждат през 2021 г. да бъде построена собствена кланица с транжорна. Тази инвестиция заедно с покупката на камери за зреене на месото ще позволи на "ТРЕЙС АНГЪС ФАРМ" да предложи собствени преработени продукти и да скъси веригата производител - краен клиент. Сега трупното месо се доставя до преработващи предприятия със собствен транспорт на фермата, а стековете за ресторанти и магазини – чрез търговци на едро.

"В момента нямаме избор, доставките се извършват чрез търговци, които обаче диктуват цените и прибират по-голямата част от печалбата. Това не позволява на производителите да инвестират и да се развиват. Изпълнението на стратегията, която сме приели, ще ни помогне да избегнем посредниците и да спечелим по-добри пазарни позиции", обобщава Борис Лазаров.

Още от Капитал