PwC: Оптимизмът на бизнеса изчезва бързо

Все повече изпълнителни директори на големи компании очакват трудности за световната икономика през следващите 12 месеца

Давос
Давос
Давос
Давос

PwC CEO Survey

е годишно проучване на водещата консултантска компания PricewaterhouseCoopers, което разглежда вижданията на изпълнителни директори на някои от най-големите компании в света за следващата година. Целта на проучването, което се провежда за 22-ри пореден път, е да информира и стимулира дебата за проблемите на бизнеса в глобален мащаб.

Нагласата на бизнес лидерите по отношение на световния икономически растеж е все по-малко оптимистична, поне за момента. Това е основният извод от 22-рото проучване на консултантската компания PwC сред изпълнителните директори на 1300 компании от целия свят. Близо 30% от запитаните смятат, че икономическият ръст през следващите 12 месеца ще се забави. Само година по-рано негативно настроените в анке- тата бяха едва 5%. На икономическия форум в Давос, където бе представен докладът, едва 29% от директорите изразиха оптимистични очаквания за глобалния икономически растеж – сериозен спад спрямо 57% година по-рано.

Най-голяма е промяната в оптимистичните очаквания на изпълнителните директори в Северна Америка, където в началото на 2018 г. 63% от тях очакваха силен растеж на икономиката, а през тази година те са едва 37%. Причините, разбира се, се коренят основно в търговските спорове на САЩ с Китай и Европейския съюз, както и вече губещият се ефект на данъчната реформа, приета в края на 2017 г. Друг регион, в който се забелязва огромен спад, е Близкият изток – вече само 28% изпълнителни директори там имат позитивни очаквания, спрямо 52% година по-рано.

Спадът в оптимизма се отразява и на това кои пазари изпъл-нителните директори очакват предимно да са в основата на световния икономически растеж. САЩ продължават да бъдат на първо място за 27% от изпълнителните директори - спад с близо 20% спрямо 46% през 2018 г. На второ място остава Китай, на който надеждите си възлагат 24% от бизнес лидерите – също голям спад спрямо 33% през 2018 г. Голямата звезда в доклада се оказва Индия, изпреварила миналата година Китай като най-бързо растящата голяма икономика.

Краткосрочните виждания

Вижданията на изпълнителните директори са огледало на очакванията на институциите за световния икономически растеж.

Боб Мориц, председател на управителния съвет на PwC

Спад в увереността на изпълнителните директори също има и по отношение на краткосрочните им очаквания. Търговските сблъсъци по света се отразяват на всяко ниво, а понеже огромният сблъсък е между двете най-големи световни икономики, почти всички глобални компании стават негова жертва. Миналата година 42% от изпълнителните директори бяха силно уверени в растежа на организациите си през следващите 12 месеца, докато през тази процентът вече е 35.

Поглед в дълбочина показва, че увереността пада най-многосред бизнес лидерите в Аржентина – от 57% до 19%, заради рецесията в страната и валутната криза. В САЩ спадът е от 52% до 39% заради търговските спорове и забавящия се ръст на икономиката. Оптимистичните очаквания на компаниите в Германия към локалния пазар спадат от 33% до 20% поради търговски проблеми, забавяне на икономиката и риска от зле организиран Brexit. Очакванията на изпълнителните директори от Китай спадат от 40% на 35% през тази година – не само заради търговските проблеми и американските мита, но и заради намаленото индустриално производство. САЩ продължават да бъдат най-атрактивният пазар за повечето изпълнителни директори през следващите 12 месеца.

Въпреки това много от тях се насочват към други пазари. В запитването представителите от Китай например диверсифицират осезаемо пазарите си за растеж. В началото на 2018 г. 59% от тях са насочени основно към САЩ. Тази година обаче едва 17% посочват американския пазар като приоритетен за растеж. Общо 27% от всички изпълнителни директори разглеждат САЩ като основен пазар за растеж. На втора позиция е Китай с 24%, а двете най-големи икономики са следвани от Германия (13%), Индия (8%) и Великобритания (8%). "Обръщането на гръб на американския пазар и насоката на китайските инвестиции към други страни е реакция към несигурността около текущия търговски спор между двете страни", коментира Боб Мориц.

Недостатъчна информация

През последните години бизнесът все повече говори за анализа на данни. Тази година PwC обръща специално внимание именно на тази тема и открива, че все още има съществено разминаване между необходимата и наличната информация. Изпълнителните директори продължават да имат сериозни проблеми с обработката на информация, която да достига до тях и да им помага за взимането на решения.

Учудващото е, че подобни въпроси бяха зададени за пръв път през 2009 г., като тогава отговорите бяха до голяма степен същите – въпреки че за последните години в анализа на големи данни и информационна инфраструктура са инвестирани милиарди долари. Общият консенсус сред изпълнителните директори е, че те "не получават достатъчно информация, която да им помогне с взимането на ключови решения относно дългосрочния успех и устойчивост на бизнеса им."

Според тях основната причина за липсата на достатъчно информация са "недостатъчни умения за анализ на данни" (54%) и "ниска надеждност на информацията".

"С темпа на технологичните промени, които продължават да рушат модели в бизнес света, хората със силни информационни и дигитални умения стават още по-търсени, но и все по-трудни за намиране", коментира Мориц. "Освен това хората с меки умения също са от критична важност, което е причина бизнесът, правителствата и образователните институции да започнат да работят заедно, за да покрият нарастващите нужди."