С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
18 мар 2019, 15:10, 2116 прочитания

Месечен бюлетин: Възможности за еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Email
 • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Предстояща процедура


Приключи обсъждането на документите за "Развитие на иновационни клъстери"

Приключи общественото обсъждане на документацията по процедура за подбор на проекти "Развитие на иновационни клъстери" по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 15.3 млн. евро (29.9 млн. лв.). Минималният размер на субсидията на проект е 200 хил. лв., а максималният - 1.5 млн. лв. Предстои процедурата да бъде отворена за кандидатстване.

Новини"Морнингсайд хил" ще финансира технологични компании с 67 млн. лв.

Обединение "Морнингсайд хил" на Павел Велков, Екатерина Велкова, Тодор Мутафчийски и Делян Ганев ще осигуряват рисково финансиране на технологични компании с публичен ресурс през държавния Фонд на фондовете. Това стана ясно, след като обединението беше избрано за финансов посредник. Мениджърът ще трябва да инвестира общо 67 млн. лв. през следващите пет години, като очакванията са, че с ресурса ще бъдат подкрепени минимум 16 компании. Фондът за рискови инвестиции ще бъде създаден с ресурс 47.1 млн. лв. от програма "Иновации и конкурентоспособност", а останалите средства ще бъдат осигурени от посредника.

Още по темата тук.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

"Умения"

Цел - повишаване квалификацията на работната сила чрез насърчаване на професионалното и кариерно развитие, с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот; повишаване на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни и неактивни лица чрез предоставяне на възможности за включване в различни по вид обучения.

Бюджет – 30 млн. лева.

Допустими кандидати – работодатели (всяко физическо или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма. За целите на процедурата кандидат може да бъде и лице, което се явява предприятие/работодател по смисъла на законодателството на държава - членка на Европейското икономическо пространство).

Допустими дейности:
- Специфични обучения за конкретното работно място/работен процес;
- Обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация (но не по-висока от трета квалификационна степен);
- Обучение за придобиване на ключови компетентности;
- Включване на безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател след успешно завършване на обучение/я;
- Предоставяне на възможност за гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време, насърчаване на дистанционната работа и др.) за заети лица при работодател за периода на обучение.

Процедура - проектните предложения се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на квалифициран електронен подпис.

Краен срок за представяне на предложенията - 03.05.2019 г., 17:30 часа.

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

"Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури"

Цел - насърчаване на предприемачеството в сектора на аквакултурите и подкрепа за създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители.

Бюджет - 8 637 572. 94 лева.

Финансови условия:
- Минимален размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ - 30 хил. лева.
- Максимален размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ - 850 хил. лева.
- Безвъзмездната финансова помощ - до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности.

Допустими дейности - Създаване на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури, които за пръв път създават микропредприятие или малко предприятие за аквакултури като негови ръководители.

Процедура - проектните предложения се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на квалифициран електронен подпис.

Краен срок за подаване на проектни предложения 17.00 часа на 07.05.2019 г.

Мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите"

Цел - подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд; опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултури, и насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите.

Бюджет - 579 945.62 лeва.

Допустими кандидати - еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор "Аквакултура".

Финансови условия:
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект - 3 хил. лева.
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект – 48 895 лева.
- Безвъзмездната финансова помощ е до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.

Допустими дейности:
- Продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
- Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове;
- Модернизация на стопанствата, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
- Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност;
- Инвестиции за повишаване положителното въздействие върху околната среда и подобряване на ефективното използване на ресурсите, в т.ч. преминаване към възобновяеми източници на енергия; насърчаването на затворени системи за аквакултури.

Процедура - проектните предложения се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на квалифициран електронен подпис.

Краен срок за подаване на проектни предложения - 17:00 часа на 30.04.2019 г.

Мярка 1.7 "Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов"

Цел - подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд; насърчаване на инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов и иновативни инвестиции на борда на корабите, водещи до повишаване на качеството на продуктите от риболов.

Бюджет - 3.505 млн. лв.

Допустими кандидати - физически лица, юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Финансови условия:
- Минимален размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ - 2 хил. лева;
- Максимален размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ - 200 хил. лева;
- Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности;
- Интензитетът на финансирането на операции, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов, се увеличава с 30 процентни пункта и е в размер на 80 на сто от общите допустими разходи.

Допустими дейности:
- Инвестиции, които ще позволяват на рибарите да извършват преработване на собствения улов;
- Инвестиции, които ще позволяват на рибарите да извършват предлагане на пазара и пряка продажба на собствен улов;
- Иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов;
- Инвестиции, които водят до предотвратяване, намаляване и/или оползотворяване на нежелания улов;
- Други инвестиции, които водят до увеличаване на добавената стойност на продуктите от риболов и/или тяхното качество.

Процедура - проектните предложения се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на квалифициран електронен подпис.

Краен срок за подаване на проектни предложения - 17 часа на 30.04.2019 г.

"Диверсификация и нови форми на доход"

Цел - опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми; осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов; подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд.

Бюджет - 3.198 млн. лева.

Финансови условия:
- Минимален размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ - 3 хил. лева.
- Максимален размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ - 146 687 лева.
- Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 50% от общите допустими разходи за дейности.
- Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП, се намалява с 20 процентни пункта.

Допустими дейности:
- инвестиции на борда на корабите;
- риболовен туризъм с въдица;
- ресторанти;
- екологични услуги;
- образователни дейности в областта на рибарството.

Процедура - проектните предложения се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на квалифициран електронен подпис.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 17.00 часа на 30.04.2019 г.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Новини

От 18 март фермерите могат да кандидатстват за изграждане на минимандри

От 18 март 2019 г. фермерите могат да кандидатстват за държавна помощ "Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко". Схемата беше нотифицирана пред Европейската комисия в края на 2018 г. Общият бюджет на помощта, която ще се прилага до 31.12.2020 г., е 1.5 млн. лв., съобщиха от фонд "Земеделие".

Целта е да се подпомогнат малки и средни фермери и организации на производителите да преработват и реализират сами продукцията си на фермерските пазари и по този начин да увеличат доходите си. Кандидатите трябва да са регистрирани по Наредба №26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

По схемата ще се възстановяват до 50% от извършените разходи за изграждане на минимандри, като максималният размер на помощта е до 60 хил. лв. За отделните видове инвестиции са определени размери на максимално допустимите разходи.

Когато кандидатите поемат ангажимент да извършат строително-монтажни дейности, крайният срок за реализация на инвестицията е до 18 месеца от датата на сключване на договора. Ако такива не са заложени, срокът за изпълнение на инвестицията е до 9 месеца от датата на подписване на контракта.

Заявления за подпомагане се приемат в областните дирекции на фонд "Земеделие" по място на осъществяване на инвестицията. При кандидатстване документите се подават лично от заявителя или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно.

Средствата ще се изплащат по банковата сметка на кандидата след изпълнение на инвестицията.
 • Facebook
 • Twitter
 • Зарче
 • Email
 • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

"Контракс" очаква 25% ръст на приходите през тази година "Контракс" очаква 25% ръст на приходите през тази година

За 2019 г. оборотът на IT компанията се свива, но печалбата расте повече от двойно

19 фев 2020, 589 прочитания

Бизнес в парализа: празниците в Китай приключиха, но не и проблемите на фирмите Бизнес в парализа: празниците в Китай приключиха, но не и проблемите на фирмите

Предприятията е трудно да продължат работа, когато работниците са заклещени в провинцията

19 фев 2020, 687 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
 • Допълнителни издания
 • Остъпки за участие в събития
 • Ваучер за реклама
Още от "Компании" Затваряне
Продажбите на бира през миналата година растат с 1.6%

Все още няма окончателни данни за размера на пазара в стойност, но очакванията също са за лек ръст

Още от Капитал
Българският автопазар: Расте, но и старее

През 2019 г. делът на старите дизелови двигатели продължава да се увеличава, както и на колите над 20-годишна възраст

Андон Балтаков: Не искам да звуча като прогноза за облачно време

Генералният директор на БНР пред "Капитал"

Спаси ме от коронавируса

По-важно е маските да бъдат носени от болните, а не от здравите хора, защото така се ограничава предаването на инфекцията

Новите дрехи на "Шишман"

Несигурното бъдеще покрай предстоящия ремонт на знаковата улица в центъра на София отново разбуни духовете

Кино: "Ирландецът"

Елегия за човека между доброто и злото

Оскари в преход

На еклектична церемония Академията балансира между сигурността и риска. "Паразит" направи история. Брад Пит, Лора Дърн, Хоакин Финикс и Рене Зелуегър спечелиха при актьорите

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10