Strategies for Ecommerce success 2019: Как "новата сделка за потребителите" на ЕК ще промени електронната търговия

Правилата налагат онлайн търговците да бъдат по-прозрачни, по-информирани и информиращи и по-защитени информационно, казва адв. Жулиета Мандажиева

Визитка

Жулиета Мандажиева е съосновател на адвокатско дружество "Точева и Мандажиева". Кариерата й започва през 2000 г. във финансовата сфера, но постепенно се измества към финансовите технологии и дигиталната икономика. Тя консултира компании, в основата на чийто бизнес са онлайн платформи от сектора на логистиката, електронната търговия и търговията с лекарства, финансовите и инвестиционните проучвания. Занимавала се е задълбочено с комбинираното прилагане на правото на защита на потребителите, ePrivacy, GDPR, договорите за дистанционна продажба на финансови продукти и разплащанията в интернет. Жулиета Мандажиева е сред лекторите на конференцията Strategies for Ecommerce success, а фокусът на нейната презентация е отражението на "новата сделка" за потребителите на ЕК върху сектора на електронната търговия.

Какво представлява "новата сделка за потребителите" на ЕК, кои са основните области на нейното действие и кога се очаква да бъде финализирана тя?

Трансформацията в дигиталната търговия е във всички вектори на правото, включително нововъзникналите. Някои от тях вече започнаха да действат, но съвкупният ефект се очаква да се прояви реално към 2021 г.-2022 г., когато ще се съберат парчетата на пъзела. Досега видяхме да влизат GDPR, PSD2, Регламентът срещу геоблокирането, Регламентът за трансграничните доставки (пощенски и куриерски), Директивата за мрежова и информационна сигурност, транспонирана в Закона за киберсигурност в България. Предстои да видим как "ремонтът" на правото на защита на потребителите – така наречената нова сделка, ще допринесе за по-голяма правна сигурност както за електронните търговци, така и за потребителите. Това са 7 директиви, уреждащи различни аспекти. Призовавам да помислим за нов Закон за защита на потребителите на местно ниво. Сегашният има много лоша систематика. И, разбира се, ще имаме и истинска terra incognita – директивите за договорите за дигитално съдържание и за дигиталните стоки, като последната обхваща всички продажби, не само онлайн. Както и регламентът относно онлайн местата за пазаруване и платформите, който може да се разглежда като защитаващ интересите на онлайн търговците.

По какъв начин ще бъдат засегнати електронните търговци?

По всички възможни начини. Може би най-стегнатото обяснение е, че ще трябва да бъдат по-прозрачни, по-информирани и информиращи и по-защитени (в смисъл на информационна сигурност). Много от търговците на дигитално съдържание, включително тези, които досега го разменяха срещу лични данни и потребителско съдържание, а не искаха заплащане за това, ще трябва да променят концепцията си на работа с потребителите. Трябва да се отбележи, че промените ще бъдат положителни за търговците – те целят именно насърчаване на отговорната трансгранична онлайн търговия, уеднаквяване на правилата, изглаждане на игралното поле, внасяне на повече предвидимост в отношенията и изрязване на някои потребителски права, с които може да се злоупотребява.

Какво е най-важното, което онлайн магазините трябва да направят, за да се приспособят към новите правила?

Да се информират добре за възможностите и изискванията, които правото на ЕС създава за тях. То е огледало на това, което се случва в обществото, не го изпреварва. Да се включат в асоциации и сдружения, ако не са го направили вече. Да прегледат уредбата на отношенията си с потребителите и да я опростят и модернизират. И да използват всички налични security patches и нови комуникационни протоколи за своя софтуер – постепенно това също се превръща в правно задължение, за неизпълнението на което се носи отговорност.

Конференцията

Четвъртата годишна конференция Strategies for Ecommerce success е регионално събитие, което се концентрира върху най-важните тенденции и развитието на иновациите в електронната търговия и дигиталното пазаруване. Форумът ще се проведе на 11 април в Sofia Event Center и ще срещне над 300 мениджъри и ръководни кадри от различи компании от сектора на електронната търговия и всички свързани с нея индустрии.

Интервюто взе Силвия Радославова