Фокусът върху хората ни помага да растем

Фокусът върху хората ни помага да растем

Тодор Маринов, главен изпълнителен директор на Strypes, за бъдещoто развитие на ИТ компанията

Това е маркетинг публикация. Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за нейтив пакети.
5333 прочитания

Визитка

Тодор Маринов е завършил софтуерно инженерство в Софийския университет "Св. Кл. Охридски" и има 15 години опит в ИТ сектора. Започва работа в софтуерната компания Strypes през 2009 г. Сега е главен изпълнителен директор и отговаря за екип от близо 250 души в офиси в три града - София, Пловдив и Айндховен, Холандия.

Компанията

Strypes е основана в България през 2008 г. от Кун ван Вайк като софтуерен разработчик, фокусиран върху индустриална автоматизация. Strypes расте бързо и днес предлага разработка на софтуерни решения и консултации в областта на ИТ инфраструктурата (DevOps), разработки на умни приложения и дигитална трансформация. През 2015 г. Strypes е придобита от холандски холдинг ICT Group, който се занимава с предоставянето на технологично ноу-хау и решения в редица сфери, сред които логистика, автомобилна индустрия, индустриална автоматизация, енергетика, здравеопазване и др.

Върху какви продукти и решения работи днес Strypes? Кои са най-големите ви клиенти и на кои пазари, какви решения разработвате за тях?

- Работим предимно в посока дигитална трансформация, разработване на приложения, модернизацията на различни видове софтуер, оптимизация на процесите, поддръжка и диагностика на различни приложения. Клиентите, с които работим, са предимно от Западна Европа и САЩ, а най-важният пазар за нас към момента е холандският.

Там се намира и най-големият ни клиент – пазарен лидер в индустрията на литографски машини - ASML. С него започнахме да работим още от създаването на компанията ни. Работим заедно върху обновяването и модернизирането на софтуера им, създаваме различни приложения за управление и диагностициране на специфични части на машините. Също така, нашите DevOps екипи се грижат тяхната инфраструктура да е винаги "up and running".

В технологичен аспект покриваме всеки цикъл от разработването на софтуер: консултация и дизайн, разработка, тестване и интеграция, както и поддръжка. Използваме огромен брой програмни езици и технологии, като започнем от Assembler, low level C/C++, Python, Delphi и преминем към по-уеб ориентираните Java, .Net, Javascript с цялото разнообразие от фреймуърци (React, Angular, Bootstrap, Vue.Js, Node.Js, NUXT и т.н.), DevOps.

Имаме интерес към това да продължим да растем на пазарите, на които вече сме стъпили – основният ни фокус ще продължи да бъде Холандия, а също и САЩ, Швеция, Белгия, Германия и Великобритания. Клиентите ни в България са значително по-малко – до съществена част от тях стигнахме, след като придобихме по-малки български компании, с които имаме сходна корпоративна култура и ценности. Приоритетни за нас остават международните пазари, като това ще се запази и в бъдеще.

Кои според вас са тенденциите, които ще оказват все по-голямо влияние върху софтуерния бранш? Кои са основните тенденции като част от дигиталната трансформация, които движат сектора ви?

- Изкуственият интелект заема все по-важно място, когато говорим за ИТ и технологични иновации. Много компании инвестират в тази насока. Наблюдаваме цялостното развитие, автоматизация и оптимизация на индустриите, което предопределя и навлизането на подобни технологии. През последните години българският бизнес се разви много в тази насока, като успешно успя да се утвърди на редица международни пазари. А за да може да бъде конкурентоспособен и гъвкав към действителността там, той трябва да следва и внедрява съвременните тенденции и технологии. Българските компании определено следват световните тенденции и са в крак с последните технологични иновации в сферата. В тази връзка Strypes работи върху решения в областта на изкуствения интелект, самообучаващите се машини и големите данни. Фокусът върху това машините да работят и да взимат сами решения е все по-голям – съответно и ние разработваме такива решения за нашите клиенти.

Как се развива Strypes на ИТ пазара и какво отличава компанията ви?Каква е най-голямата трудност пред компанията?

- Смея да твърдя, че компанията се развива прекрасно през изминалите няколко години. Растем с доста стабилни темпове и смятам, че успяваме да запазим това, което ни прави уникални и различни и дори да го подобряваме. Като повечето компании в ИТ сектора най-големият проблем за нашите цели се явява липсата на кадри.

Така служителите ни, освен че са проактивни, са и по-креативни в работата си. Установихме, че създавайки тази приемственост, стимулираме хората.

Още от основаването на Strypes работим, водени от философията "щастливи служители – щастливи клиенти – печеливш бизнес". Вярваме, че ако се грижим добре за хората, които работят при нас, те ще се погрижат за нашите клиенти, а това ще доведе до печалба. Предлагаме благоприятна среда, където всеки от служителите ни има възможност да се развива дори и извън своята област на експертиза.

С времето забелязваме, че е по-лесно да развиеш техническите способности на един софтуерен разработчик, защото това е нещото, към което има интерес. Обикновено развитието на меките умения при хората в ИТ сектора е извън зоната им на комфорт. Ние инвестираме много в обучения, които развиват т.нар. меки умения – предимно лидерски качества, презентационни и комуникационни умения. Забелязвамe, че когато развием достатъчно тези умения, работата става по-успешна, а крайният продукт се променя към добро. Вярваме също така, че тези умения помагат на нашите колеги и в личен план - по-малко скандали вкъщи.

Софтуерният пазар е изключително конкурентен. Как се преборвате с останалите конкуренти?

- Стремим се да намерим най-подходящите хора за нас, тъй като фокусът ни върху служителите е в основата на рецептата ни за успех. Имаме стажантски програми и академия, които провеждаме два пъти в годината, чрез които успяваме да подберем най-подходящите за нас хора. Селектираме от близо 200 души годишно, като около 10% от тях наемаме – стараем се да привлечем всички хора, които покриват изискванията ни. Чрез академията успяваме да запознаем новите кадри с това, което правим – партньорствата с големи клиенти предполагат работа с комплексни системи. Продължителността й е между 2 и 4 седмици, като след това всеки наш нов служител преминава в т.нар. buddy програма, където бива подкрепян и напътстван от ментор.

Смятам, че хората, които работят в Strypes, наистина държат на компанията и искат да помогнат да се развива. Успехът ни се основава на това, че се стремим да сме максимално близо до клиента си, работата в екип, като всеки един от нас се стреми да даде максималното от себе си и да се учи от грешките си. Успехът ни се базира и на търсенето на изобретателни решения, които да доведат до максимално добър резултат. Най-хубавото е, че се забавляваме, докато правим всичко това.

Стараем се да допринасяме за развитието на ИТ сектора в България като цяло – целим създаването на една здравословна среда в страната, в която компаниите взаимно си помагат. Мислим и в посока "работим заедно с нашите клиенти – печелим заедно – развиваме се заедно".

Колко са заетите в компанията? Ще откривате ли нови работни места в София?

- През последните пет години сме пораснали над 5 пъти, като екипът ни достигна близо 250 души, които са разположени в три офиса – в София, Пловдив и Айндховен, Холандия. Офисът ни в Холандия е позициониран близо до повечето ни клиенти, за да можем да управляваме очакванията им и да гарантираме, че можем да създадем това, от което те имат нужда.

Държим на това служителите ни да са достатъчно щастливи в компанията – опитваме се да имаме корпоративна структура, чрез която да успяваме да управляваме една растяща организация, но и която същевременно да позволява кратки канали за комуникация между специалистите и мениджмънта. В офиса ни в София в момента работят около 200 души, в Пловдив – 40, а в Айндховен - около 15. Поставили сме си амбициозна цел в рамките на две години да увеличим общия брой на служителите си в България до 400.

Какви са целите ви като изпълнителен директор, в кой сектор виждате потенциал за растеж?

- Имам много силното желание да позиционираме и развиваме Strypes като компания, която може да предлага цялостни софтуерни и бизнес решения за сериозните компании в Западна Европа. Много съм горд, че това е разпознато от нашите клиенти, но съм и доста въодушевен, че имаме толкова много още, което искам да постигнем. За следващите две години насочваме поглед към Швеция, Щатите – там има толкова много иновативни компании, с които искаме да работим.

Вътре в компанията искаме да създадем общност, която да се основава на чувството за принадлежност на служителите – така освен средата и продуктите ни ще са по-добри. Постигаме това през нашите ценности и култура.

Те са продукт на служителите и са резултат от търсенето на това какво е необходимо, за да постигаме целите си, за да бъдем полезни на клиентите си и за да бъдем щастливи. Можем да работим още в тази посока и продължаваме да търсим начини да се свързваме с екипа, с неформалните лидери в организацията, както и да подкрепяме силното ядро от хора, които изповядват ценностите ни и ги предават на останалите.

Успехът ни се основава на работата в екип, като всеки един от нас се стреми да даде максималното от себе си и да се учи от грешките си. Успехът ни се базира и на търсенето на изобретателни решения, които да доведат до максимално добър резултат, както и на факта, че се забавляваме докато правим всичко това. Така служителите ни освен че са проактивни, са и по-креативни в работата си. Установихме, че създавайки тази приемственост, стимулираме хората. Можем да работим още в тази посока и продължаваме да търсим начини да се свързваме с екипа, с неформалните лидери в организацията, както и да подкрепяме силното ядро от хора, които изповядват ценностите ни и ги предават на останалите. Искаме да създадем общност в нашата компания, която да се основава на чувството за принадлежност на служителите – така освен средата и продуктите ни ще са по-добри.

Визитка

Тодор Маринов е завършил софтуерно инженерство в Софийския университет "Св. Кл. Охридски" и има 15 години опит в ИТ сектора. Започва работа в софтуерната компания Strypes през 2009 г. Сега е главен изпълнителен директор и отговаря за екип от близо 250 души в офиси в три града - София, Пловдив и Айндховен, Холандия.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
mb-3
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.

Още от Капитал