Още една компания за сертификация на биопродукти остана без разрешително

Министерството на земеделието не дава конкретната причина. А близо 500 производители могат да претърпят вреди от решението

Земеделското министерство не поднови разрешението на "КЮ сертификейшън" АД за контрол на биологично производство на земеделски продукти и храни, което изтича на 30 март. Това е втората организация от началото на годината (след "Австрия био гаранти клон България"), която губи правото да сертифицира биопроизводители в страната.

"КЮ сертификейшън" е българска компания с италиански акционери и работи в сектора от 16 години. Според сайта на дружеството неговите клиенти – биологични производители, преработватели и търговци на органични продукти, са 492.

Всички те до 30 април трябва да сключат договор за контрол с друга от 15-те организации в страната, които засега имат разрешение от земеделския министър да проверяват дали и как се произвеждат и търгуват биопродукти, и да уведомят министерството.

Дори и да има основания за отнемането на разрешението от земеделското министерство не дават детайли защо. А така рушат доверието в биосектора, в който и без това има посяти семена на съмнения в контрола. С действието си ведомството причинява косвени щети и на 500 компании. Затова дължи по-подробно обяснение.

Компанията: шокирани сме

"Все още не сме получили официално уведомление от министерството за това, че е отнето разрешителното ни. Не са ни известни мотивите и поради това нямаме възможност за защита. Решението е необяснимо, шокиращо и изненадващо и ни носи огромно уронване на престижа. Не знаем на какво се дължи тази целенасочена атака и това субективно отношение", коментира за "Капитал" Анна Карова, изпълнителен директор на "КЮ сертификейшън".

Тя обясни, че на 28 март служители на министерството са звънили на клиенти на фирмата, за да им съобщят, че трябва да сключат договор с друг контролиращ орган, тъй като на "КЮ сертификейшън" разрешителното няма да бъде подновено. "За нас този начин на известяване е неофициален и нереден", каза Анна Карова.

Компанията вече е получила акредитация за следващите четири години от Българската служба за акредитация. "Процесът по акредитиране премина без забележки по контролната дейност. Земеделското министерство би трябвало да ни издаде разрешение на базата на тази акредитация. От министерството имаха определени забележки към заявлението, с което кандидатствахме, и макар че не бяхме съгласни с някои от тях, направихме всичко възможно, за да ги изпълним", обобщи Анна Карова. И съобщи, че "КЮ сертификейшън" получава подкрепа от сектора – не само от клиенти, но и от конкуренти. "Имаме опит, ресурси, персонал. Ще си търсим правата на всички нива и инстанции в Брюксел. За нас това е унищожаване на бизнес", заяви още тя.

Министерството: има неясноти, но няма да ви ги кажем

Заповедта на земеделския министър за отказ на "КЮ сертификейшън" АД е от 28 март, става ясно от официално становище на ведомството, публикувано на сайта около 16 часа на 29 март. Според документа причината за непродължаване на разрешителното е, че "след извършена административна проверка комисия е установила непълноти и несъответствия в представената от фирмата документация за издаване на временно разрешение. Съгласно нормативната уредба, когато непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определен срок, министърът на земеделието, храните и горите постановява отказ". В официалното съобщение липсват уточнения за какви точно пропуски става въпрос.

Заплахата за производителите

Според д-р Стоилко Апостолов, управител на фондация "Биоселена", ситуацията е много неприятна както за всички клиенти на "КЮ сертификейшън", така и за целия бранш. "Ако земеделските стопани не успеят да сключат нов договор с друга контролираща организация, автоматично ще загубят статута си на биопроизводители и ще преминат в преходен период към биологично производство, който за трайните насаждения е три години, за останалите – две. Дори един ден да има прекъсване на договор със сертифициращата организация, се смята, че сертифицията е прекратена и земеделският стопанин трябва да извърви отново цялата процедура по признаването му за биопроизводител. Възможно е някой дори да претърпи санкции, ако е ползвал субсидия като биопроизводител, а вече не се води формално такъв", коментира за "Капитал" д-р Стоилко Апостолов.

Проблеми възникват и заради вече отпечатани етикети, опаковки и др., върху които стои информация за контролиращия биопроизводството орган. Всички те стават неверни и излишни след смяната му, а разходите по тях – невъзстановими.

Критика, промени, проблеми при контрола на био-то

В последните години секторът бе одитиран и от ЕС, и от българската Сметна палата, които констатираха, че контролът над биопроизводството е недостатъчен. Това доведе до законодателни промени, които обаче бяха определени от бранша като крайни. Сред тях например е изискването контролният орган да стартира процедура по отнемане на биосертификата на цялото стопанство, ако само в една партида биопродукция бъдат намерени дори минимални количества от неразрешени за биопроизводството вещества. Това трябва да бъде направено независимо че може да става дума за единичен, изолиран и случаен инцидент, а не за опит за измама от страна на производителя.