Дългове до 10 хил. лв. се обслужват с най-малко просрочия

Според проучване на колекторската АСВ ниската безработица води до промяна в профила на добрия длъжник

Промяна в профила на добрия длъжник е засякло проучване на колекторската Агенция за събиране на вземания (АСВ), част от норвежката B2Holding. Анализът на база данни със задължения на 400 хил. физически лица за периода януари 2018 - януари 2019 година показва, че има изместване във възрастовата група и ако досега най-коректните платци са били между 50 и 60-годишни, то вече най-дисциплинирани са групата на 25 - 29-годишните. Жените са с 30% по-редовни в обслужване на задълженията си, а най-малко просрочия има при дълговете до 10 хил. лв.

Как изглежда добрият длъжник

Вътрешното проучване на АСВ показва, че вероятността за редовно плащане е по-голяма, ако длъжникът е от средноголям град и задълженията му идват по линия на стоков кредит, отпуснат за покупка на някакъв продукт. Все още задлъжнелите клиенти обслужват с най-нисък приоритет просрочените си сметки към телекомуникационните оператори, включващи мобилни услуги, телевизия, интернет, мобилни устройства, посочват в анализа си от компанията.

Оттам обясняват, че изместването на възрастовата група добри платци към по-младите се дължи на подобряващата се икономическа обстановка в страната и значителното намаляване на безработицата. Все по-важно за потребителите е и това, че навременното обслужване на задължения се отразява положително върху кредитния им профил.

Удобството има значение

Според АСВ един от факторите, които могат да повлияят върху поведението на длъжниците, е удобството при начините на изплащане. Поради тази причина компанията е разработила интернет платформа, през която длъжници могат да погасяват задължението си към нея онлайн по всяко време на денонощието без почивен ден.