Връщането на избягалия "Ремотекс"

Shutterstock

Връщането на избягалия "Ремотекс"

След верига от сделки и прехвърляния съдът може да върне собствеността върху много от активите пет години назад

12827 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Темата накратко
 • След верига от сделки, прехвърляния на имоти и фалит на ремонтното дружество в Раднево съдът може да върне собствеността върху много от активите пет години назад.
 • Ако и следващата инстанция отмени сделката на фалиралото дружество, държавната ББР може да се окаже с многомилионен проблем.
 • Само преди месец от оплетената собственост е излязъл Николай Вълканов и така контролът е останал в Йоаннис Гиофкос.

"Ремотекс" е от онзи тип приватизирани дружества с локално значение, които попадат в централните новини предимно със скандали около тях. Някога важно за Раднево и даващо работа на над 1000 души, ремонтното дружество закъсва финансово и през 2013 г. под натиска на протести на работници и в унисон с кратките въжделения на кабинета "Орешарски" планово да се реиндустриализира икономиката без малко да бъде спасено чрез национализация редом с "Химко". Идеята пропада, следват серия сделки и прехвърляне на активите и дейността в друга компания и така стигаме до днес, когато останките от ремонтния завод на "Мини Марица-изток" са обект на сложна съдебна сага. А тя е напът да обърне сделки за десетки милиони левове, в които са замесени няколко компании, две банки и големи интереси.

През март Старозагорският окръжен съд излезе с неокончателно решение, с което отмени договор за прехвърляне на огромна част от активите на "Ремотекс - Раднево" (в несъстоятелност) към гърка Йоаннис Гиофкос (виж карето). Тези активи сега са в основата на капитала на друга компания, която ползва заеми от две банки. Така, ако решението на съда бъде потвърдено на втора инстанция, те могат да се окажат с многомилионен проблем.

Първо консултираш, после прибираш

Новата глава от историята започва с "Черпивир", специално създадено дружество да представлява интересите на бивши работници и кредитори на фалиралото "Ремотекс - Раднево", които са му цедирали вземанията си. По негова молба на 22 март 2019 г. Старозагорският окръжен съд е обявил за недействителна сделка от 20 юни 2014 г., с която значителна част от активите на "Ремотекс - Раднево" са прехвърлени на Йоаннис Гиофкос по силата на т.нар. договор за прехвърляне на движими вещи в изпълнение на задължение. Гиофкос е човекът, който точно по това време придобива "Полет 21" - дружеството, собственик на "Ремотекс Раднево", и самото ремонтно предприятие. Претенциите му за "задължение" пък са свързани с договор от 2006 г., според който той като частно лице е предоставил консултантски услуги на "Ремотекс - Раднево". И тъй като фирмата не е можела да се разплати с него, му е прехвърлила активите.

Зад тази транзакция стоят няколко неизвестни, от които първата е какви точно са консултантските услуги на Гиофкос. Но по-важното е, че между дължимото му и полученото от него има значителна разлика. Според документите по делото договорът за консултации е на стойност 2.2 млн. евро (4.2 млн. лв.), докато с договора от 20 юни 2014 г. на него са му прехвърлени активи за 16.2 млн. лв., т.е. близо четири пъти повече. Нещо повече - съдебната експертиза е показала, че той е получил не само движими вещи, каквото е името на документа, но и недвижими имоти. Това е и причината старозагорските магистрати да отменят сделката. Допълнителен аргумент е и фактът, че тя на практика е сключена половин година след датата, обявена за начало на несъстоятелността на "Ремотекс - Раднево" (2 януари 2014 г.). От гледна точка на кредиторите подобна сделка уврежда масата на несъстоятелността, от която те разчитат да бъдат удовлетворени. "Капитал" потърси Гиофкос на мобилния му телефон, но не успя да го намери.

Съдебното решение подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Пловдив, и все още не е влязло в сила. В резултат от него обаче е спряно и производството по делото по несъстоятелност на "Ремотекс - Раднево" от 2014 г., докато въпросът с прехвърлените на Гиофкос активи не се реши окончателно. От няколко дни по искане на "Черпивир" има също вписани запори върху движимите вещи и възбрани върху недвижимите имоти на "Ремотекс - Раднево".

С правилния посредник

Интересното е, че по времето, когато тече прехвърлянето на активите, Гиофкос става собственик на "Полет 21", а оттам на "Ремотекс - Раднево", както и мажоритарен собственик на другите дружества на "Полет 21" - "Самарт - 98", "Тежко машиностроене - 97" и "Ковашко-пресов завод". Първо през февруари 2014 г. той влиза като партньор с 10% в "Полет 21", което очевидно е било в подготовка на по-голямата сделка. Тя се случва през юни и следва много любопитна схема. В рамките само на броени дни компанията сменя на два пъти собствеността си. Първо, по договор от 19 юни 2014 г. в нея влиза Севджан Съдкъев, а Гиофкос увеличава участието си, така че в крайна сметка двамата си поделят по 50%, придобивайки всичките дялове от Сабин Спахиев и Галин Неделчев, които дотогава държат по 45%. На 23 юни пък Съдкъев прехвърля своето участие на Гиофкос, който става едноличен собственик на "Полет 21". Двете прехвърляния са вписани в Търговския регистър ан блок на 27 юни. Междинният участник Съдкъев също не е случаен - по това време той е член на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол от квотата на ДПС. Изпълнителен директор на агенцията по това време е сегашният икономически министър Емил Караниколов.

С помощ от една банка

Малко след тези сделки през юли 2014 г. Първа инвестиционна банка (ПИБ) иска откриване на производство по несъстоятелност на "Ремотекс - Раднево". Претенциите й са по договор за кредитна линия от 20 април 2011 г. и последващ анекс на стойност 22.5 млн. лв., по който като съкредитополучатели са вписани "Ремотекс - Раднево", управляващото "Полет 21" и свързаните "Самарт - 58", "Тежко машиностроене - 97" и "Ковашко-пресов завод". Година по-късно - през юли 2015 г., "Ремотекс - Раднево" е обявена в несъстоятелност. Към този момент голяма част от активите са прехвърлени към Гиофкос и дружеството на практика е декапитализирано. По искане на ПИБ като синдик в компанията влиза Иво Велчевски. Той пък е явно свързан с Гиофкос, тъй като не само го представлява като адвокат по странично дело, но и кантората му се намира на същия адрес на "Шести септември" 1 в София, на който са регистрирани други фирма на Гиофкос. Под натиск на част от кредиторите през 2017 г. все пак Велчевски се оттегля и на мястото му е назначен нов синдик.

Делото по несъстоятелност явно не е достатъчна гаранция за ПИБ, че ще успее да получи всичките си пари, и затова банката завежда изпълнителни дела. През октомври 2014 г. е организиран търг за 290 дка земя и сгради при начална цена 8 млн. лв., на който се явява само един кандидат - самата банка. Тогава частният съдебен изпълнител Гергана Илчева коментира, че търгът е бил успешен и купувач има, но ПИБ така и не е отбелязана като собственик по партидата в Имотния регистър.

Друго свидетелство, че банката, въпреки големия необслужван дълг по-скоро е в добри отношения с новия собственик, е, че тя му продава част от вземанията. Със 7.5 млн. лв. в списъка с признатите вземания след фалита на "Ремотекс - Раднево" е включено дружеството "Ремотекс М", които според бележката на синдика са "по договор за продажба на вземане между ПИБ и "Ремотекс М" от 28 юли 2015 г.".

Неуспешната реанимация

Новият кредитор "Ремотекс М" е регистриран предната година, а съдружници в него с равни дялове са "Минстрой холдинг" на Николай Вълканов и Йоаннис Гиофкос като физическо лице. На практика парите осигурява "Минстрой", а Гиофкос апортира активите, които е получил срещу консултации. Плановете на дружеството към този момент са смели - пред "Капитал" Вълканов коментира, че работата в завода в Раднево ще бъде подновена и ще се търсят нови клиенти освен традиционните. Последният публикуван отчет на "Ремотекс М" показва, че през 2017 г. компанията е увеличила продажбите си с близо 50% до малко над 12 млн. лв., печалбата й е 128 хил. лв., а заетите са близо 300 души.

В портфейла си "Минстрой" има няколко успешни сделки за съживяване на закъсали предприятия - например покупката на мините в Мадан от някогашния собственик на "Кремиковци" Валентин Захариев чрез общо дружество с групата на КЦМ. Партньорството с Гиофкос обаче явно е проблемно или пък спорната собственост върху апортираните в общото им дружество активи е започнала да притеснява Вълканов. Затова още в края на миналата година той започва да подготвя изтеглянето си от дружеството.

През декември като съдружник в "Ремотекс М" на мястото на Гиофкос като физическо лице влиза фирмата му "УниГио", която през април тази година изкупува дяловете на "Минстрой" и става едноличен собственик на "Ремотекс М". Собствеността в "УниГио" междувременно също формално е сменена, като дружеството (с 1.1 млн. лв. приходи и 10 хил. лв. печалба за 2017 г.) е продадено на "Юмей" на Юлиана Шишкова за 100 лв. Гиофкос обаче остава управител.

С помощ от друга банка

Тук идва другата интересна част. За да може "УниГио" да плати дяловете на "Минстрой" в "Ремотекс М", компанията получава 3.6 млн. евро заем от Българската банка за развитие (ББР). Това става в началото на март тази година, в деня, в който по искане на друга финансова институция - Ти Би Ай банк, върху дружествените дялове на "УниГио" в "Ремотекс М" е наложен запор. Това обаче очевидно не притеснява държавната банка.

Големият проблем ще дойде, ако решението на старозагорския съд от март, с което се отменя прехвърлянето на активите към Гиофкос, бъде потвърдено на втора инстанция. Това ще обърне всички сделки по веригата, включително апорта на тези активи в капитала на "Ремотекс М", докато цялото имущество не се върне в масата на несъстоятелността. Тогава ПИБ пак ще може да получи редом с "Черпивир" нещо - въпреки че е удовлетворявана частично от продажбите на активи, все още има да взима доста пари от "Ремотекс - Раднево". Банката е и заложен кредитор на "Ремотекс М" и като такъв пристъпва и към изпълнение на залога си в началото на май и назначава управител и депозитар на компанията. И предвид, че тя е на по-преден ред, ако все пак в "Ремотекс М" останат налични активи, тя ще се удовлетвори и оттам. Но за държавната банка не е вероятно да остане много. Освен ако, разбира се, междувременно ББР не реши в стила си от последните години да влезе в роля на кредитор от последна инстанция за закъсали компании и да изкупи изцяло вземанията на ПИБ.

Кой е Йоаннис Гиофкос

Йоаннис Гиофкос е гръцки гражданин, но живее и прави бизнес в България. Към момента няма директни видими участия във фирми, но следите реално водят към него, а в някои фигурира и като управител. Името му за пръв път се появи в медиите около скандалната реституция на 70 дка от Княжевската гора в периода 2007-2008 г. с подкрепата на тогавашния областен управител на София Тодор Модев. В началото на 2014 г. пък дружеството му "Гиве консулт" беше сред кандидатите да правят оценка на подготвяните за приватизация Българска фондова борса и Централен депозитар. Процедурата се организираше от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и въпреки че няма опит, компанията беше допусната до състезанието.
Темата накратко
 • След верига от сделки, прехвърляния на имоти и фалит на ремонтното дружество в Раднево съдът може да върне собствеността върху много от активите пет години назад.
 • Ако и следващата инстанция отмени сделката на фалиралото дружество, държавната ББР може да се окаже с многомилионен проблем.
 • Само преди месец от оплетената собственост е излязъл Николай Вълканов и така контролът е останал в Йоаннис Гиофкос.

"Ремотекс" е от онзи тип приватизирани дружества с локално значение, които попадат в централните новини предимно със скандали около тях. Някога важно за Раднево и даващо работа на над 1000 души, ремонтното дружество закъсва финансово и през 2013 г. под натиска на протести на работници и в унисон с кратките въжделения на кабинета "Орешарски" планово да се реиндустриализира икономиката без малко да бъде спасено чрез национализация редом с "Химко". Идеята пропада, следват серия сделки и прехвърляне на активите и дейността в друга компания и така стигаме до днес, когато останките от ремонтния завод на "Мини Марица-изток" са обект на сложна съдебна сага. А тя е напът да обърне сделки за десетки милиони левове, в които са замесени няколко компании, две банки и големи интереси.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


3 коментара
 • 1
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  А може би Минстрой стратегически са се оттеглили, за да си легализират собствеността сега чрез участие в търга на ПИБ? Все пак от дружеството явно имат опит в този бизнес и вече са успявали веднъж да го събудят от летаргията.

 • 2
  kdo52372883 avatar :-?
  kdo52372883

  За мен е интересно дали ББР няма накрая да изгори, предвид виртуозната финансова експертиза на шефовете там - и особено на един от тях. А на който му е интересно да проследи казуса, делото е 166/2016 на СтОС. Да не говорим, че такива "сделки" на ББР - бол. Особено напоследък.

 • 3
  ivangabrovo avatar :-|
  ivangabrovo

  Типична постсъветска история - група поодъртели назначени капиталисти си прехвърлят отдавна съсипани индустриални активи в стремеж да измъкнат още някъкви пари от държавата /в случая - държавната ББР/.
  "Ремотекс" /бившата Централна ремонтна база на Марица-Изток/ беше пародия на предприятие още в началото на деветдесетте - една от точките за източване на някогашния Минно-енергиен комплекс. Статията само се докосва до това ,което се разигра с предприятието покрай придобиването му от "Полет 21". Като собственик на въпросната фирма се изявяваше съпругата на мултигруп-служителя Димитър Калчев, впоследствие Симеонов служител /министър или заместник-министър; другите споменати герои са част от широката периферия на Мултигрупата - вероятно затова с тях се е заиграл и Вълканов/.
  Жалка история, но трябва да се вади на показ, за да е наясно обществото с далаверите на последните остатъци на пост-съветските мародери.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход