Близо 500 млн. лв. за ремонт на язовирите са прехвърлени в "Монтажи"

Държавната консолидационна компания е превела отпуснатия й преди година половин милиард лева на дъщерното си дружество

Според информация в отчета на "Монтажи" ремонтите на язовирите ще се изпълняват в следващите две години
Според информация в отчета на "Монтажи" ремонтите на язовирите ще се изпълняват в следващите две години    ©  Цветелина Белутова
Според информация в отчета на "Монтажи" ремонтите на язовирите ще се изпълняват в следващите две години
Според информация в отчета на "Монтажи" ремонтите на язовирите ще се изпълняват в следващите две години    ©  Цветелина Белутова

Почти цялата сума от 500 млн. лв., която правителството отпусна на Държавната консолидационна компания (ДКК) преди година за ремонт на язовири, е преведена на дъщерното дружество "Монтажи". Това става ясно от отчетите на държавните компании за първото полугодие на 2019-а. Самата ДКК не отговори на въпросите на "Капитал" кои компании и как са избрани да правят ремонтите, но отчетите показват прехвърляне на големи суми към "Монтажи" по договори, които ще се изпълняват през следващите две години. Законова вратичка, макар и спорна, позволява възлагането на такива поръчки без публичен търг, когато възложителят е 100% собственик на изпълнителя. Проблемът в случая обаче е нежеланието за прозрачност, като държавният холдинг дори няма собствен сайт, на който да публикува подобна информация. Все още няма и конкретика за това кои обекти и при какви условия ще се ремонтират, как ще се избират евентуалните подизпълнители, кой ще определя цените и т.н.

Въпроси без отговори

Още в средата на май "Капитал" поиска информация от Министерството на икономиката за това кои компании са избрани да изпълняват ремонтите, какви суми са преведени, какви са сроковете за изпълнение и т.н. В последния възможен ден от двуседмичния срок за отговор, предвиден в Закона за достъп до обществена информация, от министерството пренасочиха въпросите към изпълнителния директор на ДКК Ясен Спасов, но информация оттам така и не постъпи.

Индикации, че отпуснатите половин милиард лева ще се харчат непрозрачно, имаше още преди година, когато от Агенцията за обществени поръчки не отговориха категорично, че ДКК ще трябва да прилага Закона за обществени поръчки при разпределянето на парите. Причината е, че тя се явява юридическо лице, което задоволява обществени нужди и няма търговски характер. Неясно остава как в такава ситуация се гарантира, че цените на изпълнителя са адекватни или че изпълнението е качествено.

Числата говорят

Отчетът на ДКК показва, че от 442 млн. лв. в края на миналата година паричните наличности намаляват до едва 19 млн. лв. към средата на 2019 г. Вземанията от предприятия от групата пък нарастват до 522 млн. лв. от 155 млн. лв. година по-рано. В същото време значително се увеличават авансите, предоставени на "Монтажи" от свързани лица, а общо краткосрочните задължения достигат 469 млн. лв. спрямо 115 млн. лв. в края на 2018 г. "Основната част от отчетените задължения са за получени аванси по договори за строителна дейност, възложени за изпълнение на дружества от групата на "Държавна консолидационна компания", пише в отчета на "Монтажи".

Получените пари от холдинга се виждат и в справката, която "Монтажи" подава към икономическото министерство за банковите си сметки. От нея става ясно, че към края на юни компанията държи почти всичките си пари (93.89%) в една финансова институция - Българска банка за развитие, при допустими 25%. Обяснението е, че експозицията "се дължи на постъпил значителен целеви паричен превод от дружество майка, който ще се използва за изпълнение по възлагане на спешни ремонти на язовири".

Не е ясно какъв е капацитетът на дружеството да изпълнява тези ремонти. По данни на КАПИ към 2018 г. в "Монтажи" са заети 42 души, но компанията има и клонове. От отчета обаче се вижда, че през тази година значително са нараснали разходите за външни услуги - общо 11 млн. лв. спрямо 261 хил. лв. година по-рано, макар че сумата засега е далеч от получените пари от ДКК. Много вероятно е ремонтите на язовири да бъдат превъзложени на други фирми, отново без обществени поръчки.

Финансови резултати

Отчетите показват още влошаващи се финансови резултати на двете държавни дружества. Към средата на годината приходите на ДКК се свиват с повече от две трети до 26.5 млн. лв. от 90.1 млн. лв., най-вече заради резкия спад на постъпленията от дъщерните дружества, които са основното перо. Печалбата намалява до 24 млн. от 88.1 млн. лв. преди година.

Не по-добро е представянето и на самото "Монтажи", което традиционно работи на загуба. Към края на юни отрицателният финансов резултат е над 1 млн. лв. спрямо -791 хил. лв. година по-рано. Приходите нарастват от 1.6 млн. лв. на 12 млн. лв., но разходите също скачат - от 2 млн. лв. на 13 млн. лв., повечето за външни услуги. Основната част от приходите (9.7 млн. лв.) са от незавършено строителство. До края на годината компанията си поставя за цел да увеличи продажбите си три пъти и да постигне над 35 млн. лв. оборот, както и да отчете минимална печалба от около 200 хил. лв.