Галактиките IaaS и Smart Server

Или защо облачните услуги са неизбежни за бъдещето на всяка компания

"Дигиталната промяна на бизнеса" е специален проект за А1. В него ви разказваме за технологични услуги, които помагат на всяка компания без значение от размера й да се развива. И представяме техните специфики и приложения, за да бъдат разбрани лесно не само от технологичните мениджъри.

През октомври тази година учени откриха невидима галактика от зората на Вселената. Въпреки че е по-голяма от Млечния път и e със 100 пъти по-интензивни процеси за образуване на звезди, тя е останала скрита за телескопите. Причината? Обвита е в гигантски облак прахови частици, който закрива милиарди звезди, потенциални светове и възможности.

Нещо подобно се случва и тук, на Земята, във вселената на технологиите. И те си имат "облак", който за мнозина скрива огромен брой предимства и възможности. Заедно с тях навлязоха още много услуги, които вече са навсякъде. Но точно както и облакът около тази галактика, технологичният облак е само обвивка, под която има доста по-познати и полезни елементи.

IaaS и технологичната вселена

Учените смятат, че тъмната материя е "лепилото", което държи галактиките, за да не се разпадат, и заедно с гравитационните сили не позволява на звездите да тръгнат в различни посоки. IaaS (Infrastructure-as-a-Service) е нещо подобно в технологичната вселена.

Благодарение на IaaS компаниите могат да прехвърлят иначе сложната задача по изграждане и поддръжка на ИТ инфраструктура на друг доставчик. Той я виртуализира и превръща стария фирмен сървър в един или няколко виртуални сървъра, които се намират в професионален дейта център.

За компаниите отпада необходимостта да поддържат помещение за сървървите, да осигуряват електричество, интернет, да купуват хардуер и т.н. Всичко това се поема от доставчика на услугата, който влиза в ролята на "тъмната материя", която осигурява работата на всичко останало.

Клиентът получава виртуален сървър, който е на негово разположение и дотъпен през интернет. Услугата на A1 Smart Server предлага точно тези възможности, като към тях добавя и пълен автоматичен бекъп. Така дори и да има проблем с единия дейта център, работата автоматично продължава с една от двете резервни дестинации, а наличността на услугата не се прекъсва – за разлика от галактиките и звездите, които нямат резервни копия.

Друга разлика на технологичната астрономия спрямо космическата е т.нар. скалируемост, позната и като мащабиране. Това е функция, която позволява на ползвателя на услугата по всяко време да увеличава наличното пространство и ресурси на сървъра или да ги намалява в зависимост от нуждите му. Ценатa на абонамента също се коригира според промените и така клиентът плаща за реалните ресурси, които са му необходими.

За по-големи корпоративни клиенти А1 предлага и услугата Virtual Data Center. Те могат да се сдобият не само с един виртуален сървър, а с цял виртуален дейта център, който да е на тяхно разполoжение. Могат да го използват за много по-сложни системи – за CRM, ERP и други – без да е нужно инвестирането в самостоятелен физически дейта център, както и в мощно оборудване и сложно лицензиране на отделните елементи.

Галактиката "Дейта център"

Най-големият дейта център на А1

е в София, като телекомът има още две такива локации в столицата, както и няколко в страната. Основният център е проектиран съгласно Tier 3, т.е. с алтернативи на всяка инфраструктура. Той е свързан към две подстанции, като освен това има и собствен генератор.

Способен е да осигури захранването за целия квартал "Дружба" за 12 часа, ако бъде свързан към електропреносната мрежа. Освен това разполага с много високо ниво на сигурност, включително видеонаблюдение с лицево разпознаване. Центровете имат и постоянно активен Firewall (защитна стена) от последно поколение.

Макар и виртуален, един Smart Server трябва да "живее" някъде. Това място е центърът за данни – галактиката, в която съжителстват множеството виртуални и реални сървъри. Сред тях са както сървърите на самия доставчик на услугата, така и тези на клиентите.

Това е т.нар. колокация, при която клиент може да инсталира своите сървъри в дейта центъра на доставчика и да използва същите условия, но да отговаря изцяло за своя хардуер и само той да има достъп до него.

Обикновено тук се появява един мит – не е добре да качваш данните си в дейта център, а е по-сигурно да са на твой сървър в твоя офис. Дейта центърът предлага много по-добри условия за хардуера и данните и осигурява много защити за сървърите, които обикновените, нетехнологични компании, трудно могат да си позволят, но имат нужда от тях.

За да може един дейта център да функционира като такъв, той трябва да отговаря на огромен брой строги изисквания. Те включват осигуряване на постоянна връзка с интернет, резервни трасета, ограничен достъп и т.н. Изпипват се всякакви детайли – от конструкцията и издръжливостта на сградата до температурните условия, захранването и др. Трябва да се осигури и алтернативно захранване в случай на проблем.

Друго предимство на дейта центъра спрямо съхранението на сървърите в собствен офис (т.нар. on-premise) е повишената киберсигурност. При on-premise компанията собственик трябва да инвестира и инсталира киберзащитите сама. Тъжната реалност е, че малко фирми правят това и повечето разчитат единствено на базови функции и услуги и на вярването, че "на мен това няма да ми се случи". Според данни на Gartner обаче само през 2018 г. средно 67% от всички компании са били жертва на кибератака, а 58% са имали и пробив и теч на данни. 47% признават, че не разбират какво да направят, за да се защитят от следващи кибератаки. Анализът посочва още, че киберрисковете за малките, средните и големите компании се уеднаквяват, а само 28% от фирмите смятат, че имат адекватни защити.

Именно затова използването на облачни услуги със защитени дейта центрове е по-добро решение за компаниите, които не са специфично технологични и имат трудности в разбирането на рисковете. Тези услуги предоставят по-високо ниво на сигурност дори за най-базовите си предложения. За да гарантира сигурността на мрежата и данните, А1 предлага и услуга за защита от DdoS атаки, които да предпазват ресурсите на клиентите от злонамерени действия, целящи да ги блокират. Всичко това са много скъпи инвестиции и технологии, които са непосилни за малки и средни компании. Когато една фирма използва услугите на такъв дейта център, тя получава достъп до всичко без големите разходи.

Ето защо използването на дейта център и IaaS трябва да е сред услугите, които всяка компания трябва да проучи, когато мисли за трансформация и ИТ инвестиции.Христо Янков, директор "Дигитална трансформация" в Mr. Bricolage:

Лесно и бързо получаваме допълнително капацитет, когато трафикът към сайта ни се увеличава

Кои услуги на А1 използвате и за какво?

Използваме набора от услуги Smart Server. Върху виртуалната инфраструктура са хостнати нашите сървъри, които достъпваме през гарантираната свързаност. Към хостинг услугата е включена и услугата бекъп – както на ниво виртуална машина, така и реализираното специално за нас решение за бекъп SAP HANA бази данни. В допълнение, имаме и достъп до основни функции на Data Center, с които да контролираме работоспособността на виртуалните машини – да наблюдаваме тяхното поведение и да извършваме базови операции по виртуалния хардуер.

Какви са основните предимства и ползи при тяхното използване?

За нас основната полза е надеждността на решението и сигурността за нашите данни и услуги. Още на старта на проекта беше направен задълбочен анализ на нуждите ни и системата е проектирана за очакваното натоварване с включен и необходим резерв от ресурси. От А1 получаваме и нужната гъвкавост за реализиране на промени по виртуалните машини, както и на нови проекти и услуги. Разчитаме на проактивния мониторинг на техния екип и на разбирането им на нашите понякога нестандартни нужди.

Може ли да дадете пример?

През изминалата година съвместно с А1 и нашите партньори за поддръжка на приложенията ни реализирахме мащабен проект за оптимизация на архитектурата на SAP решението ни. В хода на проекта подменихме всички сървъри от системата, като постигнахме хомогенизиране на средата откъм операционни системи и бази данни, увеличихме броя на сървърите за внедряване на баланс на товара, добавихме нови мрежови услуги.

Постигнахме оптимално използване на наличния хардуер с нужния резерв от ресурси, което незабавно се усети от потребителите на продуктивната система в ежедневната им си работа. Така процеси, разчитащи силно на взаимодействие с информационната система, се ускориха значително – между 50% и 200% в някои случаи. Това, умножено по броя участници в процесите и обемите на документите, повиши сериозно ефективността в компанията.

Тази година стартирахме и платформа за онлайн продажби и обслужване на клиенти, където повишихме десет пъти възможностите за поемане на трафик от посетители. Към днешна дата сайтът ни е с един от най-добрите резултати за бързодействие в страната.

Едно от големите предимства е и възможността много лесно и бързо да добавим още сървъри, с които да увеличим допълнително капацитета на електронния магазин само за определени периоди. Това е много подходящо за дните, през които се очаква по-голям трафик, например "Черен петък".

Още от Капитал