Екип на Евгени Ангелов и Елвин Гури ще управлява мецанин фонд за 55 млн. евро

Новата структура ще предоставя алтернатива на банковия кредит за малки и средни предприятия

През тази година Фондът на фондовете приключи някои от най-чаканите процедури за фондове, които ще инвестират в стартъпи, технологични компании и проекти за градско развитие
През тази година Фондът на фондовете приключи някои от най-чаканите процедури за фондове, които ще инвестират в стартъпи, технологични компании и проекти за градско развитие    ©  Георги Кожухаров
През тази година Фондът на фондовете приключи някои от най-чаканите процедури за фондове, които ще инвестират в стартъпи, технологични компании и проекти за градско развитие
През тази година Фондът на фондовете приключи някои от най-чаканите процедури за фондове, които ще инвестират в стартъпи, технологични компании и проекти за градско развитие    ©  Георги Кожухаров

Сдружението "Бългериан Мецанин Партнърс", в което ключови лица са бившият заместник-министър на икономиката Евгени Ангелов и предприемачът Елвин Гури, спечели конкурса на държавния Фонд на фондовете за мениджър на мецанин фонда, който ще инвестира 55 млн. евро през следващите пет години. Изборът бе направен в състезание с три участника, като победителят е разпознаваем в инвестиционните среди с опита си в управлението на фондове за дялови инвестиции.

Алтернатива на банковия кредит

Една от най-чаканите от малките и средните фирми опции за финансиране на Фонда на фондовете приключи с избора на "Бългериан Мецанин Партнърс" за мениджър. Мецанин фондът ще бъде създаден с инжекция от 75.3 млн. лв., идваща от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, като към средствата ще се добавят и още поне 28.5 млн. лв. от частни коинвеститори. С това финансирането, което мецанин фондът ще насочи към компании, надхвърля 103 млн. лв.

Новият фонд ще осигурява алтернатива на банковото кредитиране за фирмите. Той ще предоставя финансиране от 4.9 млн. лв. до 13.7 млн. лв. на една компания под формата на квазидялова инвестиция. Това е специален инструмент между капиталовото и дълговото финансиране, при който предприятията получават средства, без това задължително да води до прехвърляне на съществен дял от тяхната собственост на новия инвеститор. Но заради риска лихвата е по-висока от банковия заем.

Инвестициите, които мецанин фондът ще прави до края на 2023 година, трябва да са в проекти, които водят до увеличаване на производителността и експортния потенциал на българския бизнес. Клиенти на фонда ще са малки и средни предприятия, които се намират в зрял етап на своето развитие.

Кой е мениджърът

Избраният мениджър, който ще управлява мецанин фонда, е новосформирано сдружение, в което партньори са Иван Христанов, Евгени Ангелов, Диана Аладжова и Лоид Шулц (мениджър в британски мецанин фонд партньор). Член на обединението е и "Ривър Стикс Кепитъл", на което едноличен собственик е предприемачът Елвин Гури, както и Елеонора Сърбова. "Екипът се състои от професионалисти с дългогодишен опит в управлението на фондове за дялови инвестиции както в България, така и в чужбина. Партньорите са придобили своя професионален опит във водещи организации в сферата на управлението на инвестиции", мотивират избора си от държавния Фонд на фондовете.

През тази година държавната структура приключи много от конкурсите си за възлагане на разпределения й публичен ресурс. Сред тях бяха фондовете за дялови инвестиции в стартиращи предприятия, фондът за рискови инвестиции в технологични предприятия, фондовете за градско развитие, структурите за микрокредитиране.