Над 900 обекта за спорт и отдих ще получават повече приходи от картите MultiSport

Бенефит Системс България ООД ще работи активно за стабилизиране на сектора

Над 900 обекта за спорт и отдих ще получават повече приходи от картите MultiSport
Над 900 обекта за спорт и отдих ще получават повече приходи от картите MultiSport

Компанията, която предоставя картата за спорт и отдих - MultiSport, увеличи нетната цена, която заплаща към своите партньори - спортните центрове, но без да увеличава крайната цена към клиентите. По този начин Бенефит Системс България се ангажира още по-активно с подкрепа на бизнеса, за да гарантира по-бързото му възстановяване от кризата.

Двумесечното спиране на дейността на спортните обекти и ефектът на продължаващата пандемия от COVID-19 доведоха до негативни последствия за целия бранш. "Първоначалното затваряне беше съпроводено с огромни загуби, и още повече пропуснати ползи. Ситуацията обезвери много спортуващи; много от клиентите дори към днешна дата изпитват страх да са сред хора в затворени пространства и това ги демотивира да посещават фитнеси и зали за групови занимания", споделя Иван Казаков, съсобственик на верига фитнеси. Залите за спорт, фитнес и отдих поеха голяма тежест от мерките, свързани с ограничаване разпространението на коронавируса.

Последвалото отваряне на обектите съвпадна с летния сезон, който традиционно е по-слабо активен.

В условията на предизвикателната ситуация, в която разразилата се пандемия от COVID-19 постави бранша, държавата въведе данъчни мерки по отношение на спортните услуги, като намали ДДС ставката от 20% на 9%. Целта е секторът, ангажиран със здраве и фитнес, да увеличи приходите си, за да може да се стабилизира и да продължи да се развива.

В тази ситуация решението за увеличаване на нетната цена, която Бенефит Системс България заплаща към своите партньори - спортните центрове, идва като продължение на мерките, въведени от държавата. Компанията подкрепя не само спортните обекти, регистрирани по ДДС, а и всички без регистрация. Над 900 обекта, партньори на MultiSport, ще се възползват от по-добрите условия, за да възстановят бизнеса си по-бързо. "В качеството си на посредник в предоставянето на спортни услуги, за нас подпомагането на бранша е от първостепенна важност. Наш дълг като стабилна компания е да застанем зад партньорите ни в този предизвикателен момент и да подпомогнем по-бързото излизане от кризата на целия сектор.", споделя Крум Стоев, директор партньорска мрежа на Бенефит Системс България ООД.

Новината за увеличаване на нетната цена, която спортните обекти получават, бе приета с въодушевление от бранша. "Това е един огромен жест от страна на Бенефит Системс България към по-малкия бизнес. С това решение ще помогнат на много малки зали и клубове да си стъпят по-лесно на краката. Компанията постоянно доказва, че работи за развитието на спорта, че е съпричастна и готова да подкрепи партньорите си", категоричен е Андрей Николов, управител на фитнес център в столицата.

"Със сигурност решението за корекция на цените ще ни се отрази положително и ще ни помогне за стабилизирането и справянето с последиците от кризата. С подобни решения компанията показва загриженост и доверие в партньорството ни", допълва Цветомир Димитров, собственик на клуб по тенис на маса.

"Решението на Бенефит Системс е изключително партньорско, колегиално и насърчаващо", добавя Надежда Динева, управител на верига йога студиа.

Увеличението на цените, които Бенефит Системс България заплаща към партньорските обекти, няма да се отрази на крайния клиент. В условията на извънредна епидемиологична обстановка осигуряването на достъп до спорт и отдих като профилактика на здравето е от важно значение. Затова Бенефит Системс България ще запази крайната цена на карти MultiSport непроменена.