Д-р Йоши Кобаяши и Тошко Петков за революционната система за Lean трансформация 20 ключа

Как методологията 20 Keys® помага на мениджъри и служители да постигнат по-висока производителност, поддържайки добро качество. Обзор на 27-та Международна Lean 20 keys ® конференция

Д-р Йоши Кобаяши и Тошко Петков за революционната система за Lean трансформация 20 ключа
Д-р Йоши Кобаяши и Тошко Петков за революционната система за Lean трансформация 20 ключа

Д-р Кобаяши, Годишната международна 20 Keys® конференция, едно от най-значимите събития, посветени на Lean трансформацията, тази година се провежда в София. Защо избрахте България за домакин?

Основната причина е растежът на БВП в България, който е около 3% и смятам, че е добър показател не само за държавата, а и за развитието на компаниите. Високият ръст на БВП е много добър фактор за бизнеса, тъй като с Кайзен (система за управление и внедряване на предложения за подобрения) продажбите му могат да нарастнат и в същото време печалбата да се увеличи. В резултат компаниите в България ще се развият и разширят.

От друга страна, всяка година локацията на събитието се променя. Предишната конференция се проведе в Япония, а този път България беше избрана за домакин.

Искам да кажа също и, че България е една прекрасна страна, която е добре позната в Япония от много години. През 1973 японската компания Meiji започва да произвежда кисело мляко с името "Bulgaria". Друга причина да познаваме страната ви добре е Котоошу, който прослави България с победите в сумото.

Вие сте собственик на методологията 20 Keys®. Можете ли да ни разкажете малко повече за нея?

Историята на 20 Keys® започва през 1982, когато моят баща Ивао Кобаяши я основава, след като се пенсионира след 37 години стаж в компанията Mitsubishi Heavy Industries.

Като инженер на Mitsubishi той създава цялата линия Sagamihara през 1970, на чиято основа бяха конструирани танкове за армията и строителни машини.

Той разви методологията, използвайки своя опит, но тя е напълно оригинална.

Оригиналното заглавие на 20 Keys® в Япония е PPORF (Practical Program Of Revolutions in Factories) - "Практическа програма за революция във фабриките", след което PPORF (произнася се "Polufu") беше наречена от западните държави 20 Keys®, което идва от 20-те елемента на Кайзен. За първи път приема официално името 20 Keys®, когато през 1990 в САЩ излиза "Първата книга 20 Keys®".

Наричаме я "практическа програма" защото е направена по начин, по който дори и сложните практики могат да се прилагат лесно и от всички в компаниите.

20 Keys® помага на мениджърите и техните служители да постигнат по-висока производителност, поддържайки добро качество.

Някои хора казват, че думата "революция" е твърде силна, но ако започнете да внедрявате 20 Keys® ще разберете смисъла й, защото атмосферата в компанията ще се промени напълно.

Наричаме я "Практическа програма за революция във фабриките", тъй като първите компании, внедрили системата, са били основно фабрики, но през последните 20 години наблюдаваме, че 20 Keys® се въвежда на всички нива в организация в т.ч. централно управление, маркетинг отдели, финансови отдели и др.

Колко държави по света използват методологията и какви са ползите от нея?

Около 700 компании в над 30 държави са внедрили 20 Keys®.

Ползите са в много аспекти, като проучванията сред 700-те компании показват следните резултати:

- 200% увеличение на продуктивността; - 80% намаляване на дефектите; - 50% намаляване на материалните запаси;

- 20% намаляване на разходите.

Има ли специфики при внедряването на методологията, касаещи отделни страни и индустрии?

Можем да приложим 20 Keys® навсякъде – програмата например е много ефективна в България. Нашият опит се простира до повече от 30 страни от Европа, Африка, Азия, Австралия, Северна и Южна Америка.

Клиентите на 20 Keys® са компании от тежката индустрия, автомобилната, електрическата, хранително-вкусовата промишленост, фармацевтичния, банковия и застрахователен сектор и др.

Имате ли наблюдения за българските компании, използващи 20 Keys®? Какъв е ефектът сред тях?

Ефектът е чудесен. Някои от данните, с които разполагам са:

- Намаляване на рекламациите от клиенти над 3 пъти; - Увеличаване на продуктивността с 30%; - Намаляване на текучеството на служители с 46%; - Удвояване на печалбата;

- Намаляване на времето за престой на машините до 3 пъти и др.

Тошко Петков, партньор "Бизнес консултиране" в Next Consult: "Около 70% от компаниите у нас планират внедряване на Lean практики през следващата една година"

Г-н Петков, по време на Годишната международна 20 Keys® конференция Next Consult проведе проучване за състоянието на Lean практиките в българските компании. Колко фирми участваха в проучването и какви са резултатите?

В проучването участваха около сто компании, предимно големи и средно големи фирми. Сред тях има лек превес на производствените компании, но като цяло са участвали и доста фирми в областите: предоставяне на услуги, логистика и транспорт, търговия, финанси и др.

Интересен резултат е, че около 70% от компаниите не използват някаква конкретна методология за развитие на Lean практики, но всъщност приблизително същия процент компании планират да започнат внедряване на такава през следващата една година.

В проучването бяха заложени и доста конкретни въпроси относно нивото на прилагане на някои от основните Lean практики. Краткото обобщение на отговорите показва, че:

- Над 70% от компаниите смятат, че организацията им работи в синхрон със стратегическите приоритети;

- Над 65% от компаниите считат, че имат развитие, повече познания и умения сред служителите, което им осигурява достатъчна гъвкавост за внезапни промени във външната среда; - Над 75% от компаниите считат, че имат добро ниво на използваните технологии;
- По-малко 20% от участниците считат, че нивото им на подредба, организация и ергономия на работните места е много добро; - Над половината от компаниите считат, че имат неоптимални нива на незавършено производство и материални запаси; - Над 60% от компаниите изпитват затруднения в мотивацията и ангажираността на хората; - В над 70% от компаниите няма ясно разбиране за основните загуби сред всички служители;

- Повечето компании считат, че поддръжката на машини и съоръжения и нивото на качество не са достатъчно добри.

Какво е мястото на България на международната карта от гледна точка на използването на методологията 20 Keys®?

"Некст Консулт" е един от ключовите партньори на PDI, която е собственик на методологията 20 Keys®. Именно затова България бе избрана втори път за провеждането на ежегодната международна конференция 20 Keys®. Факт е, че Конференцията и посещенията по компаниите тази година предизвикаха много сериозен интерес както от България, така и от чужбина. Имахме над 25 международни делегати – предимно собственици на компании и експерти по 20 Keys®, които в крайна сметка останаха очаровани от нивото на внедряване на програмата и на видяните Lean практики в посетените компании. Същото впечатление остана и в делегатите ни от българския бизнес, които разбира се бяха доста повече. Всички знаем, че на световната карта България не е от големите и силни икономики, но присъствието й на световната карта на 20 Keys® е съществено.