Започна конкурсът за мениджър на бъдещия Фонд за технологичен трансфер

Структурата ще управлява 75.5 млн. лв., с които ще финансира компании и техни научни разработки

Инвестицията, която Фондът за технологичен трансфер ще дава за един проект, ще е от 30 хил. лв. до 10 млн. лв.
Инвестицията, която Фондът за технологичен трансфер ще дава за един проект, ще е от 30 хил. лв. до 10 млн. лв.    ©  Юлия Лазарова
Инвестицията, която Фондът за технологичен трансфер ще дава за един проект, ще е от 30 хил. лв. до 10 млн. лв.
Инвестицията, която Фондът за технологичен трансфер ще дава за един проект, ще е от 30 хил. лв. до 10 млн. лв.    ©  Юлия Лазарова

Първа стъпка към създаването на фонд, който ще финансира сътрудничеството между научните институти и бизнеса, направи държавният Фонд на фондовете като отвори конкурса за мениджър, който да управлява структурата с повече от 75.5 млн. лв. ресурс. Посредниците ще инвестират от 30 хил. лв. до 10 млн. лв. в отделните компании, като потенциалните кандидати са както малки и средни предприятия, така и големи фирми. Желаещите да управляват бъдещата нова структура ще станат ясни преди коледните празници.

Инвестиращият в наука

С откриването на процедурата за избор на мениджър започва да тече срок от около месец и половина, в който кандидатите трябва да внесат документи за участие. Крайният срок изтича на 19 декември. Желаещите да управляват бъдещия фонд трябва да докажат опит в дяловото инвестиране и в работата с иновативни предприятия и изследователски центрове. Победителят ще получи 56.3 млн. лв. публичен ресурс от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014- 2020", като към тях ще трябва да добави привлечено финансиране, включително от коинвеститори на ниво крайни получатели. Очакванията са обемът на фонда да достигне 75.5 млн. лв., които ще бъдат инвестирани в следващите пет години, след които ще има още толкова период по управление на инвестицията и търсене на продажба на дяловите участия. Самият Фонд за технологичен трансфер ще има живот от 10 години с възможност за удължаване с още две години.

Средствата ще са за проекти, които прокарват връзка между научните предприятия и бизнеса. Осигурявайки финансиране за такива партньорства, структурата ще допринася за създаването на благоприятна среда за развитие на иновациите, разработвани в университети, технологични лаборатории, технологични паркове.

За кого е помощта

Инвестициите ще се насочват в две направления: ранен етап на развитие, който включва подкрепа за нови и стартиращи предприятия за доказване на концепция, а вторият етап е комерсиализация. От него ще могат да се възползват по-големи и утвърдени на пазара компании, нуждаещи се от финансиране за развитие на продажбите на нов продукт или услуга.

Финансирането на ранен етап ще може да е от 30 хил. лв. до 391 хил. лв. на дружество, като според предварително зададените лимити инвестицията в едно предприятие не може да надхвърля 200 хил. евро в рамките на три последователни години. Подкрепата за етап комерсиализация са с таван от 5.9 млн. лв., но при определени изключения може да го надскочи и да достигне до 10 млн. лв.

Потенциални кандидати ще се търсят от следните приоритетни области: мехатроника и чисти технологии, информация, информационни и комуникационни технологии, индустрия за здравословен живот и биотехнологии, нови технологии в креативни индустрии.

Финансовата помощ от Фонда за технологичен трансфер ще се получава под формата на дялови и квази-дялови инвестиции, което означава, че структурата ще придобива малък дял в собствеността на компаниите. След период на управление на инвестицията фондът ще търси изход и възвръщане на инвестицията си.

Силна година за Фонда на фондовете

През тази година държавният Фонд на фондовете завърши докрай шест от процедурите, чрез които се насочва милионен ресурс към бизнеса. Най-значимите от тях са за инвестиции в проекти за градско развитие с общ ресурс от 353.3 млн. лв., 225 млн. лв. за подобрения във водния сектор, 37.4 млн. лв. за растеж на млади технологични компании. В последна фаза преди стартиране на дейност са фондове за финансиране на стартъпи, мецанин фондът, фонд за микрокредитиране със споделен риск за 20.5 млн. лв.

Още от Капитал

Радиопазарът в България

Радиопазарът в България