Екоинспекцията поиска ОВОС от фирми на Ковачки, за да горят RDF в Сливен

Предлаганите инсталации са допълнителни към "Топлофикация", която има разрешение да използва алтернативното гориво

"Топлофикация Сливен" може да гори боклуци от миналата година. С проектите на трите нови фирми целта е да се увеличи количеството
"Топлофикация Сливен" може да гори боклуци от миналата година. С проектите на трите нови фирми целта е да се увеличи количеството    ©  Надежда Чипева
"Топлофикация Сливен" може да гори боклуци от миналата година. С проектите на трите нови фирми целта е да се увеличи количеството
"Топлофикация Сливен" може да гори боклуци от миналата година. С проектите на трите нови фирми целта е да се увеличи количеството    ©  Надежда Чипева

Екоинспекцията в Стара Загора поиска от три фирми, свързани с Христо Ковачки, да изготвят оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за предложенията си да горят RDF и въглищен прах в "Топлофикация Сливен". Самата централа, която също е собственост на енергийния бизнесмен, получи възможност да използва алтернативното гориво само с промяна на комплексното си разрешително миналата година. За да може да се добавят още инсталации и да се увеличи количеството на изгаряния RDF, ще трябва да се направи ОВОС, тъй като според екоинспекторите проектите може да окажат значително въздействие върху околната среда.

Централата и новото трио

"Топлофикация Сливен" предложи още в началото на 2016 г. да изгаря алтернативни отпадъци, но РИОСВ поиска да се изготви ОВОС и компанията оттегли предложението си. Малко по-късно тя подаде ново предложение, предвиждащо използването на по-малки количества отпадъци, за което екоинспекцията реши, че няма нужда да минава през тежката процедура по ОВОС.

Междувременно преди два месеца "Топлофикация Сливен" и ТЕЦ "Бобов дол" (също на Ковачки) се оказаха единствените кандидати, участващи като консорциум, които да приемат 70 хил. тона RDF от софийския завод за боклук за срок от три години. За това общината предлага да плати 14.8 млн. лв.

Новите три предложения за изгаряне на отпадъци в централата в Сливен са напълно идентични и са направени от "Еко енергия холдинг", "Енергопоник" и "Бултраш" - регистрирани съответно в Димитровград, Сливен и София и притежавани от Ковачки. Всяка от компаниите посочва, че има сключен договор за наем на по един котел с "Топлофикация Сливен". Проектите им предвиждат да се преустроят котлите на природен газ в инсталации за съвместно изгаряне на RDF и въглищен прах, а произведената пара да се продава на "Топлофикация Сливен".

Рискове

За всяко от инвестиционните предложения регионалната екоинспекция смята, че трябва да бъде изготвена ОВОС. Една от причините за това е, че проектите са мащабни и може да окажат значително въздействие върху околната среда. Нещо повече, всички те са разположени на площадка, където има действаща голяма горивна инсталация (самата "Топлофикация Сливен"), и в регион с концентрация на различни промишлени дейности. Като отчита и факта, че има подадени общо три такива предложения, РИОСВ посочва, че всичко това води до кумулиране на ефекта. Предвид неизяснения състав на емисиите във въздуха е необходимо да се направи задълбочен анализ и оценка на сумарния ефект от очакваните замърсители и на тази база да се прецени дали очистващите съоръжения ще позволят спазване на нормите за съдържание на вредни вещества, смятат екоинспекторите. От решението става ясно още, че изпълнението на проектите може да доведе до формиране на неприятни миризми и повишени концентрации на прах при транспортирането на отпадъците.

Самото решение на РИОСВ обаче не е окончателно. То може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите или пред съответния административен съд в 14-дневен срок.