🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

За 50 години "Енергоремонт – Гълъбово" зае лидерски позиции на българския и европейския пазар

Интервю с Евгени Станчев, прокурист

Енергоремонт Гълъбово
Енергоремонт Гълъбово
Енергоремонт Гълъбово    ©  Енергоремонт Гълъбово
Енергоремонт Гълъбово    ©  Енергоремонт Гълъбово
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Визитка

Инж. Евгени Станчев е прокурист на "Енергоремонт – Гълъбово" АД от края на 2017 г. Завършва с отличие "Финансови пазари и инвестиционно банкиране" в Икономическия университет – Виена, Австрия, а след това се дипломира като машинен инженер в Техническия университет – Габрово. Работил е в областта на управленското консултиране в Европа и Русия. От 2012 г. до 2017 г. е бил изпълнителен директор на "Подемкран" в Габрово.

Господин Станчев, тази година "Енергоремонт – Гълъбово" отбелязва 50-годишен юбилей. Какви са очакванията ви за резултатите в края на юбилейната година?

- Ние работим успешно както в производствената, така и в ремонтно-монтажната си дейност. Развиваме всичките си направления - ремонт и поддръжка на котелно оборудване, ремонт и поддръжка на турбинното оборудване, на електрическото оборудване, пещостроителни и изолационни дейности. Ремонтно-монтажната ни дейност се развива изцяло на територията на България, като 85% от нея е насочена към нуждите на комплекса "Марица-изток". Поддържаме и други, по-малки централи в България.

Тази година имаме максимално натоварване и очакваме отлични резултати. През 2018 година отбелязахме 40% ръст на приходите си, такива са очакванията ни за ръст и в края на тази година. Добрите ни резултати в голяма степен се дължат на големите обеми за ремонт, които реализират както двете т.нар. американски централи, така и държавната ТЕЦ "Марица-изток 2". В държавната централа изпълняваме мащабни проекти, свързани с цялостна подмяна на пещите, нагревните повърхности и горивните уредби на котлите в новата част на централата. Всички централи в комплекса "Марица-изток" инвестират сериозни средства, а това ще им помогне да отговорят на предизвикателствата на времето.

В "Енергоремонт – Гълъбово" работят 1000 души с отлична квалификация. Успяваме сами да изградим своите специалисти и инвестирахме немалко средства в обучението им. Изградили сме модерен Център за професионално обучение, в който се подготвят кадри за нуждите както на "Енергоремонт – Гълъбово", така и на други предприятия на територията на енергийния комплекс.

Преди година открихте нов производствен цех. Оправдаха ли се очакванията ви от тази инвестиция?

- Новият цех за производство на мембранни панели е напълно натоварен. Благодарение на новите производствени мощности увеличихме тройно капацитета си за производство на този вид оборудване под налягане. В този цех произвеждаме мембранни панели за пещни камери както за въглищните централи, така и за заводите за изгаряне на отпадъци, които се изграждат основно в Западна и Централна Европа. Във връзка с тазгодишната ремонтна програма на централите произвеждаме пещни камери за ТЕЦ "КонтурГлобал", както и за ТЕЦ "Марица-изток 2", където проектите са насочени към намаляване на азотните окиси. Работата ни в ТЕЦ "Марица-изток 2" е свързана както с подмяна на горивните уредби, така и с подмяна на цялостното котелно оборудване.

В момента произвеждаме оборудване и за мащабни проекти във Финландия и Германия, свързани с изгаряне на отпадъци. В Европа има между 35 и 45 активни проекта за изграждане на такива инсталации. Западноевропейските ни партньори, които са на практика фирмите, които проектират и изграждат инсталации за производство на електрическа и топлоенергия чрез изгаряне на отпадъци, са Steinmüller Babcock Enviroment, Hitachi Zosen Inova, General Electric и Siemens. Това са компании, които изискват качество много над средноевропейското и получават това качество от "Енергоремонт - Гълъбово". Допълнителният капацитет ни дава възможност да бъдем много бързи в производството на изделията. Знаете, че сроковете за изграждане на една топлоцентрала или на завод за изгаряне на отпадъци стават все по-кратки. В Европа работят едва 3 предприятия със сходна на нашата дейност – производство на оборудване под налягане за ТЕЦ.

Кои са най-важните моменти от създаването на предприятието до днес?

- През 1969 година официално е подписан указ на Комитета за стопанска координация за обособяване на "Енергоремонт", град Гълъбово, като самостоятелно държавно предприятие с основна задача поддръжка и ремонт на електроцентралите на територията на комплекса "Марица-изток". През 2000 г. предприятието става част от групата предприятия около "Металик" АД със собственик инж. Дечко Колев. Тогава "Енергоремонт - Гълъбово" насочва фокуса си към производството на нагревни повърхности и оборудване под налягане за енергетиката. Новият собственик успява да развие успешно производството на енергетично оборудване. Днес предприятието е сред предпочитаните партньори у нас и в чужбина и успя да извоюва лидерски позиции на българския и европейския пазар.

Кои ще бъдат отправните точки в развитието на "Енергоремонт – Гълъбово" през следващите години?

- Ще продължаваме да се развиваме и да вървим напред и в двете си основни направления. В името на доброто на нашите служители и на акционерите в дружеството ние мислим как да развием дейността на "Енергоремонт - Гълъбово" така, че да разчитаме на предсказуемо бъдеще. И вярвам, че това ще се случи, защото 2018 и 2019 г. бяха върхови както по отношение обема на работа по модернизиране и ремонтиране на централите, така и по отношение добива на въглища и производството на електроенергия от тях. Очаква се такива да бъдат и следващите години. Независимо от това, че вече не всички предприятия на територията на комплекса "Марица-изток" са държавна собственост, те продължават да работят като свързана структура и няма как да бъде иначе, защото нито мините могат да съществуват без нито една от централите – били те частни или държавни, нито пък обратно. По същия начин и централите не могат да съществуват без "Енергоремонт", въпреки че след 1989 г. започва "роене" на множество малки фирми, които извършват някои сходни дейности с тези в голямото предприятие. Много от тях вече не съществуват, други са се наложили на пазара, но при всички положения поддръжката на една голяма топлоелектрическа централа изисква партньорството на голямо предприятие като "Енергоремонт - Гълъбово" заради големия си капацитет, експертиза и ресурс, с които разполага.

Днес сроковете за спиране и ремонт на централите стават все по-кратки. За да може да се извърши качествено и в срок една относително голяма по обем работа, ремонтното предприятие трябва да притежава много голям ресурс, съвременна организация и специалисти. Ще продължим да развиваме производственото си направление, разширявайки хоризонта на пазарите във всички посоки на света.

Какво ще е бъдещето на енергетиката в Старозагорския регион и респективно на "Енергоремонт – Гълъбово"?

- Енергетиката ще я има, защото комплексът "Марица-изток" е необходим на страната. Абсолютният обем на производство на електроенергия от въглища в световен мащаб се увеличава. В ЕС страни като Германия, Дания, Полша и Чехия имат не само по-голям относителен дял на енергията от въглища от всички останали, но, разбира се, имайки предвид размера на техните икономики, и като абсолютна стойност. Промяната за въглищните централи оттук нататък трябва да е в посока ефективност. За да се инвестират обаче средства, тези централи трябва да получат сигурност за работата си занапред.