Инвестирали сме близо 60 млн. лв. в инсталации за сепариране и обработка на отпадъци от опаковки

Георги Табаков, председател на Съвета на директорите на "Екобулпак", за бизнес модела и развитието на организацията

Инвестирали сме близо 60 млн. лв. в инсталации за сепариране и обработка на отпадъци от опаковки
Инвестирали сме близо 60 млн. лв. в инсталации за сепариране и обработка на отпадъци от опаковки

Георги Табаков, председател на Съвета на директорите на "Екобулпак", за бизнес модела и развитието на организацията

Визитка

Георги Табаков е завършил френски колеж в Мароко и френска гимназия в България. През 1994 г. се дипломира със специалност "Международни икономически отношения". Занимава се със собствен бизнес до 1997 г. Тогава е назначен за главен експерт в Министерството на търговията и туризма. От юли 1998 г. е заместник-министър в същото министерство. През периода 2000-2001 г. е бил и председател на Българската агенция за инвестиции. През 2004 г. е сред основателите на "Екобулпак" АД, а от 2012 г. заема поста Председател на Съвета на директорите на дружеството. От 2001 г. досега е председател на Български икономически форум.

"Екобулпак"

"Екобулпак" е една от организациите, които осигуряват изпълнение на националните цели за оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки и намаляване на отпадъците, които се депонират. "Екобулпак" е акционерно дружество, което не разпределя печалба, а инвестира акумулираните средства в изграждането на устойчиви системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки. Производителите и вносителите на опаковани стоки намаляват разходите си за такса опаковка чрез участие в системата на "Екобулпак".

Обяснете съвсем просто и ясно какви са ви задълженията по договора със Столична община, защото хората имат много очаквания по отношение на разполагането на контейнерите и обслужването им?

- В договорите с всяка община, независимо дали е Столична или друга община, наш партньор, се фиксират нашите и техните задължения. Нашите са да разположим контейнерите по предварително определени точки съвместно с Инспектората - в случая със Столична община, а в по-малките общини - с еколога на общината, и да обслужваме тези контейнери. След това сме длъжни да обработваме отпадъците и да предаваме годните за рециклиране. Столична община не прави изключение. Ние нямаме финансови взаимоотношения с общините. Договорите са безвъзмездни. Ние се финансираме само по един определен начин - от вноските на нашите клиенти. Договорите с общините не са най-интересните, там няма финансови взаимоотношения. Но те са това, което виждат гражданите.

Да се върнем тогава към самото начало. Вие отговаряте за разделното събиране от 15 години. Как започна всичко?

- В целия ЕС действа т.нар. принцип "замърсителят плаща" и той се отнася не само за опаковките, а за всяка производствена и търговска дейност. Този принцип важи за всички, най-общо казано - фирми, които пускат на пазара опаковани стоки. Идеята е, че в един момент опаковката става отпадък. И на ниво ЕС са си задали въпроса: какво правим с този отпадък и как да се справим с него.

Ако вие произвеждате някаква стока - да кажем минерална вода, в стъклени или пластмасови опаковки, вие трябва да платите, за да може тези опаковки да бъдат отнети от територията, да не блуждаят някъде по полетата, да не отиват за депониране и да започне постепенно тяхното рециклиране. Това е било преди 25 години, когато е започнало въвеждането на системите. Оттам нататък ЕС започва да си поставя цели: следващата година колко трябва да рециклираме, колко трябва да оползотворим от съответния материал. И така постепенно в годините се е стигнало до днешното положение: 55% от опаковките трябва да бъдат рециклирани, а 60% - оползотворени.

Тъй като има различни цели за различните материали, това за пластмасата означава следното: ако вие имате пуснати на пазара 100 тона опаковки от пластмаса, най-малко 22,5% от тази пластмаса трябва да бъде рециклирана, за хартията и за стъклото – това е не по-малко от 60%. А общото количество опаковки, което трябва да бъде отнето от територията и не трябва да остава като боклук, е не по-малко от 60%.

През 2018 година Екобулпак е предало за рециклиране 64% от пластмасовите опаковки (при установени цели от 22,5%).

Има много начини, по които може да се изпълнят тези цели. Това, което България е избрала и това, което работи като система от 15 години, са няколко организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. "Екобулпак" е една от тях, една от най-старите. Ние съществуваме от 2004 г. и предоставяме тази услуга на фирмите, които пускат опаковани стоки на пазара. От тяхно име изземаме техния отпадък в съответния процент. Тръгнахме от 20% през 2004 г., за да се стигне до днешните 60%.

"Екобулпак" и останалите организации изпълняваме националната цел на България. Ако няма подобни действащи структури, би трябвало да има нещо друго, но някой трябва да изпълнява тази цел. Българското законодателство позволява частни компании като нашата, създадени по специален закон, да изпълняват тези цели, от една страна, и задълженията на фирмите, от друга. Ако това не се изпълнява от частни компании, държавата трябва да го изпълнява.

Законодателят е вкарал едно много важно ограничение - ние нямаме право да разпределяме печалба по закон. Това ни отличава от всички останали акционерни дружества. Другото, което държавата е направила, е да лицензира дейността на тези организации, така че те трябва да отговарят на редица изисквания. Освен това всяка организация дава гаранция в размер на 1 млн. лв. за изпълнение на дейността си в рамките на годината.

Кога се задейства гаранцията?

- Би следвало да се задейства, ако не се изпълнят целите и тогава сумата отива в полза на държавата.

На практика държавата е делегирала свои дейности към частния сектор, в което няма нищо лошо. Напротив, това е прогресивно, в огромна част от страните от ЕС е точно така. Държавата, разбира се, запазва контрола си върху тези дружества, за да могат да бъдат изпълнени националните цели. Но в крайна сметка всичко това се прави, за да замърсяваме по-малко природата; за да можем да използваме ефективно ресурсите, не просто да отиват на бунището пластмасовите или металните опаковки, а да се връщат обратно в икономиката.

След като не разпределяте печалба, а реинвестирате всичко: какви са инвестициите на "Екобулпак" за 15 години?

- Преди да отговоря, трябва да благодаря на всички - първо на основателите на дружеството, акционерите - над 80 компании, на ръководствата през годините - за много успешната работа. Тръгвайки от 50 хил. лв. уставен капитал, ние вече имаме близо 60 млн. лв. инвестиции в цялата страна, от които 8 млн. лв. в контейнери. Всичко останало е в инсталации и специализирана техника - за сепариране и предварителна подготовка.

Най-голямата инвестиция е в София и е на практика мини завод. В него в две различни халета има съоръжение за сепариране на стъкло и сепарираща инсталация, а отделно има преси за балиране и склад за подготовка на материалите. Инсталацията за стъкло е една от най-големите на Балканите. Съвсем скоро инвестирахме допълнителни средства, за да може да сортираме автоматично стъклото на три цвята: безцветно, зелено, кафяво и микс.

Другата ни много голяма гордост е инсталацията в Пазарджик, в която инвестирахме 9 млн. лв. Малко над 2 млн. евро са грант по програма "Конкурентоспособност". Това е иновативна инсталация - за България и за Балканите. Тя е по наш патент, който съвместно с Института по целулоза и хартия защитихме в Патентното ведомство. В нея почистваме силно замърсена и мокра хартия и също така сепарираме т. нар. тетра пак опаковка, която е изключително сложна опаковка, защото съдържа минимум 3 различни материала и е многослойна. Досега тетра пак само се гореше. Тетра пак опаковките подлежат на изхвърляне в жълтия контейнер.

Бизнес моделът, който възприехме още през 2004-2005 година, е модел, който доста ни дисциплинира, от една страна, а от друга, ни прави много отговорни към обществото. В началото започнахме всички тези инсталации с много големи инвестиционни кредити от български банки, които повярваха на това, което правим, повярваха в целия този процес. Изплатили сме инвестиционни кредити в размер на над 30 млн. лв. В момента, в който вземете един толкова голям кредит, трябва много добре да си построите цялата дейност, да не пилеете никъде средства. Как се случва това - със собствени структури и със собствени звена, които изпълняват цялата оперативна дейност.

Какви са вашите задължения по закон? Какви количества и видове отпадъци сте длъжни да съберете разделно и как се осъществява контролът?

- На етап събиране имаме задължение да покрием минимум такъв процент от населението, какъвто е пазарният ни дял. Ако нашият пазарен дял е 28%, към момента, с нашите системи за разделно събиране покриваме 1.9 млн. души, разпределени в 28 общини и 16 района на София (от общо 24 - бел.ред).

Другото ни задължение е да сключваме договори с тези общини и да се разбираме с тях на каква гъстота ще разположим контейнерите. Има определено от Министерството на околната среда и водите минимално количество жители, на които се пада една точка за разделно събиране (жълт и зелен контейнер).

В момента, в който се напълнят контейнерите, ние със собствена техника ги вдигаме и ги закарваме на нашите собствени сепариращи инсталации. След като минат обработка имаме задължение и трябва във всеки един момент да можем да докажем документално, че това, което сме сортирали - всяка една от фракциите, е отишло за оползотворяване. Пластмасата трябва да отиде в компании, които се занимават с рециклиране на пластмаса, стъклото трябва да се предаде на заводи, които могат да оползотворят стъклото. За много малка част от стъклото се допуска и вкарване в бетон в съответните лицензирани бетонови възли. Хартията трябва да отиде в заводи, които се занимават с рециклиране на хартия. Металът отива за претопяване в металургични комбинати и т.н. И по време на целия този процес трябва да има възможност и за проследяване - физическо, не само документално.

За 2018 година оползотворяваме 82 хил. тона отпадъци или примерно около 225 тона на ден. Ние имаме и договори с много общини за обслужване на битови отпадъци. Това успяхме да го постигнем благодарение на опита, който придобихме с изграждането на инсталациите за сепариране. Освен това нашите инсталации са с много голям капацитет - 700 хил. тона годишно.

На какъв принцип събирате средства от фирмите и как ги изразходвате?

- Сключваме договор с всяка фирма. В зависимост от това какво представляват материалите в опаковката на съответното дружество - има цена на тон за година. Всяка година цената се променя, много са факторите, които й влияят. Тази цена падна много в последните години. Причината, най-общо казано, е конкуренцията. Това в много голяма степен затруднява изпълнението на инвестиционни програми.

Ние нямаме проблеми с изпълнението на целите си, на практика ние надхвърляме националната цел и за 2018 г. предадохме за рециклиране 72% от отпадъците от опаковки. Начинът, по който харчим, е изключително спестовен. Ако имате подизпълнители - печалбата би отивала за техните маржове и за техните печалби. Това при нас не се случва. А то не е малко.

Резонен е въпросът как се харчат парите, които получаваме от фирмите. Четири са големите направления, в които отиват събраните средства. Най-голямото е инвестиции. За 14 години - от 2004 до 2018 г., сме събрали от фирмите 126 млн. лв. От тях сме инвестирали близо 60 млн. лв. - тоест близо 50% от постъпленията ни.

Колко и какви компании използват вашите услуги?

- Над 4000 фирми. В огромната си част това са български компании - големи, средни, малки - от всякакъв вид, на никого не отказваме. С част от средствата се издържа дейността: можете да си представите - от закупуването и разполагането на контейнери до ежедневното им обслужване, вдигането им със собствена транспортна техника. Там, където има повредени или запалени - подменяме тези съдове. След това ги транспортираме до сепариращите инсталации. Отговаряме за всичко, което е свързано с целия производствен процес в една инсталация. Имаме инсталации, на които работят по 200 човека.

Колко общо са заетите в "Екобулпак"?

- Имаме сезонност в дейността, в момента нашите служители са 920. В летния период обслужваме с по-голяма интензивност общини, които са по морето. Тогава стават над 1100 - назначени на трудов договор.

Целият този процес, за който ние по закон отговаряме: от събирането на отпадъка от домакинствата до предаването му - цялата тази верига се изпълнява от наши звена. Това много ни отличава от останалите организации и ние се гордеем с този бизнес модел. Това е наистина къртовски труд в продължение на 15 години.

Какви инвестиции планирате за следващата година?

- През 2020 г. планираме инвестиции в размер на 4 до 6 млн. лв. в инсталациите за сепариране и в друга техника.