Експертите, които иновират пазара на труда

Създателите на nPloy споделят причините да разработят приложението и какви са последните иновации в борбата за намирането на правилните таланти

Експертите, които иновират пазара на труда
Експертите, които иновират пазара на труда

Въпреки развитието на местния пазар, отварянето на нови възможности и появата на заинтригуващи оферти за работа, потенциалните кандидати често не успяват да стигнат до идеалното за тях предложение. Най-големи затруднения срещат висококвалифицираните кадри ‒ особено тези, които са учили в чужбина и решават да се реализират в родината си. Подобна е и историята на създателите на nPloy ‒ иновативна кариерна мрежа. Само че те решават да вземат нещата в свои ръце и да разрешат този проблем веднъж завинаги.

"След като приключих образованието си в чужбина, реших да се върна и да пробвам късмета си в България. Започнах активно да търся работа, но накрая се загубих в морето от неясни и неточни обяви. Отивах на срещи, където се оказваше, че позицията не е въобще за мен, губех времето си в излишни разговори, а резултатът бе буквално нулeв", споделя Константин Цонев, един от създателите на иновацията. "Подобно бе и положението на състудента ми Цветослав Захариев. Един ден, разговаряйки с него, решихме, че можем да улесним живота на всички, като предоставим възможност на талантите да достигат бързо и лесно до правилните работодатели, използвайки ежедневните ни навици. Така се роди nPloy. Това не е поредната платформа за обяви, а мрежа от таланти и компании и не се движи от трендове, а от нуждите на работодателите и талантите".

Въпреки опита и знанията си относно новите технологии двамата амбициозни предприемачи са осъзнали, че разработването на подобна услуга има нужда от сериозното познаване на местния пазар и експертиза върху HR услугите, като цяло. Съдбата ги среща по време на едно кариерно изложение с член на екипа на HRS ‒ един от лидерите на пазара за услуги в сферата на човешките ресурси и кариерното развитие. Той ги пренасочва към Георги Ангелов, съсобственик на компанията, който впоследствие решава да инвестира в проекта.

"В управлението на човешките ресурси забелязваме все по-честото използване на иновативни подходи и софтуерни продукти, особено в процеса за набиране на служители. Наша работа е да прогнозираме бъдещите нужди на HR специалисти и промените в пазара на труда и да предлагаме адекватни решения. Само така ще можем да помогнем на компаниите да запазят конкурентоспособността си. Потенциалът и преимуществата на nPloy в тази посока са безспорни, това е платформа, която ясно обединява опита и експертизата в тази област с иновативни технологии", сподели Ангелов.

Комбинацията от опита на експертите от HRS и знанията на висококвалифицираните IT специалисти и програмисти доведе до създаването на среда и условия, където компаниите могат да предлагат, a талантите да достигнат до най-правилните за тях предложения и оферти. Целият процес се случва чрез онлайн платформата на nPloy или мобилното им приложение. Как се гарантират резултатите? Според Цонев: "Всичко е въпрос на правилни алгоритми. Така спестяваме на партньорите си изчитането и проверяването на стотици неподходящи кандидатури, а самите таланти получават оферти, които отговарят точно на техните изисквания. Затова е от изключително значение да се посочи нужната информация и от двете страни, включително предлаганото и желаното заплащане. Работим основно с компании от сферата на IT, аутсорсинга, финансите, продажбите, маркетинга и др., а битката за намирането на висококвалифицираните кадри за тези сектори е загубена, ако не си въоръжен с правилните инструменти".

При създаването на платформата експертите от HRS са посочили една основна тенденция за пазара ни ‒ това че потенциалните кандидати често не преследват нови професионални възможности и предпочитат пасивното търсене. Тази практика допълнително усложнява процеса и се дължи основно на липсата на време, както и страх от загуба на настоящата работа и гарантираните финансови постъпления, които получават, затова в nPloy талантите могат да бъдат по-скоро открити, отколкото да споделят активно намеренията си. А сега е и доста по-ясно изразено в създалата се напоследък ситуация, която внася допълнителна несигурност у хората. Това е и причината nPloy да гарантира на талантите пълна анонимност при кандидатстване за дадена позиция.

"Не всеки иска да разгласи намеренията си за смяна на работното място, затова при първоначален интерес от страна на кандидата, компаниите получават само информация за неговия професионален опит, образование и умения. В случай че интересът е взаимен, профилът му се отключва и се дава възможност за директен контакт чрез чат или видео среща, а цялата процедура може да се случи чрез самото приложение", обяснява Цонев.

В момента услугата се ползва от над 25 000 активни потребители, а броят на компаниите, които са се регистрирали и предлагат актуални позиции, надхвърля 150. За работодателите включването в платформата е изключително лесно. Всеки може да сe регистрира и след одобрение да публикува безплатно своята обява.

"Осъзнаваме, че финансовият фактор е ключов за компаниите, затова платформата предлага гъвкави и конкурентни модели за заплащане с висока добавена стойност, като един от тях е възможността за заплащане на такса само при потвърден взаимен интерес. Нашите партньори получават и допълнителна видимост чрез инициативи и кампании в дигиталното пространство. Прилагаме различни рекламни похвати, за да покажем предимствата им като работодател, като създаваме специализирано съдържание и организираме събития за настоящи и потенциални потребители на услугата", споделя Ангелов.

През следващите месеци създателите на nPloy планират и навлизането в други пазари от Централна и Източна Европа, както и отвъд океана, предлагайки възможност на българските компании да привлекат таланти от държавите в тези региони, както и да развият по-успешно бизнеса си извън страната чрез намирането на правилните експерти. "Смятаме, че нашата иновация може спокойно да намери място и в други страни извън България и можем да бъдем полезни както на местния, така и на международния бизнес. За новите технологии не съществуват граници или културни различия", заявяват младите предприемачи.