Как отпадъците слязоха под земята

"Еко глобъл" са първите строители на подземни контейнери за сметосъбиране в България

В началото строителната "Еко глобъл" подпомага дейността на производителя на подземни контейнери за смет "Сорико", но постепенно започва да работи и по самостоятелни проекти
В началото строителната "Еко глобъл" подпомага дейността на производителя на подземни контейнери за смет "Сорико", но постепенно започва да работи и по самостоятелни проекти    ©  Сорико
В началото строителната "Еко глобъл" подпомага дейността на производителя на подземни контейнери за смет "Сорико", но постепенно започва да работи и по самостоятелни проекти
В началото строителната "Еко глобъл" подпомага дейността на производителя на подземни контейнери за смет "Сорико", но постепенно започва да работи и по самостоятелни проекти    ©  Сорико

Визитка

Име: "Еко глобъл"

Основана: 2004 г.

Град: Нова Загора

Собственик: Катя Динева, Георги Георгиев

Управител: Георги Георгиев

През далечната 1993 г. Минко Минчев поставя началото на утвърдилата се днес в сметоизвозването и сметосъбирането фирма "Сорико". Първоначално дейността й е съсредоточена на територията на община Нова Загора, но постепенно възможностите ѝ се разширяват и компанията поема ангажименти извън общината. Материално-техническата база става все по-голяма, но и търпи амортизации. Така се ражда идеята на собствениците да създадат строителна фирма, която да подпомага дейността на разрастващата се "Сорико".

През 2004 г. единият от съдружниците в компанията, Георги Георгиев, основава строителната фирма "Еко глобъл". Основната ѝ дейност е строителство и монтаж на съоръжения и сгради. Фирмата започва работа с малка група строителни работници и един технически ръководител. В началото "Еко глобъл" подпомага дейността на основната фирма, но постепенно се появяват и първите самостоятелни проекти. Компанията привлича инженери, техници и квалифицирани работници с различни специалности. Днес в основната фирма "Сорико" работят 130 души, а в строителната "Еко глобъл" – 20 души на постоянен трудов договор. "Сорико" вече отговаря за сметоизвозването в Нова Загора, Тунджа, Николаево, а доскоро и в Разлог и Асеновград.

Първите подземни контейнери

През 2013 г. "Сорико" разработва собствено ноу-хау за направата на подземни контейнери за смет - метално съоръжение, свързващо две платформи с хидравлично устройство с 1 до 5 клетки с подземна и надземна част. Изпълнението на съоръжението се състои от четири части – проектиране, строително-монтажни работи, доставка и монтаж. На практика се изгражда шахта под земята, в която се монтира подземната част на съоръжението, а над нея са приемните кутии с отвори, в които се изхвърля боклукът. Подземните контейнерите са с големина 1.1 кубика и са направени от метал или пластмаса. В изпълнението на проектите се включва и строителната фирма "Еко глобъл". Първоначално двете фирми изграждат едно такова съоръжение в Нова Загора, а след това – в София, Равда, Несебър, Обзор и отново в Нова Загора. Дейността по изграждане на тези съоръжения излиза и извън страната - изпълняват проекти за подземни контейнери и в Македония.

Предимството на този начин на събиране на отпадъците е, че не позволява да се разнася миризмата на боклук, защото той остава в подземната шахта, обясняват от фирмата. Съоръжението може да се обслужва от съществуващите до момента в България сметоизвозващи машини. В чужбина такива контейнери се изграждат предимно в развити туристически райони. Сред възловите обекти на фирмата са и сградата на община Нова Загора, преустройството на бившата административно-битова сграда АПК в града, фотоволтаична централа 55 kWp, с. Радево, община Нова Загора, рибовъдна ферма "Хепи фиш" в землището на Съдийско поле, реконструкция на общинския пазар в Нова Загора, както и ремонти на училища, детски градини, читалища от областта.

Разрастване на дейността

"Еко глобъл" днес се ориентира предимно към публично и индустриално строителство. До този момент фирмата не е работила само в областта на жилищното строителство. Цените на жилищните имоти в този регион на България все още са ниски, а това прави неизгодно строителството на висококачествени жилищни сгради. "Предпочитаме да изграждаме обекти на частни инвеститори. Рядко участваме в обществени поръчки, защото там трябва да предложиш ниска цена, а това невинаги е възможно", казва управителят на фирмата Георги Георгиев. През последните години строителните работи са насочени към изграждане на обекти на клиенти, спечелили европейско финансиране. "Изпълнението на такива строителни обекти се характеризира с прецизиране на планирането, изпълнението и контрола от откриване на строителната площадка до въвеждане на обекта в експлоатация.

Работи се в пълно съответствие с инвестиционните проекти, българското и европейското законодателство в областта", допълва Георгиев. В момента фирмата работи по три големи обекта с европейско финансиране. Два от тях са почти завършени и предстои да бъдат въведени в експлоатация - изграждане на оранжериен комплекс в с. Баня – вилна зона, община Нова Загора, който ще работи по френска технология, и предприятие за сушене на зеленчуци в с. Симеоново, община Тунджа, област Ямбол. Фирмата продължава усилено строителството по друг обект - предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в гр. Нова Загора. През 2018 г. "Еко глобъл" отбелязва ръст на приходите си със 175.40%, като с тези резултати се нарежда на първо място в класацията "Гепард" за региона. Ръстът се дължи на това, че успяхме да приключим наведнъж няколко от стартиралите през предходните години обекти, казват от фирмата.

Строителството в регион Сливен

В региона има ръст в посока частно строителство на индустриални обекти. По-бавен е ръстът в жилищното строителство, като цените на имотите в регион Сливен и Ямбол са значително по-ниски от тези в останалите близки региони – Бургас и Стара Загора. От ръководството на строителната фирма предвиждат разширяване на работата си извън Сливен и Ямбол, но по-скоро към близкия регион – Стара Загора. "През последните години станахме доста разпознаваеми в нашия регион. Търсят ни и имаме достатъчно поръчки тук", казват от фирмата. И допълват: "Като най-голяма трудност за целия бранш остава липсата на работна ръка. Бъдещето на строителството оттук нататък ще бъде трудно заради този проблем."

Още от Капитал